Menu

EKP/2011/24

 1. EKP:n suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2011/24), EUVL C 64, 3.3.2012, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2004/16), EUVL C 292, 30.11.2004, s. 21.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2003/8), EUVL C 126, 28.5.2003, s. 7.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n suositus, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, kansainvälistä valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2000/5), EYVL C 176, 21.6.2001, s. 4.
  2. EKP:n suositus, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annetun suosituksen EKP/2004/16 muuttamisesta  (EKP/2007/4), EUVL C 136, 20.6.2007, s. 6.