Menu

EKP/2011/24

  1. EKP soovitus, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/24), ELT C 64, 3.3.2012, lk 1.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP soovitus, 16. juuli 2004, EKP statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2004/16), ELT C 292, 30.11.2004, lk 21.
    2. EKP soovitus, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas, 31. mai 2007  (EKP/2007/4), ELT C 136, 20.6.2007, lk 6.