Menu

ECB/2011/24

 1. ECB's henstilling af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (ECB/2011/24), EUT C 64 af 3.3.2012, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 16. juli 2004 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/16), EUT C 292 af 30.11.2004, s. 21.
   1. Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 2. maj 2003 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2003/8), EUT C 126 af 28.5.2003, s. 7.
    1. Ikke længere gældende: ECB's henstilling af 11. maj 2000 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik, opgørelse af internationale valutareserver og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/2000/5), EFT C 176 af 21.6.2001, s. 4.
  2. ECB's henstilling af 31. maj 2007 om ændring af henstilling ECB/2004/16 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver  (ECB/2007/4), EUT C 136 af 20.6.2007, s. 6.