ECB/2011/24

  1. Doporučení ECB ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/24), Úř. věst. C 64, 3. 3. 2012, s. 1.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Doporučení ECB ze dne 16. července 2004 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (ECB/2004/16), Úř. věst. C 292, 30. 11. 2004, s. 21.
    2. Doporučení ECB ze dne 31. května 2007, kterým se mění doporučení ECB/2004/16 o požadavcích ECB týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv  (ECB/2007/4), Úř. věst. C 136, 20. 6. 2007, s. 6.