ECB/2011/23

 1. ECB:s riktlinje av den 9 december 2011 om ECB:s krav på statistikrapportering inom området extern statistik (omarbetning) (ECB/2011/23), EUT L 65, 3.3.2012, s. 1.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 16 juli 2004 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2004/15), EUT L 354, 30.11.2004, s. 34.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 2 maj 2003 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta (ECB/2003/7), EUT L 131, 28.5.2003, s. 20.
    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 11 maj 2000 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen, likviditeten i utländsk valuta och utlandsställningen (ECB/2000/4), EGT L 168, 23.6.2001, s. 25.
     1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 1 december 1998 om ECB:s krav på rapportering av statistiska uppgifter på områdena betalningsbalansstatistik och statistik över utlandsställningen (ECB/1998/17), EGT L 115, 4.5.1999, s. 47.
  2. ECB:s riktlinje av den 31 maj 2007 om ändring av riktlinje ECB/2004/15 om ECB:s krav på rapportering av statistik över betalningsbalansen och utlandsställningen samt likviditeten i utländsk valuta  (ECB/2007/3), EUT L 159, 20.6.2007, s. 48.
  3. Inofficiell konsoliderad text [1 a) - b)]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer , 10.7.2007.