ECB/2011/23

  1. Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju zunanje statistike (prenovitev) (ECB/2011/23), UL L 65, 3. 3. 2012, str. 1.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/15), UL L 354, 30. 11. 2004, str. 34.
    2. Smernica ECB z dne 31. maja 2007 o spremembi Smernice ECB/2004/15 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2007/3), UL L 159, 20. 6. 2007, str. 48.
    3. Neuradno prečiščeno besedilo [1 a) - b)]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 10. 7. 2007.