EKB/2011/23

  1. Az EKB iránymutatása (2011. december 9.) az EKB külső statisztikák területén érvényesülő statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről (átdolgozás) (EKB/2011/23), HL L 65., 2012.3.3., 1. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2004. július 16.) a fizetésimérleg- és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről (EKB/2004/15), HL L 354., 2004.11.30., 34. o.
    2. Az EKB iránymutatása (2007. május 31.) a fizetési mérleg és a nemzetközi befektetési pozíciók statisztikái, valamint a nemzetközi tartalékok jelentése terén az EKB adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2004/15 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/3), HL L 159., 2007.6.20., 48. o.
    3. Nem hivatalos, egységes szerkezetű szöveg (1 a) - b)Készítette az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2007.7.10.