EKP/2011/23

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, ulkomaisia tilastoja koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (uudelleenlaadittu) (EKP/2011/23), EUVL L 65, 3.3.2012, s. 1.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2004, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2004/15), EUVL L 354, 30.11.2004, s. 34.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2003/7), EUVL L 131, 28.5.2003, s. 20.
    1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä toukokuuta 2000, maksutasetta, valuuttavarantoa ja ulkomaista varallisuutta koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/2000/4), EYVL L 168, 23.6.2001, s. 25.
     1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 1 päivänä joulukuuta 1998, maksutasetta ja ulkomaista nettovarallisuusasemaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista (EKP/1998/17), EYVL L 115, 4.5.1999, s. 47.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007, maksutasetta, ulkomaista varallisuusasemaa ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista EKP:n tilastovaatimuksista annettujen suuntaviivojen EKP/2004/15 muuttamisesta  (EKP/2007/3), EUVL L 159, 20.6.2007, s. 48.
  3. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [1 a)-b)] , 10.7.2007.