Menu

EKP/2011/23

  1. EKP suunis, 9. detsember 2011, EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (uuesti sõnastatud) (EKP/2011/23), ELT L 65, 3.3.2012, lk 1.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 16. juuli 2004, EKP statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (EKP/2004/15), ELT L 354, 30.11.2004, lk 34.
    2. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/15 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas, 31. mai 2007 (EKP/2007/3), ELT L 159, 20.6.2007, lk 48.
    3. Mitteametlik konsolideeritud tekst [1 a) - b)]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt., 10.7.2007.