ECB/2011/23

 1. ECB's retningslinje af 9. december 2011 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker (omarbejdning) (ECB/2011/23), EUT L 65 af 3.3.2012, s. 1.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 16. juli 2004 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2004/15), EUT L 354 af 30.11.2004, s. 34.
   1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 2. maj 2003 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2003/7), EUT L 131 af 28.5.2003, s. 20.
    1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 11. maj 2000 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik, opgørelse af internationale valutareserver og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/2000/4), EFT L 168 af 23.6.2001, s. 25.
     1. Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 1. december 1998 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet (ECB/1998/17), EFT L 115 af 4.5.1999, s. 47.
  2. ECB's retningslinje af 31. maj 2007 om ændring af retningslinje ECB/2004/15 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for betalingsbalancestatistik og statistik over kapitalbalancen over for udlandet samt opgørelse af internationale valutareserver (ECB/2007/3), EUT L 159 af 20.6.2007, s. 48.
  3. Uofficiel konsolideret tekst [1 a)- b)]. Udarbejdet af Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 10.7.2007.