ECB/2012/2

  1. Sklep ECB z dne 27. februarja 2012 o razveljavitvi Sklepa ECB/2010/3 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2012/2), UL L 59, 1. 3. 2012, str. 36.

    Dodatne informacije

    1. Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 6. maja 2010 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči grška država  (ECB/2010/3), UL L 117, 11. 5. 2010, str. 102.