BCE/2012/2

  1. Decizia BCE din 27 februarie 2012 de abrogare a Deciziei BCE/2010/3 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2012/2), JO L 59, 1.3.2012, p. 36.

    Informaţii suplimentare

    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 6 mai 2010 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanță tranzacționabile emise sau garantate de guvernul elen  (BCE/2010/3), JO L 117, 11.5.2010, p. 102.