ECB/2012/2

  1. Besluit van de ECB van 27 februari 2012 tot intrekking van Besluit ECB/2010/3 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2012/2), PB L 59 van 1.3.2012, blz. 36.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 6 mei 2010 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Griekse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2010/3), PB L 117 van 11.5.2010, blz. 102.