BĊE/2012/2

  1. Deċiżjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Frar 2012 li tħassar Deċiżjoni BĊE/2010/3 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg (BĊE/2012/2), ĠU L 59, 1.3.2012, pġ. 36.

    Aktar tagħrif

    1. Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-6 ta’ Mejju 2010 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn għas-suq maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Grieg  (BĊE/2010/3), ĠU L 117, 11.5.2010, pġ. 102.