ECB/2012/2

  1. ECB Lēmums (2012. gada 27. februāris), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2010/3 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2012/2), OV L 59, 1.3.2012, 36. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 6. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2010/3), OV L 117, 11.5.2010, 102. lpp..