ECB/2012/2

  1. 2012 m. vasario 27 d. ECB sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas ECB/2010/3 dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2012/2), OL L 59, 2012 3 1, p. 36.

    Papildoma informacija

    1. Nebegalioja: 2010 m. gegužės 6 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2010/3), OL L 117, 2010 5 11, p. 102.