EKB/2012/2

  1. Az EKB határozata (2012. február 27.) a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2010/3 határozat hatályon kívül helyezéséről  (EKB/2012/2), HL L 59., 2012.3.1., 36. o.

    Kiegészítő információ

    1. Hatályát vesztette: Az EKB 2010. május 6-i határozata a görög kormány által kibocsátott vagy garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről  (EKB/2010/3), HL L 117., 2010.5.11., 102. o.