EKP/2012/2

  1. EKP otsus, 27. veebruar 2012, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2010/3 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud võlainstrumentide kõlblikkusega (EKP/2012/2), ELT L 59, 1.3.2012, lk 36.

    Täiendav teave

    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 6. mai 2010, ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turustatavate võlainstrumentide kõlblikkusega  (EKP/2010/3), ELT L 117, 11.5.2010, lk 102.