ECB/2012/2

  1. ECB's afgørelse af 27. februar 2012 om ophævelse af afgørelse ECB/2010/3 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat (ECB/2012/2), EUT L 59 af 1.3.2012, s. 36.

    Læs mere

    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 6. maj 2010 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den græske stat  (ECB/2010/3), EUT L 117 af 11.5.2010, s. 102.