ECB/2012/2

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 27. února 2012, kterým se zrušuje rozhodnutí ECB/2010/3 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2012/2), Úř. věst. L 59, 1. 3. 2012, s. 36.

    Dodatečné informace

    1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 6. května 2010 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených řeckou vládou  (ECB/2010/3), Úř. věst. L 117, 11. 5. 2010, s. 102.