CON/2012/5

  1. Stanovisko k návrhu smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a k návrhu nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti  (CON/2012/5), Ú. v. EÚ C 105, 11. 4. 2012, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (KOM(2011) 452)