Menu

2011

31/12/2011
Beslut ECB/2010/23. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 31.12.2011.
22/12/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 14 december 2011 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2011/25), EUT L 341, 22.12.2011, s. 65.
22/12/2011
Yttrande om ändringar av de grekiska reglerna för avveckling av kreditinstitut (CON/2011/107), Grekland, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Yttrande om Magyar Nemzeti Banks oberoende (CON/2011/106), Ungern, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
ECB:s förordning (EU) nr 1358/2011 av den 14 december 2011 om ändring av förordning (EG) nr 1745/2003 om tillämpningen av minimireserver (kassakrav) (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), EUT L 338, 21.12.2011, s. 51.
16/12/2011
ECB:s rekommendation av den 9 december 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), EUT C 367, 16.12.2011, s. 1.
09/12/2011
Yttrande om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation samt föreläggande av administrativa åtgärder och viten (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Yttrande om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungern, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (omarbetning) (ECB/2011/14), EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.
14/12/2011
Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2011/100), EUT C 364, 14.12.2011, s. 7.Ytterligare information
12/12/2011
Yttrande om inrättande och finansiering av en avvecklingsfond och om ändrade regler för beräkningen av avgifter till insättningsgarantin (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
09/12/2011
Yttrande om en ökning av Rumäniens IMF-kvot (CON/2011/102), Rumänien, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Yttrande om nya ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Yttrande om lagstiftningen avseende finansieringen av det centrala registret över bankkontonummer (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
07/12/2011
ECB:s beslut av den 1 december 2011 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2012 (ECB/2011/21), EUT L 324, 7.12.2011, s. 37.
07/12/2011
Yttrande om lagstiftning för värdepappersmarknaderna (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Yttrande om representation och om inbetalningen av IMF-kvoter (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Yttrande om en ansvarsfull skattepolitik (CON/2011/96), Slovakien, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
ECB:s beslut av den 16 november 2011 om detaljerade regler och förfaranden för att genomföra de kriterier enligt vilka värdepapperscentraler ges tillträde till de tjänster som Target2-Securities erbjuder  (ECB/2011/20), EUT L 319, 2.12.2011, s. 117.
02/12/2011
ECB:s beslut av den 3 november 2011 om ändring av beslut ECB/2010/23 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2011/18), EUT L 319, 2.12.2011, s. 116.
22/11/2011
Yttrande om statlig rekapitalisering av kreditinstitut (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
ECB:s beslut av den 15 november 2011 om ändring av beslut ECB/2007/7 om villkoren för TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), EUT L 303, 22.11.2011, s. 44.
21/11/2011
Riktlinje ECB/2007/2. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 21.11.2011.
16/11/2011
ECB:s beslut av den 3 november 2011 om genomförandet av det andra programmet för köp av säkerställda obligationer  (ECB/2011/17), EUT L 297, 16.11.2011, s. 70.
15/11/2011
Yttrande om hanteringen av finansiella kriser och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Yttrande om ändringar av reglerna för Lietuvos bankas vinstdisposition (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Yttrande om en förlustgaranti i samband med en utvidgad bankgaranti (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Yttrande om Banco de Portugals inbetalning av Portugals ökade IMF-kvot (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
ECB:s beslut av den 31 oktober 2011 om ändring av beslut ECB/2010/15 om hanteringen av EFSF-lån till sådana medlemsstater som har euron som valuta och beslut ECB/2010/31 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2011/16), EUT L 289, 8.11.2011, s. 35.
07/11/2011
Yttrande om en förlängning av irländska statens garanti för kreditinstitutens godtagbara skulder (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
04/11/2011
Yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån (CON/2011/87), Ungern, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Yttrande om stabiliseringsåtgärder och s.k. bad banks (CON/2011/86), Rumänien, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Beslut ECB/2010/31. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 2.11.2011.
26/10/2011
ECB:s riktlinje av den 14 oktober 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2)  (ECB/2011/15), EUT L 279, 26.10.2011, s. 5.
24/10/2011
Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrike, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
19/10/2011
Yttrande om tidiga åtgärder och ändringar av likvidations- och avvecklingsförfarandet för kredit- och finansinstitut som omfattas av tillsyn från Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Yttrande om ändrade regler för bostads- och kommunalobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Yttrande om ett register över årsredovisningar (CON/2011/80), Slovakien, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Yttrande om statliga garantier för vissa lån som beviljats Dexia SA och Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
07/10/2011
Yttrande om sanktioner i samband med skyddet av euron mot förfalskning (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2011/77), EUT C 301, 12.10.2011, s. 2.Ytterligare information
21/09/2011
Yttrande om statistik, interbankmarknaden och penningmarknaderna som förvaltas av Banca Naţională a României samt om valutapolitiken och kassakravsystemet (CON/2011/73), Rumänien, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Yttrande om en ändring av insättningsgarantin (CON/2011/76), Nederländerna, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Yttrande om minimireserver (CON/2011/75), Tjeckien, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Förordning ECB/2008/32. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 23.9.2011.
20/09/2011
Yttrande om utlåning till fysiska personer (CON/2011/74), Rumänien, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Yttrande om ändringar av den grekiska avvecklingsordningen för kreditinstitut (CON/2011/72), Grekland, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Yttrande om de kategorier av institut som har befogenhet att föra konton för dematerialiserade värdepapper denominerade i utländsk valuta eller beräkningsenheter (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Yttrande om ett förslag till förordning om utgivning av euromynt och ett förslag till förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp  (CON/2011/65), EUT C 273, 16.9.2011, s. 2.
09/09/2011
Yttrande om tillstånd för att sitta i styrelsen för en bank (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Yttrande om Italiens ratificering av en ändring av IMF:s stadgar samt en ökning av Italiens IMF-kvot (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Yttrande om nya åtgärder för att stärka tillsynen över det finansiella regelverket (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
03/09/2011
ECB:s riktlinje av den 25 augusti 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader  (ECB/2011/13), EUT L 228, 3.9.2011, s. 37.
03/09/2011
ECB:s förordning (EU) nr 883/2011 av den 25 augusti 2011 om ändring av förordning (EG) nr 25/2009 om de monetära finansinstitutens balansräkningar (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), EUT L 228, 3.9.2011, s. 13.
02/09/2011
ECB:s rekommendation av den 25 augusti 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2011/11), EUT C 258, 2.9.2011, s. 1.
26/08/2011
Yttrande om krav på kreditinstitut om ansvarsfull utlåning (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
ECB:s riktlinje av den 30 juni 2011 om ändring av riktlinje ECB/2008/8 om insamling av data om euron och driften av kontantinformationssystem 2 (CIS 2) (ECB/2011/9), EUT L 217, 23.8.2011, s. 1.
23/08/2011
Yttrande om specialskatt för finansinstitut som är verksamma i Slovakien (CON/2011/66), Slovakien, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Yttrande om förfalskningsskyddet och upprätthållandet av en god cirkulering av kontanter (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal  (CON/2011/58), EUT C 240, 18.8.2011, s. 3.
17/08/2011
Yttrande om införandet av omnibuskonton i regelverket för clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Yttrande om ändringar av regelverket för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Yttrande om ändringar i lagen om åtgärder mot försenade betalningar (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Yttrande om åtgärder avseende finansinstitut som befinner sig i svårigheter  (CON/2011/60), Nederländerna, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Yttrande om återcirkulering av kontanter och skyddet för nationella och utländska betalningsmedel mot förfalskning  (CON/2011/59), Ungern, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Yttrande om ett förslag till rådets beslut om undertecknande och ingående av ett monetärt avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Frankrike om bibehållandet av euron på Saint-Barthélemy efter förändringen av dess status i förhållande till Europeiska unionen  (CON/2011/56), EUT C 213, 20.7.2011, s. 21.Ytterligare information
20/07/2011
ECB:s yttrande av den 11 mars 2011 över en rekommendation till rådets beslut om en ordning för förhandlingen om ett monetärt avtal med Republiken Frankrike, som företrädare för det franska autonoma utomeuropeiska förvaltningsområdet Saint-Barthélemy (CON/2011/22), EUT C 213, 20.7.2011, s. 16.
12/07/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 7 juli 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av portugisiska staten  (ECB/2011/10), EUT L 182, 12.7.2011, s. 31.
09/07/2011
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen  (CON/2011/44), EUT C 203, 9.7.2011, s. 3.Ytterligare information
05/07/2011
Yttrande om ombildning av utländska kreditinstituts filialer till dotterbolag  (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 21 juni 2011 om ackrediteringsförfaranden avseende miljöaspekter och arbetsmiljöfrågor vid tillverkningen av eurosedlar (ECB/2011/8), EUT L 176, 5.7.2011, s. 52.
30/06/2011
Yttrande om harmoniseringen av lagstiftning med betydelse för TARGET2-Securities och de sanktionsmöjligheter som Banka Slovenije har avseende investeringstjänster (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Yttrande om gränsöverskridande transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Yttrande om den ungerska riksrevisionens granskning av Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungern, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Yttrande om skyldigheter vid informationsutbyte och samarbete mellan tillsynsmyndigheter (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Yttrande om sedlar och mynt i omlopp  (CON/2011/51), Tjeckien, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av ordförande i ECB (CON/2011/48), EUT C 182, 23.6.2011, s. 6.
20/06/2011
Yttrande om värdepapperscentralens kapital- och ledningsstruktur (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
ECB:s beslut av den 9 maj 2011 om ändring av beslut ECB/2004/3 om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar  (ECB/2011/6), EUT L 158, 16.6.2011, s. 37.
15/06/2011
ECB:s rekommendation av den 9 juni 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), EUT C 174, 15.6.2011, s. 6.
10/06/2011
Yttrande om Národná banka Slovenskas uppgifter inom områdena finansiell tillsyn och konsumentkredit (CON/2011/49), Slovakien, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Yttrande om ny lagstiftning om kreditregistret (CON/2011/47), Lettland, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Yttrande om en reform av tillsynen över finansmarknaderna i Litauen (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Yttrande om om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2009/138/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten  (CON/2011/42), EUT C 159, 28.5.2011, s. 10.Ytterligare information
24/05/2011
Yttrande om en kompensationsordning för nödlidande bankinstitut (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
ECB:s yttrande av den 7 april 2011 om ett förslag till förordning om antagande av tekniska krav för betalningar och autogireringar i euro  (CON/2011/32), EUT C 155, 25.5.2011, s. 1.Ytterligare information
21/05/2011
ECB:s beslut av den 20 april 2011 om urval av leverantörer av nätverkstjänster till TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), EUT L 134, 21.5.2011, s. 22.
20/05/2011
Yttrande om en reform av Europeiska unionens ekonomiska styrning  (CON/2011/13), EUT C 150, 20.5.2011, s. 1.
18/05/2011
Yttrande om flera ändringar av lagen om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Yttrande om ett förslag till Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140, 11.5.2011, s. 8.Ytterligare information
27/04/2011
Yttrande om ändringar av regelverket för registret över finansiella tillgångar (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Yttrande om räddning och avveckling av kreditinstitut (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
29/04/2011
Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Yttrande om ändringar i ledningsstrukturen för Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Österrike, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Yttrande om en förstärkning av ledningen av De Nederlandsche Bank och finansmarknadsmyndigheten (CON/2011/37), Nederländerna, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Bank of Greece (CON/2011/36), Grekland, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Yttrande om förfarandet för att hantera avvecklingsrisken i nettoavvecklingssystem  (CON/2011/35), Rumänien, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Yttrande om det rättsliga ramverket för låne- och insättningsfonden samt om ändringar av stödåtgärderna för den grekiska ekonomins likviditet efter den internationella finanskrisen (CON/2011/34), Grekland, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Yttrande om de aspekter som rör Magyar Nemzeti Bank i utkastet till konstitution (CON/2011/33), Ungern, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Yttrande om ett förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (kodifiering) (CON/2011/18), EUT C 114, 12.4.2011, s. 1.Ytterligare information
08/04/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 31 mars 2011 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitteras eller garanteras av irländska staten  (ECB/2011/4), EUT L 94, 8.4.2011, s. 33.
06/04/2011
Yttrande om finansieringen av ett centralt register över bankkontonummer (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Yttrande om en skatt på bankernas balansomslutning (CON/2011/31), Slovenien, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Yttrande om en särskild bankskatt och om inrättandet av en oberoende finansiell stabilitetsfond (CON/2011/29), Cypern, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
ECB:s riktlinje av den 18 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar  (ECB/2011/3), EUT L 86, 1.4.2011, s. 77.
01/04/2011
ECB:s riktlinje av den 17 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/2 om ett transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av betalningar i realtid (TARGET2) (ECB/2011/2), EUT L 86, 1.4.2011, s. 75.
31/03/2011
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare  (CON/2011/12), EUT C 99, 31.3.2011, s. 1.Ytterligare information
23/03/2011
Yttrande om ändringar av lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/26), Rumänien, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Yttrande om att Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique inte längre ska sköta den centrala förvaringen av dokument som visar att en växel ej accepterats (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Yttrande om lagstiftning som berör täckta obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Yttrande om sätt att förhindra sena betalningar (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om blankning och vissa aspekter av kreditswappar  (CON/2011/17), EUT C 91, 23.3.2011, s. 1.
20/03/2011
Riktlinje ECB/2004/18. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 20.3.2011.
15/03/2011
Yttrande om betaltjänster  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Yttrande om ett centralt register över företagskrediter (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Yttrande om återcirkulering av eurosedlar (CON/2011/19), Frankrike, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i ECB (CON/2011/16), EUT C 74, 8.3.2011, s. 1.Ytterligare information
02/03/2011
ECB:s rekommendation av den 25 februari 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), EUT C 67, 2.3.2011, s. 1.
25/02/2011
Yttrande om ändringar i lagstiftningen avseende insättningsgarantin, ECB/2011/15 (CON/2011/15), Rumänien, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 98/78/EG, 2002/87/EG och 2006/48/EG i fråga om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62, 26.2.2011, s. 1.Ytterligare information
25/02/2011
Yttrande om en rekommendation till rådets beslut om ordning för omförhandlingen av det monetära avtalet med Monaco  (CON/2011/8), EUT C 60, 25.2.2011, s. 1.
24/02/2011
Yttrande om ändringar i lagstiftningen om slutgiltig avveckling och ställande av finansiell säkerhet (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (CON/2011/1), EUT C 57, 23.2.2011, s. 1.Ytterligare information
14/02/2011
Yttrande om ändringar av den polska konstitutionen avseende införandet av euron (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Yttrande om att låta kreditföreningar omfattas av det statliga stödet till finansinstitut (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Yttrande om Italiens deltagande i de IMF-program som tillkommit som svar på finanskrisen (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
ECB:s beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29), EUT L 35, 9.2.2011, s. 26.Ytterligare information
09/02/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (omarbetning) (ECB/2010/23), EUT L 35, 9.2.2011, s. 17.
09/02/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 11 november 2010 om ECB:s årsbokslut (omarbetning) (ECB/2010/21), EUT L 35, 9.2.2011, s. 1.
09/02/2011
Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 11 november 2010 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (omarbetning) (ECB/2010/20), EUT L 35, 9.2.2011, s. 31.
09/02/2011
Har upphört att gälla: Del 0 i ECB:s personalföreskrifter med etiska regler  EUT C 40, 9.2.2011, s. 13.
01/02/2011
Yttrande om ändringar av det nationella ramverket för penningpolitiska transaktioner för att ytterligare harmonisera detta med Eurosystemet (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Yttrande om genomförandet av principerna för att utveckla finansiella tillsynsstrukturer i Belgien (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Yttrande om slutna investeringsfonder som utfärdar icke-officiella investeringscertifikat (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2011
Riktlinje ECB/2000/7. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå 1.2.2011.
26/01/2011
Yttrande om ändringar i banklagen (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Yttrande om de sanktionsmöjligheter som Cyprus Stock Exchange har (CON/2011/2), Cypern, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
ECB:s beslut av den 31 december 2010 om Eesti Panks inbetalning av kapital, överföring av reservtillgångar och bidrag till ECB:s reserver och avsättningar  (ECB/2010/34), EUT L 11, 15.1.2011, s. 58.
15/01/2011
ECB:s beslut av den 13 december 2010 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in ECB:s kapital  (ECB/2010/28), EUT L 11, 15.1.2011, s. 56.Ytterligare information
15/01/2011
ECB:s beslut av den 13 december 2010 om ökning av ECB:s kapital (ECB/2010/26), EUT L 11, 15.1.2011, s. 53.
15/01/2011
Avtal av den 31 december 2010 mellan Eesti Pank och ECB om den fordran med vilken ECB ska kreditera Eesti Pank i enlighet med artikel 30.3 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB EUT C 12, 15.1.2011, s. 6.
14/01/2011
ECB:s beslut av den 20 december 2010 om öppnandet av konton för hantering av betalningar som rör EFSF-lån till medlemsstater som har euron som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10, 14.1.2011, s. 7.Ytterligare information
11/01/2011
ECB:s beslut av den 27 december 2010 om överföring av konfidentiella uppgifter enligt den gemensamma ramen för företagsregister för statistiska ändamål (ECB/2010/33), EUT L 6, 11.1.2011, s. 37.
11/01/2011
Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 25 november 2010 om interimistisk fördelning av ECB:s inkomster från eurosedlar i omlopp och inkomster från värdepapper som förvärvats inom ramen för programmet för värdepappersmarknaderna  (ECB/2010/24), EUT L 6, 11.1.2011, s. 35.
08/01/2011
Avtal av den 13 december 2010 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet om ändring av avtalet av den 16 mars 2006 mellan ECB och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen EUT C 5, 8.1.2011, s. 3.