2011

31/12/2011
Sklep ECB/2010/23. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  31. 12. 2011.
22/12/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 14. decembra 2011 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja  (ECB/2011/25), UL L 341, 22. 12. 2011, str. 65.
22/12/2011
Mnenje o spremembah grške ureditve saniranja kreditnih institucij (CON/2011/107), Grčija, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Mnenje o neodvisnosti centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Madžarska, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Uredba (EU) št. 1358/2011 ECB z dne 14. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1745/2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9)  (ECB/2011/26), UL L 338, 21. 12. 2011, str. 51.
16/12/2011
Priporočilo ECB z dne 9. decembra 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), UL C 367, 16. 12. 2011, str. 1.
09/12/2011
Mnenje o preverjanju pristnosti eurokovancev in obdelovanju eurokovancev, ki niso primerni za obtok, ter o nalaganju administrativnih ukrepov in kazni (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
14/12/2011
Mnenje o centralni banki Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Madžarska, 14. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 20. septembra 2011 o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema (prenovitev) (ECB/2011/14), UL L 331, 14. 12. 2011, str. 1.
14/12/2011
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/100), UL C 364, 14. 12. 2011, str. 7.Dodatne informacije
12/12/2011
Mnenje o ustanovitvi in financiranju sklada za sanacijo ter o spremenjenem izračunu prispevkov v sistem zajamčenih vlog (CON/2011/103), Belgija, 12. 12. 2011.
09/12/2011
Mnenje o plačilu povečanja kvote Romunije v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/102), Romunija, 9. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Mnenje o revidiranih spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Mnenje o zakonodaji, ki ureja financiranje centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/98), Belgija, 7. 12. 2011.
07/12/2011
Sklep ECB z dne 1. decembra 2011 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2012 (ECB/2011/21), UL L 324, 7. 12. 2011, str. 37.
07/12/2011
Mnenje o zakonodaji o trgih vrednostnih papirjev (CON/2011/101), Finska, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Mnenje o zastopstvu in plačilu kvote v Mednarodnem denarnem skladu (CON/2011/97), Estonija, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Mnenje o fiskalni odgovornosti (CON/2011/96), Slovaška, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Sklep ECB z dne 16. novembra 2011 o določitvi podrobnih pravil in postopkov izvajanja pogojev za primernost centralnih depotnih družb za dostop do storitev TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 117.
02/12/2011
Sklep ECB z dne 3. novembra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/23 o razporeditvi denarnega prihodka nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (ECB/2011/18), UL L 319, 2. 12. 2011, str. 116.
22/11/2011
Mnenje o dokapitalizaciji kreditnih institucij s strani drzave (CON/2011/95), Portugalska, 22. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka  (CON/2011/94), Italija, 18. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Sklep ECB z dne 15. novembra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2007/7 o pogojih za sistem TARGET2-ECB (ECB/2011/19), UL L 303, 22. 11. 2011, str. 44.
21/11/2011
Smernica ECB/2007/2. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije 21. 11. 2011.
16/11/2011
Sklep ECB z dne 3. novembra 2011 o izvajanju drugega programa nakupa kritih obveznic  (ECB/2011/17), UL L 297, 16. 11. 2011, str. 70.
15/11/2011
Mnenje o upravljanju finančne krize in ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost  (CON/2011/93), Ciper, 15. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2011/92), Nemčija, 11. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Mnenje o spremembah pravil o razdelitvi dobička centralne banke Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Mnenje o jamstvu za izgube v zvezi s razširjeno odškodninsko shemo (CON/2011/90), Danska, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Mnenje o vplačilu povečanja kvote Portugalske v Mednarodnem denarnem skladu s strani centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalska, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Sklep ECB z dne 31. oktobra 2011 o spremembah Sklepa ECB/2010/15 o upravljanju posojil družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro, in o spremembah Sklepa ECB/2010/31 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2011/16), UL L 289, 8. 11. 2011, str. 35.
07/11/2011
Mnenje o podaljšanju irskega državnega jamstva za primerne obveznosti kreditnih institucij (CON/2011/88), Irska, 7. 11. 2011.
04/11/2011
Mnenje o deviznih hipotekah in posojilnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine (CON/2011/87), Madžarska, 4. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Mnenje o stabilizacijskih ukrepih in premostitvenih bankah (CON/2011/86), Romunija, 31. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Sklep ECB/2010/31. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  2. 11. 2011.
26/10/2011
Smernica ECB z dne 14. oktobra 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2011/15), UL L 279, 26. 10. 2011, str. 5.
24/10/2011
Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Francija, 24. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije  (CON/2011/84), Irska, 21. 10. 2011.
19/10/2011
Mnenje o zgodnjih intervencijskih ukrepih ter spremembah ureditve saniranja in prenehanja kreditnih in finančnih institucij, ki so pod nadzorom centralne banke Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalska, 19. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luksemburg, 18. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Mnenje o spremembah pravil o hipotekarnih in komunalnih obveznicah (CON/2011/81), Slovenija, 17. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/10/2011
Mnenje o registru računovodskih izkazov (CON/2011/80), Slovaška, 14. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Mnenje o državnem jamstvu za nekatera posojila, odobrena družbama Dexia SA in Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 13. 10. 2011.
07/10/2011
Mnjene o sankcijah v zvezi z zaščito eura pred ponarejanjem (CON/2011/78), Slovenija, 7. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
12/10/2011
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/77), UL C 301, 12. 10. 2011, str. 2.Dodatne informacije
21/09/2011
Mnenje o statistiki, o medbančnem denarnem trgu in trgu državnih obveznic, ki ju upravlja Banca Naţională a României, ter o sistemu deviznih in obveznih rezerv (CON/2011/73), Romunija, 21. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Mnenje o reformi sistema zajamčenih vlog (CON/2011/76), Nizozemska, 4. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Mnenje o obveznih rezervah (CON/2011/75), Češka, 30. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Uredba ECB/2008/32. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  23. 9. 2011.
20/09/2011
Mnenje o dajanju posojil fizičnim osebam (CON/2011/74), Romunija, 20. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Mnenje o spremembah grškega sistema za saniranje kreditnih institucij (CON/2011/72), Grčija, 19. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Mnenje o kategorijah posrednikov, ki so pooblaščeni za vodenje računov vrednostnih papirjev, denominiranih v tujih valutah ali obračunskih enotah (CON/2011/71), Belgija, 15. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Mnenje o predlogu uredbe o izdaji eurokovancev ter o predlogu uredbe o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku  (CON/2011/65), UL C 273, 16. 9. 2011, str. 2.
09/09/2011
Mnenje o dovoljenju za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke  (CON/2011/70), Slovenija, 9. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
07/09/2011
Mnenje o ratifikaciji spremembe statuta Mednarodnega denarnega sklada s strani Italije in o povečanju kvote (CON/2011/68), Italija, 7. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Mnenje o novih ukrepih za krepitev nadzora in izvrševanja v finančnih predpisih (CON/2011/69), Irska, 9. 9. 2011.
03/09/2011
Smernica ECB z dne 25. avgusta 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/9 o denarni statistiki, statistiki finančnih institucij in statistiki finančnih trgov  (ECB/2011/13), UL L 228, 3. 9. 2011, str. 37.
03/09/2011
Uredba ECB (EU) št. 883/2011 z dne 25. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 25/2009 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), UL L 228, 3. 9. 2011, str. 13.
02/09/2011
Priporočilo ECB z dne 25. avgusta 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal  (ECB/2011/11), UL C 258, 2. 9. 2011, str. 1.
26/08/2011
Mnenje o zahtevah po odgovornem dajanju posojil za kreditne institucije (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Smernica ECB z dne 30. junija 2011 o spremembah Smernice ECB/2008/8 o zbiranju podatkov v zvezi z eurom in delovanju gotovinskega informacijskega sistema Currency Information System 2  (ECB/2011/9), UL L 217, 23. 8. 2011, str. 1.
23/08/2011
Mnenje o posebnem davku na finančne institucije, ki poslujejo na Slovaškem (CON/2011/66), Slovaška, 23. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Mnenje o zaščiti pred ponarejanjem in ohranjanju kakovosti gotovinskega obtoka (CON/2011/64), Belgija, 18. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine  (CON/2011/58), UL C 240, 18. 8. 2011, str. 3.
17/08/2011
Mnenje o uvedbi zbirnih računov v pravni okvir za klirinške in poravnalne sisteme (CON/2011/63), Poljska, 17. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Mnenje o spremembah pravnega okvira za plačilne ter klirinške in poravnalne sisteme  (CON/2011/62), Poljska, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2011/61), Slovenija, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
20/07/2011
Mnenje o kriznih intervencijskih ukrepih za finančne institucije v težavah  (CON/2011/60), Nizozemska, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Mnenje o recikliranju gotovine ter zaščiti nacionalnega in tujih zakonitih plačilnih sredstev pred ponarejanjem  (CON/2011/59), Madžarska, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Mnenje o predlogu sklepa Sveta o podpisu in sklenitvi monetarnega sporazuma med Evropsko unijo in Francosko republiko v zvezi z ohranitvijo eura na Saint-Barthélemyju po spremembi položaja tega otoka v razmerju do Evropske unije  (CON/2011/56), UL C 213, 20. 7. 2011, str. 21.Dodatne informacije
20/07/2011
Mnenje o priporočilu za sklep Sveta o načinu pogajanj o monetarnem sporazumu s Francosko republiko, ki deluje v imenu francoske čezmorske skupnosti Saint-Barthélemy (CON/2011/22), UL C 213, 20. 7. 2011, str. 16.
12/07/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 7. julija 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči portugalska država  (ECB/2011/10), UL L 182, 12. 7. 2011, str. 31.
09/07/2011
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji  (CON/2011/44), UL C 203, 9. 7. 2011, str. 3.Dodatne informacije
05/07/2011
Mnenje o pretvorbi podružnic tujih kreditnih institucij v hčerinske družbe  (CON/2011/57), Poljska, 5. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 21. junija 2011 o postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti  (ECB/2011/8), UL L 176, 5. 7. 2011, str. 52.
30/06/2011
Mnenje o harmonizaciji zakonodaje v zvezi s sistemom TARGET2-Securities in o pooblastilu Banke Slovenije za izrekanje sankcij v zvezi z investicijskimi storitvami (CON/2011/55), Slovenija, 30. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
28/06/2011
Mnenje o čezmejnih transakcijah (CON/2011/54), Španija, 28. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Mnenje o madžarskem državnem revizijskem uradu v zvezi z revizijo centralne banke Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Madžarska, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Mnenje o obveznosti izmenjave informacij in sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi (CON/2011/52), Bolgarija, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Mnenje o obtoku bankovcev in kovancev  (CON/2011/51), Češka, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Mneje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika ECB (CON/2011/48), UL C 182, 23. 6. 2011, str. 6.
20/06/2011
Mnenje o kapitalski in upravljavski strukturi centralnega depozitarja (CON/2011/50), Bolgarija, 20. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Sklep ECB z dne 9. maja 2011 o spremembah Sklepa ECB/2004/3 o dostopu javnosti do dokumentov ECB  (ECB/2011/6), UL L 158, 16. 6. 2011, str. 37.
15/06/2011
Priporočilo ECB z dne 9. junija 2011 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), UL C 174, 15. 6. 2011, str. 6.
10/06/2011
Mnenje o vlogi centralne banke Národná banka Slovenska v zvezi s finančnim nadzorom in potrošniškimi krediti (CON/2011/49), Slovaška, 10. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Mnenje o novi zakonodaji o kreditnem registru (CON/2011/47), Latvija, 3. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Mnenje o reformi nadzora nad finančnim trgom v Litvi (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2003/71/ES in 2009/138/ES glede pristojnosti Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine ter Evropskega organa za vrednostne papirje in trge  (CON/2011/42), UL C 159, 28. 5. 2011, str. 10.Dodatne informacije
24/05/2011
Mnenje o uvedbi odškodninske sheme za bančne institucije v težavah (CON/2011/45), Danska, 24. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Mnenje o predlogu uredbe o uvajanju tehničnih zahtev za kreditne prenose in neposredne bremenitve v eurih (CON/2011/32), UL C 155, 25. 5. 2011, str. 1.Dodatne informacije
21/05/2011
Sklep ECB z dne 20. aprila 2011 o izboru izvajalcev omrežnih storitev v TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), UL L 134, 21. 5. 2011, str. 22.
20/05/2011
Mnenje o reformi gospodarskega upravljanja v Evropski uniji  (CON/2011/13), UL C 150, 20. 5. 2011, str. 1.
18/05/2011
Mnenje o raznih spremembah zakona o centralni banki Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
11/05/2011
Mnenje o osnutku sklepa Evropskega sveta o spremembi člena 136 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede mehanizma za stabilnost za države članice, katerih valuta je euro (CON/2011/24), UL C 140, 11. 5. 2011, str. 8.Dodatne informacije
27/04/2011
Mnenje o spremembah ureditve registra finančnega premoženja (CON/2011/40), Slovenija, 27. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
26/04/2011
Mnenje o sanacijskih ukrepih za kreditne institucije (CON/2011/39), Irska, 26. 4. 2011.
29/04/2011
Mnenje o spremembah zakonodaje o dokoncnosti poravnave in dogovorih o financnem zavarovanju (CON/2011/41), Belgija, 29. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Mnenje o spremembah strukture upravljanja v centralni banki Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Avstrija, 20. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Mnenje o krepitvi upravljanja centralne banke De Nederlandsche Bank in organa za finančne trge (CON/2011/37), Nizozemska, 18. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Mnenje o spremembah statuta Banke Grčije (CON/2011/36), Grčija, 14. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Mnenje o postopku upravljanja tveganja poravnave za neto sisteme poravnave (CON/2011/35), Romunija, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Mnenje o pravnem okviru za sklad za posojila in konsignacijo ter o spremembah sheme ze krepitev likvidnosti grškega gospodarstva po mednarodni finančni krizi (CON/2011/34), Grčija, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Mnenje o predlogu ustave v zvezi s centralno banko Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Madžarska, 12. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Mnenje o predlogu uredbe Sveta o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev namenjenih obtoku (kodificirano besedilo)  (CON/2011/18), UL C 114, 12. 4. 2011, str. 1.Dodatne informacije
08/04/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 31. marca 2011 o začasnih ukrepih glede primernosti tržnih dolžniških instrumentov, ki jih izdaja ali zanje jamči irska država  (ECB/2011/4), UL L 94, 8. 4. 2011, str. 33.
06/04/2011
Mnenje o financiranju centralnega registra številk bančnih računov (CON/2011/30), Belgija, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Mnenje o davku na bilančno vsoto bank  (CON/2011/31), Slovenija, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
04/04/2011
Mnenje o posebnem davku za banke in o ustanovitvi neodvisnega sklada za finančno stabilnost (CON/2011/29), Ciper, 4. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Smernica ECB z dne 18. marca 2011 o spremembah Smernice ECB/2004/18 o naročilih eurobankovcev (ECB/2011/3), UL L 86, 1. 4. 2011, str. 77.
01/04/2011
Smernica ECB z dne 17. marca 2011 o spremembah Smernice ECB/2007/2 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET2)  (ECB/2011/2), UL L 86, 1. 4. 2011, str. 75.
31/03/2011
Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemih zajamčenih vlog (prenova) ter o predlogu direktive o spremembi Direktive 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odškodninskih shemah za vlagatelje  (CON/2011/12), UL C 99, 31. 3. 2011, str. 1.Dodatne informacije
23/03/2011
Mnenje o spremembah predpisov o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/26), Romunija, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Mnenje o odpravi naloge centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, da deluje kot centralni depozitar za protestne listine (CON/2011/28), Belgija, 25. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Mnenje o zakonodaji v zvezi s kritimi obveznicami (CON/2011/27), Ciper, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Mnenje o preprečevanju zamud pri plačilih (CON/2011/25), Slovenija, 18. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
23/03/2011
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prodaji na kratko in nekaterih vidikih zamenjav kreditnega tveganja  (CON/2011/17), UL C 91, 23. 3. 2011, str. 1.
20/03/2011
Smernica ECB/2004/18. Neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravil Urad za publikacije Evropske unije  20. 3. 2011.
15/03/2011
Mnenje o plačilnih storitvah  (CON/2011/23), Poljska, 15. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Mnenje o centralnem registru korporativnih kreditov (CON/2011/20), Belgija, 8. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Mnenje o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok (CON/2011/19), Francija, 7. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2011/16), UL C 74, 8. 3. 2011, str. 1.
02/03/2011
Priporočilo ECB z dne 25. februarja 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), UL C 67, 2. 3. 2011, str. 1.
25/02/2011
Mnenje o spremembah zakonodaje o skladu za zajamčene vloge (CON/2011/15), Romunija, 25. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Mnenje o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 98/78/ES, 2002/87/ES in 2006/48/ES glede dopolnilnega nadzora finančnih subjektov v finančnem konglomeratu  (CON/2011/6), UL C 62, 26. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
25/02/2011
Mnenje o priporočilu za sklep Sveta o ureditvah za ponovna pogajanja o monetarnem sporazumu s Kneževino Monako  (CON/2011/8), UL C 60, 25. 2. 2011, str. 1.
24/02/2011
Mnenje o spremembah zakonodaje o dokončnosti poravnave in dogovorih o finančnem zavarovanju (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (CON/2011/1), UL C 57, 23. 2. 2011, str. 1.Dodatne informacije
14/02/2011
Mnenje o spremembah poljske ustave zaradi sprejetja eura (CON/2011/9), Poljska, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Mnenje o vključitvi kreditnih zadrug v podporo državne zakladnice za finančne institucije (CON/2011/11), Poljska, 16. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Mnenje o sodelovanju Italije v programih Mednarodnega denarnega sklada v odgovor na finančno krizo (CON/2011/10), Italija, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev (prenovitev) (ECB/2010/29), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 26.Dodatne informacije
09/02/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (prenovitev) (ECB/2010/23), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 17.
09/02/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 11. novembra 2010 o letnih računovodskih izkazih ECB (prenovitev) (ECB/2010/21), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 1.
09/02/2011
Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (prenovitev) (ECB/2010/20), UL L 35, 9. 2. 2011, str. 31.
09/02/2011
Ni več v veljavi: Del 0 pravil za zaposlene v ECB, ki vsebuje okvir poklicne etike  UL C 40, 9. 2. 2011, str. 13.
01/02/2011
Mnenje o spremembah nacionalnega okvira za operacije denarne politike z namenom nadaljnje harmonizacije z Eurosistemom (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Mnenje o izvajanju načel za razvoj strukture finančnega nadzora v Belgiji  (CON/2011/5), Belgija, 28. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Mnenje o zaprtih naložbenih skladih, ki izdajajo nejavne naložbene certifikate (CON/2011/4), Poljska, 27. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Mnenje o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (CON/2011/3), Slovenija, 26. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatne informacije
14/01/2011
Mnenje o pooblastilih ciprške borze za nalaganje sankcij (CON/2011/2), Ciper, 14. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Sklep ECB z dne 31. decembra 2010 o vplačilu kapitala, prenosu deviznih rezerv in prispevku v rezerve in rezervacije ECB s strani centralne banke Eesti Pank  (ECB/2010/34), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 58.
15/01/2011
Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o vplačilu kapitala ECB s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja  (ECB/2010/28), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 56.Dodatne informacije
15/01/2011
Sklep ECB z dne 13. decembra 2010 o povečanju kapitala ECB  (ECB/2010/26), UL L 11, 15. 1. 2011, str. 53.
15/01/2011
Sporazum z dne 31. decembra 2010 med centralno banko Eesti Pank in Evropsko centralno banko v zvezi s terjatvijo, priznano centralni banki Eesti Pank s strani ECB po členu 30.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB UL C 12, 15. 1. 2011, str. 6.
14/01/2011
Sklep ECB z dne 20. decembra 2010 o odprtju računov za obdelavo plačil v povezavi s posojili družbe EFSF državam članicam, katerih valuta je euro  (ECB/2010/31), UL L 10, 14. 1. 2011, str. 7.Dodatne informacije
11/01/2011
Sklep ECB z dne 27. decembra 2010 o posredovanju zaupnih podatkov na podlagi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene  (ECB/2010/33), UL L 6, 11. 1. 2011, str. 37.
11/01/2011
Ni več v veljavi: Sklep ECB z dne 25. novembra 2010 o vmesni razdelitvi prihodka ECB iz naslova eurobankovcev v obtoku in iz naslova vrednostnih papirjev, kupljenih po programu v zvezi s trgi vrednostnih papirjev (ECB/2010/24), UL L 6, 11. 1. 2011, str. 35.
08/01/2011
Sporazum z dne 13. decembra 2010 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije UL C 5, 8. 1. 2011, str. 3.