Menu

2011

31/12/2011
Rozhodnutie ECB/2010/23. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 31. 12. 2011.
22/12/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 14. decembra 2011 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky  (ECB/2011/25), Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011, s. 65.
22/12/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/107), Grécko, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1358/2011 zo 14. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1745/2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), Ú. v. EÚ L 338, 21. 12. 2011, s. 51.
16/12/2011
Odporúčanie ECB z 9. decembra 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22), Ú. v. EÚ C 367, 16. 12. 2011, s. 1.
09/12/2011
Stanovisko k overovaniu pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu a k ukladaniu správnych opatrení a sankcií (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
14/12/2011
Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. septembra 2011 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (prepracované znenie) (ECB/2011/14), Ú. v. EÚ L 331, 14. 12. 2011, s. 1.
14/12/2011
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2011/100), Ú. v. EÚ C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatočné informácie
12/12/2011
Stanovisko k zriadeniu a financovaniu fondu na riešenie problémov a k zmene výpočtu príspevkov do systému ochrany vkladov  (CON/2011/103), Belgicko, 12. 12. 2011.
09/12/2011
Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Rumunska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Stanovisko k revidovaným zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Stanovisko k právnej úprave o financovaní centrálneho registra čísel bankových účtov (CON/2011/98), Belgicko, 7. 12. 2011.
07/12/2011
Rozhodnutie ECB z 1. decembra 2011 o schválení objemu emisie mincí v roku 2012 (ECB/2011/21), Ú. v. EÚ L 324, 7. 12. 2011, s. 37.
07/12/2011
Stanovisko k právnej úprave o trhoch s cennými papiermi (CON/2011/101), Fínsko, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Stanovisko k zastúpeniu a splateniu kvóty Estónska v Medzinárodnom menovom fonde  (CON/2011/97), Estónsko, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Stanovisko k rozpočtovej zodpovednosti  (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
02/12/2011
Rozhodnutie ECB zo 16. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá a postupy na implementáciu kritérií pre prístup centrálnych depozitárov cenných papierov k službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
02/12/2011
Rozhodnutie ECB z 3. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2011/18), Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
22/11/2011
Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií štátom (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/94), Taliansko, 18. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Rozhodnutie ECB z 15. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), Ú. v. EÚ L 303, 22. 11. 2011, s. 44.
21/11/2011
Usmernenie ECB/2007/2. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  21. 11. 2011.
16/11/2011
Rozhodnutie ECB z 3. novembra 2011 o vykonávaní druhého programu nákupu krytých dlhopisov  (ECB/2011/17), Ú. v. EÚ L 297, 16. 11. 2011, s. 70.
15/11/2011
Stanovisko k riadeniu krízových situácií a k zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability  (CON/2011/93), Cyprus, 15. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Stanovisko k ochrane proti falšovaniu a k uchovaniu kvality obehu hotovosti  (CON/2011/92), Nemecko, 11. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Stanovisko k záruke na straty v súvislosti s rozšíreným kompenzačným systémom  (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde zo strany Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Rozhodnutie ECB z 31. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/15 o správe pôžičiek poskytovaných EFSF členským štátom, ktorých menou je euro, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/31 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2011/16), Ú. v. EÚ L 289, 8. 11. 2011, s. 35.
07/11/2011
Stanovisko k predĺženiu írskej štátnej záruky za spôsobilé záväzky úverových inštitúcií (CON/2011/88), Írsko, 7. 11. 2011.
04/11/2011
Stanovisko k hypotekárnym úverom v cudzej mene a k zmluvám o úvere na nehnuteľnosti na bývanie v cudzej mene  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Stanovisko k opatreniam na stabilizáciu a k preklenovacím bankám (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Rozhodnutie ECB/2010/31. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 2. 11. 2011.
26/10/2011
Usmernenie ECB zo 14. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/15), Ú. v. EÚ L 279, 26. 10. 2011, s. 5.
24/10/2011
Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/85), Francúzsko, 24. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií  (CON/2011/84), Írsko, 21. 10. 2011.
19/10/2011
Stanovisko k včasným intervenčným opatreniam a k zmenám a doplneniam režimu na riešenie problémov a režimu likvidácie pre úverové a finančné inštitúcie, ktoré podliehajú dohľadu zo strany Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembursko, 18. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Stanovisko k zmenám pravidiel týkajúcich sa hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií v Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Stanovisko k registru účtovných závierok  (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
13/10/2011
Stanovisko k štátnej záruke za určité úvery poskytované Dexii SA a Dexii Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgicko, 13. 10. 2011.
07/10/2011
Stanovisko k sankciám týkajúcim sa ochrany eura proti falšovaniu (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/77), Ú. v. EÚ C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatočné informácie
21/09/2011
Stanovisko k štatistike, k medzibankovému peňažnému trhu a k trhu štátnych cenných papierov spravovaným Banca Naţională a României a k devízovému režimu a režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Stanovisko k reforme systému ochrany vkladov (CON/2011/76), Holandsko, 4. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Nariadenie ECB/2008/32. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 23. 9. 2011.
20/09/2011
Stanovisko k poskytovaniu úverov fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/72), Grécko, 19. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Stanovisko ku kategóriám sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení viesť účty zaknihovaných cenných papierov v cudzej mene alebo v zúčtovacej jednotke (CON/2011/71), Belgicko, 15. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia o vydávaní euromincí a k návrhu nariadenia o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu  (CON/2011/65), Ú. v. EÚ C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
09/09/2011
Stanovisko k súhlasu, ktorý je potrebný na výkon funkcie člena dozornej rady banky (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Stanovisko k ratifikácii Dodatku k Článkom Dohody o Medzinárodnom menovom fonde Talianskom a k zvýšeniu kvóty Talianska  (CON/2011/68), Taliansko, 7. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu a zlepšenie vynútiteľnosti finančnej legislatívy  (CON/2011/69), Írsko, 9. 9. 2011.
03/09/2011
Usmernenie ECB z 25. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov  (ECB/2011/13), Ú. v. EÚ L 228, 3. 9. 2011, s. 37.
03/09/2011
Nariadenie ECB (EÚ) č. 883/2011 z 25. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 25/2009 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), Ú. v. EÚ L 228, 3. 9. 2011, s. 13.
02/09/2011
Odporúčanie ECB z 25. augusta 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal  (ECB/2011/11), Ú. v. EÚ C 258, 2. 9. 2011, s. 1.
26/08/2011
Stavisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov úverovými inštitúciami (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Usmernenie ECB z 30. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2008/8 o zbere údajov, ktoré sa týkajú eura a o prevádzkovaní Menového informačného systému 2 (ECB/2011/9), Ú. v. EÚ L 217, 23. 8. 2011, s. 1.
23/08/2011
Stanovisko k osobitnému odvodu finančných inštitúcií vykonávajúcich činnosť v Slovenskej republike (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
18/08/2011
Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a k zachovaniu kvality hotovostného obehu (CON/2011/64), Belgicko, 18. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností  (CON/2011/58), Ú. v. EÚ C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
17/08/2011
Stanovisko k zavedeniu súhrných účtov do právneho rámca pre zúčtovacie systémy a systémy vyrovnania (CON/2011/63), Poľsko, 17. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania (CON/2011/62), Poľsko, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní omeškaným platbám (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko ku krízovým intervenčným opatreniam vo vzťahu k finančným inštitúciám v ťažkostiach  (CON/2011/60), Holandsko, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko k spracovaniu hotovosti a k ochrane vnútroštátneho zákonného platidla a zahraničných zákonných platidiel proti falšovaniu (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o podpise a uzavretí menovej dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou týkajúcej sa zachovania eura na Svätom Bartolomejovi následkom zmeny jeho štatútu vo vzťahu k Európskej únii  (CON/2011/56), Ú. v. EÚ C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatočné informácie
20/07/2011
Stanovisko k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na prerokovanie menovej dohody s Francúzskou republikou, konajúcou v prospech francúzskeho zámorského samosprávneho celku Svätého Bartolomeja (CON/2011/22), Ú. v. EÚ C 213, 20. 7. 2011, s. 16.
12/07/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB zo 7. júla 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou  (ECB/2011/10), Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2011, s. 31.
09/07/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii  (CON/2011/44), Ú. v. EÚ C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatočné informácie
05/07/2011
Stanovisko k premene pobočiek zahraničných úverových inštitúcií na dcérske spoločnosti (CON/2011/57), Poľsko, 5. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2011 o konaniach o udelenie akreditácie v oblasti ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia na výrobu eurobankoviek  (ECB/2011/8), Ú. v. EÚ L 176, 5. 7. 2011, s. 52.
30/06/2011
Stanovisko k harmonizácii právnej úpravy týkajúcej sa TARGET2-Securities a sankčných právomocí Banka Slovenije, pokiaľ ide o investičné služby  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Stanovisko k cezhraničným transakciám (CON/2011/54), Španielsko, 28. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k maďarskému štátnemu kontrolnému úradu, pokiaľ ide o výkon jeho auditu v Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k výmene informácií medzi národnými orgánmi dohľadu a k ich povinnosti navzájom spolupracovať (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní prezidenta ECB (CON/2011/48), Ú. v. EÚ C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
20/06/2011
Stanovisko ku kapitálovej a riadiacej štruktúre centrálneho depozitára (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Rozhodnutie ECB z 9. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB  (ECB/2011/6), Ú. v. EÚ L 158, 16. 6. 2011, s. 37.
15/06/2011
Odporúčanie ECB z 9. júna 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), Ú. v. EÚ C 174, 15. 6. 2011, s. 6.
10/06/2011
Stanovisko o úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
03/06/2011
Stanovisko k novej právnej úprave úverového registra (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom v Litve (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2009/138/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (CON/2011/42), Ú. v. EÚ C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatočné informácie
24/05/2011
Stanovisko k zavedeniu systému náhrad pre bankovníctvo v tažkostiach (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky pre prevodové príkazy a priame inkasá v eurách  (CON/2011/32), Ú. v. EÚ C 155, 25. 5. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
21/05/2011
Rozhodnutie ECB z 20. apríla 2011 o výbere poskytovateľov sieťových služieb v rámci TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Ú. v. EÚ L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
20/05/2011
Stanovisko k reforme správy ekonomických záležitostí v Európskej únii (CON/2011/13), Ú. v. EÚ C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
18/05/2011
Stanovisko k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
11/05/2011
Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskej Rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro  (CON/2011/24), Ú. v. EÚ C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatočné informácie
27/04/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o registri finančných aktív (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií (CON/2011/39), Írsko, 26. 4. 2011.
29/04/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnych predpisov o konečnom zúčtovaní a o dohodách o finančných zárukách  (CON/2011/41), Belgicko, 29. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam riadiacej štruktúry Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakúsko, 20. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Stanovisko k posilneniu riadenia De Nederlandsche Bank and Úradu pre finančné trhy (CON/2011/37), Holandsko, 18. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/2011/36), Grécko, 14. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Stanovisko k postupu riadenia rizík pri vyrovnaní v systémoch čistého vyrovnania (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Stanovisko k právnemu rámcu pre fond úverov a úschov a k zmenám a doplneniam systému posilnenia likvidity gréckeho hospodárstva po medzinárodnej finančnej kríze (CON/2011/34), Grécko, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Stanovisko k návrhu ústavy, pokiaľ sa týka Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (kodifikované znenie) (CON/2011/18), Ú. v. EÚ C 114, 12. 4. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
08/04/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 31. marca 2011 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou  (ECB/2011/4), Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2011, s. 33.
06/04/2011
Stanovisko k financovaniu centrálneho registra čísel bankových účtov (CON/2011/30), Belgicko, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Stanovisko k dani z celkovej hodnoty súvahy banky (CON/2011/31), Slovinsko, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Stanovisko k osobitnému zdaňovaniu bánk a zriadeniu nezávislého fondu finančnej stability (CON/2011/29), Cyprus, 4. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Usmernenie ECB z 18. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/18 o obstarávaní eurobankoviek  (ECB/2011/3), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2011, s. 77.
01/04/2011
Usmernenie ECB zo 17. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/2 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2011/2), Ú. v. EÚ L 86, 1. 4. 2011, s. 75.
31/03/2011
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov  (CON/2011/12), Ú. v. EÚ C 99, 31. 3. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
23/03/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o konečnom zúčtovaní a o dojednaniach o finančných zábezpekách (CON/2011/26), Rumunsko, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Stanovisko k zrušeniu úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konať ako centrálny uschovávateľ zmenkových protestov  (CON/2011/28), Belgicko, 25. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Stanovisko k legislatíve týkajúcej sa krytých dlhopisov (CON/2011/27), Cyprus, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Stanovisko k predchádzaniu oneskorených platieb (CON/2011/25), Slovinsko, 18. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie  (CON/2011/17), Ú. v. EÚ C 91, 23. 3. 2011, s. 1.
20/03/2011
Usmernenie ECB/2004/18. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 20. 3. 2011.
15/03/2011
Stanovisko k platobným službám  (CON/2011/23), Poľsko, 15. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Stanovisko k Centrálnemu registru úverov poskytovaných spoločnostiam (CON/2011/20), Belgicko, 8. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Stanovisko k opätovnému vráteniu eurobankoviek do obehu  (CON/2011/19), Francúzsko, 7. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/16), Ú. v. EÚ C 74, 8. 3. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
02/03/2011
Odporúčanie ECB z 25. februára 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), Ú. v. EÚ C 67, 2. 3. 2011, s. 1.
25/02/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o fonde ochrany vkladov (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte  (CON/2011/6), Ú. v. EÚ C 62, 26. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
25/02/2011
Stanovisko k odporúčaniu na rozhodnutie Rady o opatreniach potrebných na opätovné prerokovanie menovej dohody s Monackým kniežatstvom  (CON/2011/8), Ú. v. EÚ C 60, 25. 2. 2011, s. 1.
24/02/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o konečnom zúčtovaní a zákona o dohodách o finančných zárukách (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mimoburzových derivátoch, centrálnych zmluvných stranách a archívoch obchodných údajov (CON/2011/1), Ú. v. EÚ C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatočné informácie
14/02/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam poľskej ústavy súvisiacim so zavedením eura (CON/2011/9), Poľsko, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Stanovisko k začleneniu úverových družstiev do pomoci štátnej pokladnice pre finančné inštitúcie  (CON/2011/11), Poľsko, 16. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2011/10), Taliansko, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o vydávaní eurobankoviek (prepracované znenie) (ECB/2010/29), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 26.Dodatočné informácie
09/02/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (prepracované znenie) (ECB/2010/23), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 17.
09/02/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 11. novembra 2010 o ročnej účtovnej závierke ECB (prepracované znenie)  (ECB/2010/21), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 1.
09/02/2011
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 11. novembra 2010 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (prepracované znenie) (ECB/2010/20), Ú. v. EÚ L 35, 9. 2. 2011, s. 31.
09/02/2011
Už nie je účinné: Časť 0 služobného poriadku ECB upravujúca etický rámec  Ú. v. EÚ C 40, 9. 2. 2011, s. 13.
01/02/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam vnútroštátneho rámca pre operácie menovej politiky s cieľom jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Stanovisko k implementácii zásad vývoja štruktúr finančného dohľadu v Belgicku  (CON/2011/5), Belgicko, 28. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Stanovisko k uzavretým investičným fondom emitujúcim investičné certifikáty, ktoré nie sú určené pre verejnosť (CON/2011/4), Poľsko, 27. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o bankovníctve (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Stanovisko k právomociam cyperskej burzy cenných papierov ukladať sankcie (CON/2011/2), Cyprus, 14. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Rozhodnutie ECB z 31. decembra 2010 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkoch Eesti Pank do rezervných fondov a rezerv ECB  (ECB/2010/34), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 58.
15/01/2011
Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2010/28), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatočné informácie
15/01/2011
Rozhodnutie ECB z 13. decembra 2010 o zvýšení základného imania ECB (ECB/2010/26), Ú. v. EÚ L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
15/01/2011
Dohoda z 31. decembra 2010 medzi Eesti Pank a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Eesti Pank podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 12, 15. 1. 2011, s. 6.
14/01/2011
Rozhodnutie ECB z 20. decembra 2010 o otváraní účtov na uskutočňovanie platieb v súvislosti s pôžičkami poskytovanými EFSF členským štátom, ktorých menou je euro  (ECB/2010/31), Ú. v. EÚ L 10, 14. 1. 2011, s. 7.Dodatočné informácie
11/01/2011
Rozhodnutie ECB z 27. decembra 2010 o zasielaní dôverných údajov na základe spoločného rámca pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely  (ECB/2010/33), Ú. v. EÚ L 6, 11. 1. 2011, s. 37.
11/01/2011
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 25. novembra 2010 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi  (ECB/2010/24), Ú. v. EÚ L 6, 11. 1. 2011, s. 35.
11/01/2011
Korigendum k rozhodnutiu ECB zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14) Ú. v. EÚ L 6, 11. 1. 2011, s. 40.
08/01/2011
Dohoda z 13. decembra 2010 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 5, 8. 1. 2011, s. 3.