Menu

2011

31/12/2011
Decizia BCE/2010/23. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  31.12.2011.
22/12/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 14 decembrie 2011 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului  (BCE/2011/25), JO L 341, 22.12.2011, p. 65.
22/12/2011
Avizul cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/107), Grecia, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Avizul cu privire la independenţa Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Ungaria, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Regulamentul (UE) nr. 1358/2011 al BCE din 14 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1745/2003 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2003/9) (BCE/2011/26), JO L 338, 21.12.2011, p. 51.
16/12/2011
Recomandarea BCE din 9 decembrie 2011 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai De Nederlandsche Bank  (BCE/2011/22), JO C 367, 16.12.2011, p. 1.
09/12/2011
Aviz cu privire la stabilirea autenticităţii monedelor euro şi procesarea monedelor euro necorespunzătoare pentru circulaţie, precum şi la impunerea de măsuri administrative şi penalităţi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Aviz cu privire la Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Ungaria, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (reformare) (BCE/2011/14), JO L 331, 14.12.2011, p. 1.
14/12/2011
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/100), JO C 364, 14.12.2011, p. 7.Informaţii suplimentare
12/12/2011
Aviz cu privire la constituirea şi finanţarea unui fond pentru soluţionarea situaţiilor de criză şi cu privire la modificarea modului de calcul al contribuţiilor la sistemul de garantare a depozitelor (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
09/12/2011
Aviz cu privire la plata majorării cotei României la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/102), România, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
07/12/2011
Aviz cu privire la modificarea revizuită a regulilor de distribuire a profitului Lietuvos bankas (CON/2011/99), Lituania, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Aviz cu privire la legislatia privind finanţarea registrului central de numere de conturi bancare (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
07/12/2011
Decizia BCE din 1 decembrie 2011 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2012 (BCE/2011/21), JO L 324, 7.12.2011, p. 37.
07/12/2011
Aviz cu privire la legislaţia privind pieţele titlurilor de valoare (CON/2011/101), Finlanda, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Aviz cu privire la reprezentarea şi plata cotei de participare la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/97), Estonia, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Aviz cu privire la responsabilitatea fiscală (CON/2011/96), Slovacia, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Decizia BCE din 16 noiembrie 2011 de stabilire a normelor detaliate și a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile TARGET2-Securities  (BCE/2011/20), JO L 319, 2.12.2011, p. 117.
02/12/2011
Decizia BCE din 3 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/23 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2011/18), JO L 319, 2.12.2011, p. 116.
22/11/2011
Aviz cu privire la recapitalizarea instituţiilor de credit de către stat (CON/2011/95), Portugalia, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/94), Italia, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Decizia BCE din 15 noiembrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2007/7 privind termenii şi condiţiile TARGET2-ECB (BCE/2011/19), JO L 303, 22.11.2011, p. 44.
21/11/2011
Orientarea BCE/2007/2. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale al Uniunii Europene  21.11.2011.
16/11/2011
Decizia BCE din 3 noiembrie 2011 privind punerea în aplicare a celui de al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate  (BCE/2011/17), JO L 297, 16.11.2011, p. 70.
15/11/2011
Aviz cu privire la gestionarea crizelor financiare şi instituirea unui fond independent pentru asigurarea stabilităţii financiare  (CON/2011/93), Cipru, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie  (CON/2011/92), Germania, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Aviz cu privire la modificarea regulilor de distribuire a profitului Lietuvos banka  (CON/2011/91), Lituania, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Aviz cu privire la o garanţie pentru pierderi legată de o schemă de compensare extinsă  (CON/2011/90), Danemarca, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Aviz cu privire la plata de către Banco de Portugal a unei majorări a cotei Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional (CON/2011/89), Portugalia, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Decizia BCE din 31 octombrie 2011 de modificare a Deciziei BCE/2010/15 privind administrarea creditelor acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro şi de modificare a Deciziei BCE/2010/31 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2011/16), JO L 289, 8.11.2011, p. 35.
07/11/2011
Aviz cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit  (CON/2011/88), Irlanda, 7.11.2011.
04/11/2011
Aviz cu privire la ipotecile şi contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale în monedă străină (CON/2011/87), Ungaria, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Aviz cu privire la măsuri de stabilizare şi bănci-punte (CON/2011/86), România, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
02/11/2011
Decizia BCE/2010/31. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  2.11.2011.
26/10/2011
Orientarea BCE din 14 octombrie 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2011/15), JO L 279, 26.10.2011, p. 5.
24/10/2011
Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franța, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/84), Irlanda, 21.10.2011.
19/10/2011
Aviz cu privire la măsurile de intervenţie timpurie şi la modificarea cadrului privind soluţionarea situaţiilor de criză şi lichidarea, aplicabil instituţiilor financiare şi de credit supuse supravegherii de către Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Aviz cu privire la normele aplicabile ipotecii şi obligaţiunilor municipale în Slovenia (CON/2011/81), Slovenia, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Aviz cu privire la registrul pentru declaraţii financiare (CON/2011/80), Slovacia, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Aviz cu privire la o garanţie de stat pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
07/10/2011
Aviz cu privire la sancţiunile aplicabile în vederea protejării euro împotriva contrafacerii (CON/2011/78), Slovenia, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/77), JO C 301, 12.10.2011, p. 2.Informaţii suplimentare
21/09/2011
Aviz cu privire la statistică şi la piaţa monetară interbancară şi piaţa titlurilor de stat administrate de Banca Naţională a României, regimul valutar şi regimul rezervelor minime obligatorii (CON/2011/73), România, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
04/10/2011
Aviz cu privire la reforma sistemului de garantare a depozitelor (CON/2011/76), Țările de Jos, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Aviz cu privire la rezervele minime obligatorii (CON/2011/75), Cehia, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Regulamentul BCE/2008/32. Text consolidat neoficial produs de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 23.9.2011.
20/09/2011
Aviz cu privire la creditele destinate persoanelor fizice (CON/2011/74), România, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
19/09/2011
Aviz cu privire la modificările aduse sistemului de soluţionare a situaţiilor de criză din Grecia aplicabil instituţiilor de credit  (CON/2011/72), Grecia, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Aviz cu privire la categoriile de intermediari autorizaţi să păstreze conturi pentru titluri de valoare dematerializate exprimate în monedă străină sau unităţi de cont  (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament privind emiterea de monede euro şi cu privire la o propunere de regulament privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro care urmează să intre în circulaţie (CON/2011/65), JO C 273, 16.9.2011, p. 2.
09/09/2011
Aviz cu privire la autorizarea de a participa în consiliile de supraveghere ale băncilor  (CON/2011/70), Slovenia, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Aviz cu privire la ratificarea de către Italia a unei modificări a Statutului Fondului Monetar Internaţional şi a majorării cotei de participare (CON/2011/68), Italia, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Aviz cu privire la noi măsuri de consolidare a supravegherii şi a punerii în executare in domeniul reglementării financiare (CON/2011/69), Irlanda, 9.9.2011.
03/09/2011
Orientarea BCE din 25 august 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/9 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare  (BCE/2011/13), JO L 228, 3.9.2011, p. 37.
03/09/2011
Regulamentul (UE) nr. 883/2011 al BCE din 25 august 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 25/2009 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (BCE/2008/32)  (BCE/2011/12), JO L 228, 3.9.2011, p. 13.
02/09/2011
Recomandarea BCE din 25 august 2011 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Banco de Portugal  (BCE/2011/11), JO C 258, 2.9.2011, p. 1.
26/08/2011
Aviz cu privire la cerinţele aplicabile instituţiilor de credit pentru desfăşurarea în mod responsabil a activităţii de creditare  (CON/2011/67), Lituania, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Orientarea BCE din 30 iunie 2011 de modificare a Orientării BCE/2008/8 privind colectarea datelor referitoare la euro şi funcţionarea Sistemului de informaţii privind numerarul 2  (BCE/2011/9), JO L 217, 23.8.2011, p. 1.
23/08/2011
Aviz cu privire la o contribuţie specială impusă instituţiilor financiare care îşi desfăşoară activitatea în Slovacia (CON/2011/66), Slovacia, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Aviz cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi păstrarea calităţii numerarului aflat în circulaţie (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale  (CON/2011/58), JO C 240, 18.8.2011, p. 3.
17/08/2011
Aviz cu privire la introducerea conturilor de tip omnibus în cadrul juridic privind sistemele de compensare şi decontare (CON/2011/63), Polonia, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Aviz cu privire la modificarea cadrului juridic privind sistemele de plăţi, sistemle de compensare şi de decontare (CON/2011/62), Polonia, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Aviz cu privire la modificarea legii privind prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor  (CON/2011/61), Slovenia, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Aviz cu privire la măsurile de intervenţie care pot fi adoptate în caz de criză în ceea ce priveşte instituţiile financiare în dificultate  (CON/2011/60), Țările de Jos, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Aviz cu privire la reciclarea numerarului şi protejarea mijloacelor legale de plată naţionale şi străine împotriva contrafacerii  (CON/2011/59), Ungaria, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Aviz cu privire la o propunere de decizie a Consiliului privind semnarea şi încheierea Acordului monetar între Uniunea Europeană şi Republica Franceză, cu referire la păstrarea euro ca monedă în Saint-Barthélemy, în urma schimbării statutului său în raport cu Uniunea Europeană  (CON/2011/56), JO C 213, 20.7.2011, p. 21.Informaţii suplimentare
20/07/2011
Avizul BCE din 11 martie 2011 cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de negociere a acordului monetar cu Republica Franceză, care acţionează în numele colectivităţii franceze de peste mări Saint-Barthélemy (CON/2011/22), JO C 213, 20.7.2011, p. 16.
12/07/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 7 iulie 2011 privind măsurile temporare referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul portughez  (BCE/2011/10), JO L 182, 12.7.2011, p. 31.
09/07/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană  (CON/2011/44), JO C 203, 9.7.2011, p. 3.Informaţii suplimentare
05/07/2011
Aviz cu privire la transformarea în filiale a sucursalelor instituţiilor de credit străine (CON/2011/57), Polonia, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2011 privind procedurile de acreditare în materie de mediu şi de sănătate şi securitate pentru producerea de bancnote euro  (BCE/2011/8), JO L 176, 5.7.2011, p. 52.
30/06/2011
Aviz cu privire la armonizarea legislaţiei privind TARGET2-Securities şi competenţa Banka Slovenije de a impune sancţiuni în domeniul serviciilor de investiţii (CON/2011/55), Slovenia, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Aviz cu privire la tranzacţiile transfrontaliere (CON/2011/54), Spania, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Aviz cu privire la Oficiul de stat pentru audit din Ungaria în legătură cu auditul Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Ungaria, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Aviz cu privire la schimbul de informaţii şi obligaţiile de cooperare între autorităţile naţionale de supraveghere (CON/2011/52), Bulgaria, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Aviz cu privire la circulaţia bancnotelor şi a monedelor metalice  (CON/2011/51), Cehia, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a preşedintelui BCE (CON/2011/48), JO C 182, 23.6.2011, p. 6.
20/06/2011
Aviz cu privire la structura capitalului şi a conducerii Depozitarului Central  (CON/2011/50), Bulgaria, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Decizia BCE din 9 mai 2011 de modificare a Deciziei BCE/2004/3 privind accesul public la documentele BCE (BCE/2011/6), JO L 158, 16.6.2011, p. 37.
15/06/2011
Recomandarea BCE din 9 iunie 2011 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank  (BCE/2011/7), JO C 174, 15.6.2011, p. 6.
10/06/2011
Aviz cu privire la rolul Národná banka Slovenska în ceea ce priveşte supravegherea financiară şi creditele de consum (CON/2011/49), Slovacia, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Aviz cu privire la anumite dispoziţii legale noi privind registrul creditelor (CON/2011/47), Letonia, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Aviz cu privire la reforma supravegherii pieţei financiare în Lituania (CON/2011/46), Lituania, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe (CON/2011/42), JO C 159, 28.5.2011, p. 10.Informaţii suplimentare
24/05/2011
Aviz cu privire la introducerea unei scheme de compensaţie pentru instituţiile bancare aflate în dificultate (CON/2011/45), Danemarca, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament de stabilire a cerinţelor tehnice aplicabile transferurilor de credit şi debitelor directe în euro  (CON/2011/32), JO C 155, 25.5.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
21/05/2011
Decizia BCE din 20 aprilie 2011 privind selectarea furnizorilor de servicii de reţea TARGET2-Securities  (BCE/2011/5), JO L 134, 21.5.2011, p. 22.
20/05/2011
Aviz cu privire la reforma guvernanţei economice în Uniunea Europeană (CON/2011/13), JO C 150, 20.5.2011, p. 1.
18/05/2011
Aviz cu privire la diverse modificări ale Statutului Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Avizul cu privire la un proiect de decizie a Consiliului European de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro  (CON/2011/24), JO C 140, 11.5.2011, p. 8.Informaţii suplimentare
27/04/2011
Aviz cu privire la modificarea reglementărilor privind registrul activelor financiare (CON/2011/40), Slovenia, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Aviz cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit (CON/2011/39), Irlanda, 26.4.2011.
29/04/2011
Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară  (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Aviz cu privire la modificarea structurii de guvernare a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Austria, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Aviz cu privire la consolidarea guvernanţei De Nederlandsche Bank şi a Autorităţii pentru pieţele financiare (CON/2011/37), Țările de Jos, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Aviz cu privire la modificarea Statutului Bank of Greece  (CON/2011/36), Grecia, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Aviz cu privire la procedura de administrare a riscului de decontare aplicabilă sistemelor cu decontare pe bază netă (CON/2011/35), România, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
13/04/2011
Aviz cu privire la cadrul juridic al Fondului de împrumut şi custodie şi cu privire la modificarea programului de dezvoltare referitor la lichiditatea din economia elenă ca urmare a crizei financiare internaţionale (CON/2011/34), Grecia, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Aviz cu privire la proiectul de Constituţie în ceea ce priveşte Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Ungaria, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind valorile nominale şi specificaţiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulaţie (text codificat)  (CON/2011/18), JO C 114, 12.4.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
08/04/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 31 martie 2011 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul irlandez  (BCE/2011/4), JO L 94, 8.4.2011, p. 33.
06/04/2011
Aviz cu privire la finanţarea unui registru central de numere de conturi bancare (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Aviz cu privire la o taxă pe valoarea totală a bilanţului unei bănci (CON/2011/31), Slovenia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Aviz cu privire la o taxă specială aplicabilă băncilor şi constituirea unui fond independent pentru stabilitatea financiară (CON/2011/29), Cipru, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Orientarea BCE din 18 martie 2011 de modificare a Orientării BCE/2004/18 privind achiziţia de bancnote euro  (BCE/2011/3), JO L 86, 1.4.2011, p. 77.
01/04/2011
Orientarea BCE din 17 martie 2011 de modificare a Orientării BCE/2007/2 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2)  (BCE/2011/2), JO L 86, 1.4.2011, p. 75.
31/03/2011
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) şi cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori  (CON/2011/12), JO C 99, 31.3.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
23/03/2011
Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/26), România, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
25/03/2011
Aviz cu privire la încetarea exercitării de către Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a atribuţiei de depozitar central al actelor de protest (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Aviz cu privire la legislaţia privind obligaţiunile garantate (CON/2011/27), Cipru, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Aviz cu privire la prevenirea întârzierii în efectuarea plăţilor  (CON/2011/25), Slovenia, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit  (CON/2011/17), JO C 91, 23.3.2011, p. 1.
20/03/2011
Orientarea BCE/2004/18. Text consolidat neoficial realizat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene  20.3.2011.
15/03/2011
Aviz cu privire la serviciile de plată  (CON/2011/23), Polonia, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Aviz cu privire la Registrul central al creditelor pentru întreprinderi (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Aviz cu privire la repunerea în circulaţie a bancnotelor euro (CON/2011/19), Franța, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/16), JO C 74, 8.3.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
02/03/2011
Recomandarea BCE din 25 februarie 2011 către Consiliul Uniunii Europene privind auditorii externi ai Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (BCE/2011/1), JO C 67, 2.3.2011, p. 1.
25/02/2011
Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind fondul de garantare a depozitelor  (CON/2011/15), România, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
26/02/2011
Aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte supravegherea suplimentară a entităţilor financiare care aparţin unui conglomerat financiar  (CON/2011/6), JO C 62, 26.2.2011, p. 1.
25/02/2011
Aviz cu privire la o recomandare de decizie a Consiliului privind modalităţile de renegociere a acordului monetar cu Principatul Monaco (CON/2011/8), JO C 60, 25.2.2011, p. 1.
24/02/2011
Aviz cu privire la modificarea legislaţiei privind caracterul definitiv al decontării şi contractele de garanţie financiară (CON/2011/14), Lituania, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale şi registrele centrale de tranzacţii (CON/2011/1), JO C 57, 23.2.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
14/02/2011
Aviz cu privire la modificarea Constituţiei Poloniei în legătură cu adoptarea monedei euro (CON/2011/9), Polonia, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Aviz cu privire la includerea cooperativelor de credit în programul Trezoreriei de stat pentru susţinerea instituţiilor financiare (CON/2011/11), Polonia, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Aviz cu privire la participarea Italiei la programele Fondului Monetar Internaţional ca răspuns la criza financiară (CON/2011/10), Italia, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Informaţii suplimentare
09/02/2011
Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind emisiunea de bancnote euro (reformare) (BCE/2010/29), JO L 35, 9.2.2011, p. 26.Informaţii suplimentare
09/02/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro (reformare) (BCE/2010/23), JO L 35, 9.2.2011, p. 17.
09/02/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 11 noiembrie 2010 privind conturile anuale ale BCE (reformare) (BCE/2010/21), JO L 35, 9.2.2011, p. 1.
09/02/2011
Nu mai este în vigoare: Orientarea BCE din 11 noiembrie 2010 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (reformare) (BCE/2010/20), JO L 35, 9.2.2011, p. 31.
09/02/2011
Nu mai este în vigoare: Partea 0 a Regulamentului BCE privind personalul referitoare la cadrul etic  JO C 40, 9.2.2011, p. 13.
01/02/2011
Aviz cu privire la modificarea cadrului naţional pentru operaţiunile de politică monetară în vederea unei mai bune armonizări cu Eurosistemul (CON/2011/7), Lituania, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Aviz cu privire la punerea în aplicare a principiilor pentru dezvoltarea structurilor financiare cu rol de supraveghere din Belgia (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Aviz cu privire la fondurile de investiţii de tip închis care emit certificate de investiţii care nu au caracter public (CON/2011/4), Polonia, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Aviz cu privire la modificarea Legii bancare (CON/2011/3), Slovenia, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Aviz cu privire la competenţa Bursei de valori din Cipru de a impune sancţiuni (CON/2011/2), Cipru, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Decizia BCE din 31 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE de către Eesti Pank  (BCE/2010/34), JO L 11, 15.1.2011, p. 58.
15/01/2011
Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului BCE de către băncile centrale naţionale din afara zonei euro  (BCE/2010/28), JO L 11, 15.1.2011, p. 56.Informaţii suplimentare
15/01/2011
Decizia BCE din 13 decembrie 2010 privind majorarea capitalului BCE  (BCE/2010/26), JO L 11, 15.1.2011, p. 53.
15/01/2011
Acordul din 31 decembrie 2010 între Eesti Pank și Banca Centrală Europeană privind creanţa primită de Eesti Pank de la Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 12, 15.1.2011, p. 6.
14/01/2011
Decizia BCE din 20 decembrie 2010 privind deschiderea unor conturi pentru procesarea plăţilor în legătură cu împrumuturile acordate de EFSF statelor membre a căror monedă este euro  (BCE/2010/31), JO L 10, 14.1.2011, p. 7.Informaţii suplimentare
11/01/2011
Decizia BCE din 27 decembrie 2010 privind transmiterea datelor confidenţiale în temeiul cadrului comun pentru registrele de uz statistic ale întreprinderilor  (BCE/2010/33), JO L 6, 11.1.2011, p. 37.
11/01/2011
Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 25 noiembrie 2010 privind distribuirea provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro în circulaţie şi provenit din titlurile de valoare achiziţionate în cadrul programului privind pieţele titlurilor de valoare  (BCE/2010/24), JO L 6, 11.1.2011, p. 35.
08/01/2011
Acordul din 13 decembrie 2010 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană şi băncile centrale naţionale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcţionare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice şi monetare JO C 5, 8.1.2011, p. 3.