Menu

2011

31/12/2011
Decyzja EBC/2010/23. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 31.12.2011.
22/12/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2011/25), Dz.U. L 341 z 22.12.2011, str. 65.
22/12/2011
Opinia w sprawie zmian w greckim systemie działań naprawczych dla instytucji kredytowych (CON/2011/107), Grecja, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Opinia w sprawie niezależności Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Węgry, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1358/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2011/26), Dz.U. L 338 z 21.12.2011, str. 51.
16/12/2011
Zalecenie EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank  (EBC/2011/22), Dz.U. C 367 z 16.12.2011, str. 1.
09/12/2011
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro i postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu oraz w sprawie środków i sankcji administracyjnych (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Opinia dotycząca Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Węgry, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (wersja przekształcona) (EBC/2011/14), Dz.U. L 331 z 14.12.2011, str. 1.
14/12/2011
Opinia w sprawie zalecenia Rady w sprawie mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/100), Dz.U. C 364 z 14.12.2011, str. 7.Dodatkowe informacje
12/12/2011
Opinia w sprawie powołania i finansowania funduszu upadłościowego oraz zmiany sposobu wyliczania składek na fundusz gwarantowania depozytów (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
09/12/2011
Opinia w sprawie płatności przez Rumunię podwyższonej kwoty członkowskiej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2011/102), Rumunia, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Opinia w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litwa, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Opinia w sprawie przepisów regulujących finansowanie centralnego rejestru numerów rachunków bankowych (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
07/12/2011
Decyzja EBC z dnia 1 grudnia 2011 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet w 2012 r. (EBC/2011/21), Dz.U. L 324 z 7.12.2011, str. 37.
07/12/2011
Opinia w sprawie przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych  (CON/2011/101), Finlandia, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Opinia w sprawie reprezentowania Estonii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz płatności kwoty członkowskiej (CON/2011/97), Estonia, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Opinia w sprawie odpowiedzialności fiskalnej (CON/2011/96), Słowacja, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Decyzja EBC z dnia 16 listopada 2011 r. ustanawiająca szczegółowe zasady i procedury stosowania kryteriów kwalifikowania centralnych depozytów papierów wartościowych do korzystania z usług TARGET2-Securities  (EBC/2011/20), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 117.
02/12/2011
Decyzja EBC z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2011/18), Dz.U. L 319 z 2.12.2011, str. 116.
22/11/2011
Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych przez państwo (CON/2011/95), Portugalia, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego  (CON/2011/94), Włochy, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Decyzja EBC z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB  (EBC/2011/19), Dz.U. L 303 z 22.11.2011, str. 44.
21/11/2011
Wytyczne EBC/2007/2. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej  21.11.2011.
16/11/2011
Decyzja EBC z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie realizacji drugiego programu zakupu zabezpieczonych obligacji  (EBC/2011/17), Dz.U. L 297 z 16.11.2011, str. 70.
15/11/2011
Opinia w sprawie zarządzania kryzysami finansowymi oraz ustanowienia niezależnego funduszu stabilności finansowej (CON/2011/93), Cypr, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Opinia w sprawie ochrony przed fałszerstwami oraz utrzymania jakości obrotu gotówkowego  (CON/2011/92), Niemcy, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Opinia w sprawie zmiany zasad podziału zysku w Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litwa, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Opinia w sprawie gwarancji na pokrycie strat związanych z rozszerzonym zakresem działania systemu rekompensat (CON/2011/90), Dania, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Opinia w sprawie wpłaty przez Banco de Portugal podwyższonej składki Portugalii na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2011/89), Portugalia, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Decyzja EBC z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/15 w sprawie zarządzania pożyczkami udzielanymi w ramach europejskiego instrumentu stabilności finansowej państwom członkowskim, których walutą jest euro, oraz zmieniająca decyzję EBC/2010/31 w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2011/16), Dz.U. L 289 z 8.11.2011, str. 35.
07/11/2011
Opinia w sprawie przedłużenia obowiązywania gwarancji państwa irlandzkiego dotyczących kwalifikowanych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2011/88), Irlandia, 7.11.2011.
04/11/2011
Opinia w sprawie kredytów hipotecznych i umów pożyczki na cele budownictwa mieszkaniowego denominowanych w walutach obcych  (CON/2011/87), Węgry, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Opinia w sprawie środków stabilizacyjnych i banków pomostowych (CON/2011/86), Rumunia, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Decyzja EBC/2010/31. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 2.11.2011.
26/10/2011
Wytyczne EBC z dnia 14 października 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2011/15), Dz.U. L 279 z 26.10.2011, str. 5.
24/10/2011
Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia (CON/2011/85), Francja, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych  (CON/2011/84), Irlandia, 21.10.2011.
19/10/2011
Opinia w sprawie środków wczesnej interwencji i zmian zasad w zakresie postępowania naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych i finansowych podlegających nadzorowi Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia (CON/2011/82), Luksemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących obligacji zabezpieczonych hipoteką i obligacji komunalnych w Słowenii (CON/2011/81), Słowenia, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Opinia w sprawie rejestru sprawozdań finansowych (CON/2011/80), Słowacja, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Opinia w sprawie gwarancji państwowych obejmujących określone kredyty udzielone na rzecz Dexia SA i Dexia  (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
07/10/2011
Opinia w sprawie sankcji dotyczących ochrony euro przed fałszowaniem (CON/2011/78), Słowenia, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/77), Dz.U. C 301 z 12.10.2011, str. 2.Dodatkowe informacje
21/09/2011
Opinia w sprawie statystyk oraz międzybankowego rynku pieniężnego i rynku rządowych papierów wartościowych prowadzonych przez Banca Naţională a României, oraz w sprawie systemu dewizowego i systemu rezerwy obowiązkowej (CON/2011/73), Rumunia, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Opinia w sprawie reformy systemu gwarantowania depozytów (CON/2011/76), Holandia, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Opinia w sprawie rezerwy obowiązkowej (CON/2011/75), Republika Czeska, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Rozporządzenie EBC/2008/32. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 23.9.2011.
20/09/2011
Opinia w sprawie udzielania kredytów osobom fizycznym (CON/2011/74), Rumunia, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Opinia w sprawie zmian w greckim systemie naprawczym dla instytucji kredytowych (CON/2011/72), Grecja, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Opinia w sprawie kategorii pośredników uprawnionych do prowadzenia rachunków dla zdematerializowanych papierów wartościowych wyrażonych w walucie obcej albo jednostkach rachunkowych (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie emisji monet euro oraz projektu rozporządzenia w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2011/65), Dz.U. C 273 z 16.9.2011, str. 2.
09/09/2011
w sprawie upoważnienia do działania w radach nadzorczych banków (CON/2011/70), Słowenia, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Opinia w sprawie ratyfikacji przez Włochy poprawki do porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz wzrostu kwoty członkowskiej (CON/2011/68) (CON/2011/68), Włochy, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Opinia w sprawie nowych przepisów wzmacniających nadzór i egzekwowanie regulacji finansowych (CON/2011/68) (CON/2011/69), Irlandia, 9.9.2011.
03/09/2011
Wytyczne EBC z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych  (EBC/2011/13), Dz.U. L 228 z 3.9.2011, str. 37.
03/09/2011
Rozporządzenie EBC (UE) nr 883/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 25/2009 w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2008/32) (EBC/2011/12), Dz.U. L 228 z 3.9.2011, str. 13.
02/09/2011
Zalecenie EBC z dnia 25 sierpnia 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2011/11), Dz.U. C 258 z 2.9.2011, str. 1.
26/08/2011
Opinia w sprawie wymogów zapewniających odpowiedzialne udzielanie kredytów przez instytucje kredytowe (CON/2011/67), Litwa, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Wytyczne EBC z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/8 w sprawie zbierania danych dotyczących euro oraz działania Systemu Informacji Walutowej 2 (EBC/2011/9), Dz.U. L 217 z 23.8.2011, str. 1.
23/08/2011
Opinia w sprawie opłaty nakładanej na instytucje finansowe prowadzące działalność na Słowacji (CON/2011/66), Słowacja, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Opinia w sprawie ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem oraz zachowania odpowiedniej jakości pieniądza w obiegu (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Opinia dotycząca projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi  (CON/2011/58), Dz.U. C 240 z 18.8.2011, str. 3.
17/08/2011
Opinia w sprawie wprowadzenia rachunków zbiorczych do przepisów dotyczących systemów rozrachunku papierów wartościowych  (CON/2011/63), Polska, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/08/2011
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących systemów płatności i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2011/62), Polska, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/08/2011
Opinia w sprawie zmian w ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach (CON/2011/61), Słowenia, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinia w sprawie środków interwencji kryzysowej dotyczących zagrożonych instytucji finansowych  (CON/2011/60), Holandia, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinia w sprawie powtórnego wprowadzania banknotów do obiegu oraz ochrony krajowych i zagranicznych środków płatniczych przed fałszowaniem  (CON/2011/59), Węgry, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinia w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej (CON/2011/56), Dz.U. C 213 z 20.7.2011, str. 21.Dodatkowe informacje
20/07/2011
Opinia w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetarnego z Republiką Francuską działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy (CON/2011/22), Dz.U. C 213 z 20.7.2011, str. 16.
12/07/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii  (EBC/2011/10), Dz.U. L 182 z 12.7.2011, str. 31.
09/07/2011
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej  (CON/2011/44), Dz.U. C 203 z 9.7.2011, str. 3.Dodatkowe informacje
05/07/2011
Opinia w sprawie przepisów umożliwiających przekształcanie oddziałów instytucji kredytowych w banki krajowe (CON/2011/57), Polska, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/07/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie procedur akredytacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji banknotów euro  (EBC/2011/8), Dz.U. L 176 z 5.7.2011, str. 52.
30/06/2011
Opinia w sprawie harmonizacji ustawodawstwa dotyczącego TARGET2-Securities oraz uprawnień Banka Slovenije do nakładania sankcji w odniesieniu do usług inwestycyjnych (CON/2011/55), Słowenia, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Opinia w sprawie transakcji transgranicznych (CON/2011/54), Hiszpania, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinia w sprawie uprawnień kontrolnych węgierskiego organu kontroli państwowej wobec Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Węgry, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinia w sprawie obowiązków dotyczących wymiany informacji i współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi (CON/2011/52), Bułgaria, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet  (CON/2011/51), Republika Czeska, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Prezesa EBC (CON/2011/48), Dz.U. C 182 z 23.6.2011, str. 6.
20/06/2011
Opinia w sprawie struktury kapitałowej i struktury zarządzania centralnego depozytu papierów wartościowych (CON/2011/50), Bułgaria, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Decyzja EBC z dnia 9 maja 2011 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/3 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów EBC  (EBC/2011/6), Dz.U. L 158 z 16.6.2011, str. 37.
15/06/2011
Zalecenie EBC z dnia 9 czerwca 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank  (EBC/2011/7), Dz.U. C 174 z 15.6.2011, str. 6.
10/06/2011
Opinia o roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad rynkiem finansowym i udzielaniem kredytów konsumenckich (CON/2011/49), Słowacja, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytów (CON/2011/47), Łotwa, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem finansowym  (CON/2011/46), Litwa, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/71/WE i 2009/138/WE w zakresie uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (CON/2011/42), Dz.U. C 159 z 28.5.2011, str. 10.Dodatkowe informacje
24/05/2011
Opinia w sprawie wprowadzenia systemu rekompensat dla banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej  (CON/2011/45), Dania, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro  (CON/2011/32), Dz.U. C 155 z 25.5.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
21/05/2011
Decyzja EBC z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru dostawcy usług sieciowych dla TARGET2-Securities  (EBC/2011/5), Dz.U. L 134 z 21.5.2011, str. 22.
20/05/2011
Opinia w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (CON/2011/13), Dz.U. C 150 z 20.5.2011, str. 1.
18/05/2011
Opinia o zmianach w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Opinia w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro  (CON/2011/24), Dz.U. C 140 z 11.5.2011, str. 8.Dodatkowe informacje
27/04/2011
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących rejestru aktywów finansowych (CON/2011/40), Słowenia, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych (CON/2011/39), Irlandia, 26.4.2011.
29/04/2011
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i zabezpieczeń finansowych (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Opinia w sprawie zmian struktury zarządzania w Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Austria, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Opinia w sprawie wzmocnienia struktury zarządzania De Nederlandsche Bank oraz urzędu ds. rynków finansowych  (CON/2011/37), Holandia, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Opinia w sprawie zmian statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Grecja, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Opinia w sprawie procedury zarządzania ryzykiem rozrachunku w systemach rozrachunku netto (CON/2011/35), Rumunia, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Opinia w sprawie ram prawnych Funduszu Pożyczkowo-Komisowego oraz w sprawie zmian mechanizmu wspierania płynności gospodarki Grecji po międzynarodowym kryzysie finansowym (CON/2011/34), Grecja, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Opinia w sprawie projektu Konstytucji w zakresie dotyczącym Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Węgry, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (CON/2011/18), Dz.U. C 114 z 12.4.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
08/04/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii  (EBC/2011/4), Dz.U. L 94 z 8.4.2011, str. 33.
06/04/2011
Opinia w sprawie finansowania centralnego rejestru numerów rachunków bankowych (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Opinia w sprawie podatku od wartości całkowitej bilansu banków (CON/2011/31), Słowenia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Opinia w sprawie specjalnego podatku od banków oraz utworzenia niezależnego funduszu stabilności finansowej (CON/2011/29), Cypr, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Wytyczne EBC z dnia 18 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro  (EBC/2011/3), Dz.U. L 86 z 1.4.2011, str. 77.
01/04/2011
Wytyczne EBC z dnia 17 marca 2011 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2)  (EBC/2011/2), Dz.U. L 86 z 1.4.2011, str. 75.
31/03/2011
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) oraz w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów  (CON/2011/12), Dz.U. C 99 z 31.3.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
23/03/2011
Opinia w sprawie zmiany przepisów dotyczących ostateczności rozrachunku oraz uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/26), Rumunia, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Opinia w sprawie zniesienia zadań Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique związanych z jego działalnością jako centralnego depozytu protestów (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Opinia w sprawie przepisów związanych z zabezpieczonymi obligacjami (CON/2011/27), Cypr, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Opinia w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach (CON/2011/25), Słowenia, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego  (CON/2011/17), Dz.U. C 91 z 23.3.2011, str. 1.
20/03/2011
Wytyczne EBC/2004/18. Nieoficjalny tekst jednolity przygotowany przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej 20.3.2011.
15/03/2011
Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2011/23), Polska, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/03/2011
Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów korporacyjnych (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Opinia w sprawie ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu (CON/2011/19), Francja, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu EBC  (CON/2011/16), Dz.U. C 74 z 8.3.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
02/03/2011
Zalecenie EBC z dnia 25 lutego 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2011/1), Dz.U. C 67 z 2.3.2011, str. 1.
25/02/2011
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących funduszu gwarantowania depozytów  (CON/2011/15), Rumunia, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego  (CON/2011/6), Dz.U. C 62 z 26.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
25/02/2011
Opinia w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie uzgodnień dotyczących renegocjacji układu monetarnego z Księstwem Monako (CON/2011/8), Dz.U. C 60 z 25.2.2011, str. 1.
24/02/2011
Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących ostateczności rozrachunku i uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2011/14), Litwa, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2011/1), Dz.U. C 57 z 23.2.2011, str. 1.Dodatkowe informacje
14/02/2011
Opinia w sprawie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wprowadzenia euro (CON/2011/9), Polska, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
16/02/2011
Opinia w sprawie objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wsparciem udzielanym przez Skarb Państwa instytucjom finansowym (CON/2011/11), Polska, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
14/02/2011
Opinia w sprawie udziału Włoch w programie Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeciwdziałającym kryzysowi finansowemu (CON/2011/10), Włochy, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie emisji banknotów euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/29), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 26.Dodatkowe informacje
09/02/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (wersja przekształcona) (EBC/2010/23), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 17.
09/02/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (wersja przekształcona)  (EBC/2010/21), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 1.
09/02/2011
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (wersja przekształcona) (EBC/2010/20), Dz.U. L 35 z 9.2.2011, str. 31.
09/02/2011
Akt utracił moc prawną: Część 0 regulaminu pracowniczego EBC zawierająca zasady etyki zawodowej  Dz.U. C 40 z 9.2.2011, str. 13.
01/02/2011
Opinia w sprawie zmian krajowych przepisów dotyczących operacji polityki pieniężnej, mających na celu ich dalszą harmonizację z zasadami Eurosystemu (CON/2011/7), Litwa, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Opinia w sprawie wdrożenia zasad rozwoju struktur nadzoru finansowego w Belgii (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Opinia w sprawie funduszy inwestycyjnych zamkniętych emitujących niepubliczne certyfikaty inwestycyjne (CON/2011/4), Polska, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
26/01/2011
Opinia w sprawie zmian w ustawie o bankach (CON/2011/3), Słowenia, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Opinia w sprawie sankcji nakładanych przez cypryjską giełdę papierów wartościowych (CON/2011/2), Cypr, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC (EBC/2010/34), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 58.
15/01/2011
Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro  (EBC/2010/28), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 56.Dodatkowe informacje
15/01/2011
Decyzja EBC z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału EBC  (EBC/2010/26), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 53.
15/01/2011
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2010 r. zawarte pomiędzy Eesti Pank a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Eesti Pank przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 12 z 15.1.2011, str. 6.
14/01/2011
Decyzja EBC z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro  (EBC/2010/31), Dz.U. L 10 z 14.1.2011, str. 7.Dodatkowe informacje
11/01/2011
Decyzja EBC z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania danych poufnych zgodnie ze wspólnymi ramami dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych  (EBC/2010/33), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, str. 37.
11/01/2011
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych  (EBC/2010/24), Dz.U. L 6 z 11.1.2011, str. 35.
08/01/2011
Porozumienie z dnia 13 grudnia 2010 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej Dz.U. C 5 z 8.1.2011, str. 3.