Menu

2011

31/12/2011
Besluit ECB/2010/23. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  31.12.2011.
22/12/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 14 december 2011 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2011/25), PB L 341 van 22.12.2011, blz. 65.
22/12/2011
Advies inzake de gewijzigde Griekse afwikkelingsregeling voor kredietinstellingen (CON/2011/107), Griekenland, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Advies inzake de onafhankelijkheid van Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Hongarije, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Verordening (EU) nr. 1358/2011 van de ECB van 14 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9)  (ECB/2011/26), PB L 338 van 21.12.2011, blz. 51.
16/12/2011
Aanbeveling van de ECB van 9 december 2011 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), PB C 367 van 16.12.2011, blz. 1.
09/12/2011
Advies inzake de echtheidsbevinding van voor omloop ongeschikte euromuntstukken en het opleggen van administratieve maatregelen en boetes (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Advies inzake Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Hongarije, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (herschikking) (ECB/2011/14), PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.
14/12/2011
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/100), PB C 364 van 14.12.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
12/12/2011
Advies inzake de oprichting en de financiering van een resolutiefonds en de gewijzigde berekening van bijdragen aan het deposito-garantiestelsel (CON/2011/103), België, 12.12.2011.Aanvullende informatie
09/12/2011
Advies inzake de betaling van een verhoogde quota van Roemenie bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/102), Roemenië, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Advies inzake de gewijzigde regels betreffende de winstverdeling van Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litouwen, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Advies inzake wetgeving betreffende de financiering van het centraal register van bankrekeningnummers (CON/2011/98), België, 7.12.2011.Aanvullende informatie
07/12/2011
Besluit van de ECB van 1 december 2011 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2012 (ECB/2011/21), PB L 324 van 7.12.2011, blz. 37.
07/12/2011
Advies inzake wetgeving betreffende effectenmarkten (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Advies inzake vaststelling en betaling van quota-aandelen in het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Advies inzake fiscale verantwoordelijkheid (CON/2011/96), Slowakije, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Besluit van de ECB van 16 november 2011 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de geschiktheidscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2-Securities-diensten  (ECB/2011/20), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 117.
02/12/2011
Besluit van de ECB van 3 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/23 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2011/18), PB L 319 van 2.12.2011, blz. 116.
22/11/2011
Adviez inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen door de overheid (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/94), Italië, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Besluit van de ECB van 15 november 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET 2-ECB  (ECB/2011/19), PB L 303 van 22.11.2011, blz. 44.
21/11/2011
Richtsnoer ECB/2007/2. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst  21.11.2011.
16/11/2011
Besluit van de ECB van 3 november 2011 houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties  (ECB/2011/17), PB L 297 van 16.11.2011, blz. 70.
15/11/2011
Advies inzake het beheer van financiële crises en het inrichten van een onafhankelijk fonds voor financiële stabiliteit (CON/2011/93), Cyprus, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop  (CON/2011/92), Duitsland, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Advies inzake de gewijzigde winstverdelingsregels van Lietuvos banka (CON/2011/91), Litouwen, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Advies inzake een verliesgarantie in verband met een uitgebreide compensatieregeling (CON/2011/90), Denemarken, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Advies inzake de betaling door Banco de Portugal van een verhoogde quota van Portugal bij het Internationaal Monetair Fonds (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Besluit van de ECB van 31 oktober 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2010/15 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben, en tot wijziging van Besluit ECB/2010/31 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2011/16), PB L 289 van 8.11.2011, blz. 35.
07/11/2011
Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie ten aanzien van in aanmerking komende verplichtingen van kredietinstellingen (CON/2011/88), Ierland, 7.11.2011.
04/11/2011
Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en leningsovereenkomsten inzake huisaankoop (CON/2011/87), Hongarije, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Advies inzake stabilisatiemaatregelen en overbruggingsbanken (CON/2011/86), Roemenië, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Besluit ECB/2010/31. Onofficiële geconsolideerde tekst opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  2.11.2011.
26/10/2011
Richtsnoer van de ECB van 14 oktober 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (ECB/2011/15), PB L 279 van 26.10.2011, blz. 5.
24/10/2011
Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrijk, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/84), Ierland, 21.10.2011.
19/10/2011
Advies inzake maatregelen betreffende vroegtijdige interventie en wijzigingen van het stelsel voor de afwikkeling en liquidatie van krediet- en financiële instellingen die zijn onderworpen aan het toezicht van Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Advies inzake regels die van toepassing zijn op hypotheek- en gemeenteobligaties in Slovenië (CON/2011/81), Slovenië, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Advies inzake het register voor financiële rekeningen (CON/2011/80), Slowakije, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), België, 13.10.2011.Aanvullende informatie
07/10/2011
Advies inzake sancties in verband met de bescherming van de euro tegen valsemunterij (CON/2011/78), Slovenië, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/77), PB C 301 van 12.10.2011, blz. 2.Aanvullende informatie
21/09/2011
Advies inzake statistieken en door de Banca Naţională a României beheerde interbancaire geldmarkt en markt voor overheidspapier, en inzake het wisselkoersregime en regime t.a.v. minimumreserves (CON/2011/73), Roemenië, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Advies inzake de hervorming van het depositogarantiestelsel (CON/2011/76), Nederland, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
30/09/2011
Advies inzake minimumreserves (CON/2011/75), Tsjechië, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Verordening ECB/2008/32. Inofficiële geconsolideerde door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde tekst,  23.9.2011.
20/09/2011
Advies inzake kredietverlening aan natuurlijke personen (CON/2011/74), Roemenië, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Advies inzake wijzigingen in de Griekse regeling voor crisisafwikkeling voor kredietinstellingen (CON/2011/72), Griekenland, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Advies inzake de categorieën van bemiddelaars die gemachtigd zijn op rekening gedematerialiseerde effecten aan te houden uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden (CON/2011/71), België, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
16/09/2011
Advies inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de uitgifte van euromunten en inzake een voorstel voor een Verordening betreffende de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken  (CON/2011/65), PB C 273 van 16.9.2011, blz. 2.
09/09/2011
Advies inzake interventiebevoegdheden van Raden van Toezicht van banken (CON/2011/70), Slovenië, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Advies inzake de ratificatie door Italië van een wijziging van de artikelen van de Statuten van het Internationaal Monetair Fonds en de quotaverhoging (CON/2011/68), Italië, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Advies inzake nieuwe maatregelen tot versterking van toezicht en handhaving inzake financiële regulering (CON/2011/69), Ierland, 9.9.2011.
03/09/2011
Richtsnoer van de ECB van 25 augustus 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten  (ECB/2011/13), PB L 228 van 3.9.2011, blz. 37.
03/09/2011
Verordening (EU) nr. 883/2011 van de ECB van 25 augustus 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 25/2009 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), PB L 228 van 3.9.2011, blz. 13.
02/09/2011
Aanbeveling van de ECB van 25 augustus 2011 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van de Banco de Portugal  (ECB/2011/11), PB C 258 van 2.9.2011, blz. 1.
26/08/2011
Advies inzake verantwoorde kredietverleningsvereisten voor kredietinstellingen (CON/2011/67), Litouwen, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Richtsnoer van de ECB van 30 juni 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/8 inzake de gegevensverzameling betreffende de euro en de werking van het Valuta-informatiesysteem 2 (Currency Information System 2 — CIS 2)  (ECB/2011/9), PB L 217 van 23.8.2011, blz. 1.
23/08/2011
Advies inzake een bijzondere heffing op in Slowakije actieve financiële instellingen (CON/2011/66), Slowakije, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Advies betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop  (CON/2011/64), België, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
18/08/2011
Advies betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten  (CON/2011/58), PB C 240 van 18.8.2011, blz. 3.
17/08/2011
Advies inzake de invoering van omnibusrekeningen binnen het kader van afwikkeling (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Advies inzake het gewijzigde juridische kader voor betalingssystemen en afwikkelingssystemen (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Advies inzake de gewijzigde Wet tot voorkoming van achterstallige betalingen (CON/2011/61), Slovenië, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Advies betreffende crisisinterventiemaatregelen met betrekking tot financiële ondernemingen in problemen (CON/2011/60), Nederland, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/07/2011
Advies betreffende de recirculatie van contant geld en de bescherming van nationale en buitenlandse wettige betaalmiddelen tegen valsemunterij  (CON/2011/59), Hongarije, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Advies inzake een voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de Europese Unie en de Franse Republiek met betrekking tot het behoud van de euro op Saint-Barthélemy, ten gevolge van de wijziging van de status van dit gebied ten aanzien van de Europese Unie  (CON/2011/56), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 21.Aanvullende informatie
20/07/2011
Advies van de ECB van 11 maart 2011 inzake een aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de onderhandelingen over een monetaire overeenkomst met de Franse Republiek, handelend ten behoeve van de Franse autonome overzeese gemeenschap Saint-Barthélemy (CON/2011/22), PB C 213 van 20.7.2011, blz. 16.
12/07/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 7 juli 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2011/10), PB L 182 van 12.7.2011, blz. 31.
09/07/2011
Advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie  (CON/2011/44), PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.Aanvullende informatie
05/07/2011
Advies inzake de conversie van filialen van buitenlandse kredietinstellingen in dochterondernemingen (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2011 inzake de procedures t.a.v. milieuaccreditatie en gezondheids- en veiligheidsaccreditatie voor de productie van eurobankbiljetten  (ECB/2011/8), PB L 176 van 5.7.2011, blz. 52.
30/06/2011
Advies inzake de harmonisatie van wetgeving met betrekking tot TARGET2-Securities en de sanctioneringsbevoegdheden van Banka Slovenije ten aanzien van beleggingsdiensten (CON/2011/55), Slovenië, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Advies inzake grensoverschrijdende transacties (CON/2011/54), Spanje, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Advies van de Hongaarse Rekenkamer ('State Audit Office') inzake de audit van Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Hongarije, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Advies inzake verplichtingen tot uitwisseling van informatie en samenwerking tussen nationale toezichthoudende autoriteiten (CON/2011/52), Bulgarije, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten  (CON/2011/51), Tsjechië, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (CON/2011/48), PB C 182 van 23.6.2011, blz. 6.
20/06/2011
Advies inzake de kapitaal- en beheersstructuur van het gecentraliseerde effectendepot (CON/2011/50), Bulgarije, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Besluit van de ECB van 9 mei 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de ECB  (ECB/2011/6), PB L 158 van 16.6.2011, blz. 37.
15/06/2011
Aanbeveling van de ECB van 9 juni 2011 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), PB C 174 van 15.6.2011, blz. 6.
10/06/2011
Advies inzake de rol van Národná banka Slovenska aangaande financieel toezicht en consumentenkrediet (CON/2011/49), Slowakije, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Advies inzake nieuwe wetgeving betreffende het kredietregister (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Advies inzake een hervorming van toezicht op financiële markten in Litouwen (CON/2011/46), Litouwen, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Advies van de ECB van 4 mei 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EG en 2009/138/EG wat de bevoegdheden van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en van de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft  (CON/2011/42), PB C 159 van 28.5.2011, blz. 10.Aanvullende informatie
24/05/2011
Advies inzake de invoering van een compensatieregeling voor banken in moeilijkheden (CON/2011/45), Denemarken, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Advies van de ECB van 7 april 2011 inzake een voorstel voor een verordening tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro  (CON/2011/32), PB C 155 van 25.5.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
21/05/2011
Besluit van de ECB van 20 april 2011 inzake de selectie van netwerkdienstverleners voor TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), PB L 134 van 21.5.2011, blz. 22.
20/05/2011
Advies inzake hervorming van de economische governance in de Europese Unie  (CON/2011/13), PB C 150 van 20.5.2011, blz. 1.
18/05/2011
Advies inzake diverse wijzigingen van de Wet op de Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Advies inzake een ontwerpbesluit van de Europese Raad tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben  (CON/2011/24), PB C 140 van 11.5.2011, blz. 8.Aanvullende informatie
27/04/2011
Advies inzake de regels betreffende het register van financiële activa (CON/2011/40), Slovenië, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen  (CON/2011/39), Ierland, 26.4.2011.
29/04/2011
Advies inzake wijzigingen in de wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties en financiële zekerheidsovereenkomsten (CON/2011/41), België, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
20/04/2011
Advies inzake wijzigingen in de governancestructuur van de Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Oostenrijk, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Advies inzake het versterken van de governance bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (CON/2011/37), Nederland, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Aanvullende informatie
14/04/2011
Advies inzake wijzigingen van de statuten van de Bank of Greece (CON/2011/36), Griekenland, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Advies inzake de beheerprocedure van afwikkelingsrisico’s voor netto-vereveningssystemen  (CON/2011/35), Roemenië, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Advies inzake het juridisch kader voor het Fonds voor Leningen en Consignaties en inzake wijzigingen in de regeling ter versterking van de liquiditeit van de Griekse economie na de internationale financiële crisis  (CON/2011/34), Griekenland, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Advies inzake het Voorstel van een Grondwet aangaande Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Hongarije, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (codificatie)  (CON/2011/18), PB C 114 van 12.4.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
08/04/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 31 maart 2011 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2011/4), PB L 94 van 8.4.2011, blz. 33.
06/04/2011
Advies inzake de financiering van een centraal register van bankrekeningmummers (CON/2011/30), België, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
06/04/2011
Advies inzake de totale balanswaarde van een bank (CON/2011/31), Slovenië, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Advies inzake een specifieke belasting op banken en het opzetten van een onafhankelijk financieel stabiliteitsfonds (CON/2011/29), Cyprus, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Richtsnoer van de ECB van 18 maart 2011 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2004/18 inzake de aanbesteding van eurobankbiljetten  (ECB/2011/3), PB L 86 van 1.4.2011, blz. 77.
01/04/2011
Richtsnoer van de ECB van 17 maart 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/2 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2011/2), PB L 86 van 1.4.2011, blz. 75.
31/03/2011
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels  (CON/2011/12), PB C 99 van 31.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
23/03/2011
Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling en financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2011/26), Roemenië, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Advies inzake de opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique als centrale depositaris van protesten (CON/2011/28), België, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
23/03/2011
Advies inzake wetgeving betreffende gedekte obligaties (CON/2011/27), Cyprus, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Advies inzake het voorkomen van niet-tijdige betlaingen (CON/2011/25), Slovenië, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende baissetransacties en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps  (CON/2011/17), PB C 91 van 23.3.2011, blz. 1.
20/03/2011
Richtsnoer ECB/2004/18. Door het Publicatiebureau van de Europese Unie geproduceerde niet-officiële geconsolideerde tekst 20.3.2011.
15/03/2011
Advies inzake betalingsdiensten  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Advies betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CON/2011/20), België, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/03/2011
Advies inzake het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (CON/2011/19), Frankrijk, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/16), PB C 74 van 8.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
02/03/2011
Aanbeveling van de ECB van 25 februari 2011 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), PB C 67 van 2.3.2011, blz. 1.
25/02/2011
Advies inzake wetgeving betreffende het deposito-garantiefonds (CON/2011/15), Roemenië, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Advies betreffende een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG en 2006/48/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat  (CON/2011/6), PB C 62 van 26.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
25/02/2011
Advies inzake een aanbeveling voor een Besluit van de Raad betreffende de regelingen voor de heronderhandeling over de monetaire overeenkomst met het Vorstendom Monaco  (CON/2011/8), PB C 60 van 25.2.2011, blz. 1.
24/02/2011
Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende het definitieve karakter van de afwikkelingen en betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten  (CON/2011/14), Litouwen, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2011/1), PB C 57 van 23.2.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
14/02/2011
Advies inzake wijzigingen van de Poolse Grondwet betreffende de aanneming van de euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Advies inzake de opname van kredietverenigingen in het steunprogramma van de overheid aangaande financiële instellingen (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Advies inzake de deelname van Italië aan programma's van het Internationaal Monetair Fonds als antwoord op de financiële crisis (CON/2011/10), Italië, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (herschikking) (ECB/2010/29), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 26.Aanvullende informatie
09/02/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van lidstaten die de euro als munt hebben (herschikking) (ECB/2010/23), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 17.
09/02/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 11 november 2010 betreffende de jaarrekening van de ECB (herschikking) (ECB/2010/21), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 1.
09/02/2011
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 11 november 2010 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van Centrale Banken (herschikking) (ECB/2010/20), PB L 35 van 9.2.2011, blz. 31.
09/02/2011
Niet langer van kracht zijn: Deel 0 van de ECB-personeelsverordeningen en -regelingen houdende het Ethische Kader  PB C 40 van 9.2.2011, blz. 13.
01/02/2011
Advies inzake het gewijzigde nationale kader betreffende monetaire beleidstransacties met het oog op verdere harmonisatie met het Eurosysteem (CON/2011/7), Litouwen, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Advies inzake de implementatie van de beginselen voor de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector in België  (CON/2011/5), België, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
27/01/2011
Advies inzake gesloten beleggingsfondsen die niet-publieke participatiebewijzen uitgeven (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2011
Richtsnoer ECB/2000/7. Onofficiële geconsolideerde tekst. Opgesteld door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie  1.2.2011.
26/01/2011
Advies inzake wijzigingen op de Bankwet (CON/2011/3), Slovenië, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Advies inzake de sanctiebevoegdheden van de Beurs van Cyprus (CON/2011/2), Cyprus, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Besluit van de ECB van 31 december 2010 inzake de storting van kapitaal, de overdracht van externe reserves en de bijdrage aan de reserves en voorzieningen van de ECB door Eesti Pank  (ECB/2010/34), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 58.
15/01/2011
Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2010/28), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 56.Aanvullende informatie
15/01/2011
Besluit van de ECB van 13 december 2010 inzake de verhoging van het kapitaal van de ECB  (ECB/2010/26), PB L 11 van 15.1.2011, blz. 53.
15/01/2011
Overeenkomst van 31 december 2010 tussen Eesti Pank en de ECB betreffende de door de ECB krachtens artikel 30.3 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de ECB aan Eesti Pank toegekende vordering PB C 12 van 15.1.2011, blz. 6.
14/01/2011
Besluit van de ECB van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben  (ECB/2010/31), PB L 10 van 14.1.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
11/01/2011
Besluit van de ECB van 27 december 2010 inzake de toezending van vertrouwelijke gegevens in het gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor statistische doeleinden  (ECB/2010/33), PB L 6 van 11.1.2011, blz. 37.
11/01/2011
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 25 november 2010 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde van het programma voor de effectenmarkten  (ECB/2010/24), PB L 6 van 11.1.2011, blz. 35.
08/01/2011
Overeenkomst van 13 december 2010 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten van buiten het eurogebied tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten van buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd PB C 5 van 8.1.2011, blz. 3.