Menu

2011

31/12/2011
Deċiżjoni BĊE/2010/23. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 31.12.2011.
22/12/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral  (BĊE/2011/25), ĠU L 341, 22.12.2011, pġ. 65.
22/12/2011
Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ir-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/107), Il-Greċja, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Opinjoni dwar l-indipendenza tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), L-Ungerija, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Regolament (UE) Nru 1358/2011 tal-BĊE tal-14 ta’ Diċembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1745/2003 dwar l-applikazzjoni ta’ riżervi minimi (BĊE/2003/9) (BĊE/2011/26), ĠU L 338, 21.12.2011, pġ. 51.
16/12/2011
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Diċembru 2011 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tad-De Nederlandsche Bank  (BĊE/2011/22), ĠU C 367, 16.12.2011, pġ. 1.
09/12/2011
Opinjoni dwar l-awtentikar tal-muniti tal-euro u l-immaniġġjar tal-muniti tal-euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni u l-imposizzjoni ta' miżuri u penalitajiet amministrattivi (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Opinjoni dwar il-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), L-Ungerija, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Linja Gwida tal-BĊE tal-20 ta’ Settembru 2011 dwar l-istrumenti u l-proċeduri tal-politika monetarja tal-Eurosistema (riformulazzjoni) (BĊE/2011/14), ĠU L 331, 14.12.2011, pġ. 1.
14/12/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2011/100), ĠU C 364, 14.12.2011, pġ. 7.Aktar tagħrif
12/12/2011
Opinjoni dwar it-twaqqif u l-iffinanzjar ta' fond ta' riżoluzzjoni u dwar il-kalkolu emendat tal-kontribuzzjonijiet għall-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/103), Il-Belġju, 12.12.2011.
09/12/2011
Opinjoni dwar il-pagament ta' żieda fil-kwota tar-Rumanija tal-Fond Monetarju Internazzjonali  (CON/2011/102), Ir-Rumanija, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Opinjoni dwar l-emendi riveduti tar-regoli ta' Lietuvos bankas dwar it-tqassim tal-profitti (CON/2011/99), Il-Litwanja, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Opinjoni dwar il-leġiżlazzjoni li tirregola l-finanzjament tar-reġistru ċentrali tan-numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/98), Il-Belġju, 7.12.2011.
07/12/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tal-1 ta’ Diċembru 2011 dwar l-approvazzjoni tal-volum ta’ ħruġ ta’ muniti fl-2012 (BĊE/2011/21), ĠU L 324, 7.12.2011, pġ. 37.
07/12/2011
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni dwar is-swieq tat-titoli (CON/2011/101), Il-Finlandja, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Opinjoni dwar ir-rappreżentanza u l-pagament ta' ishma tal-kwota fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/97), L-Estonja, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Opinjoni dwar ir-responsabbilta' fiskali (CON/2011/96), Is-Slovakja, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tas-16 ta’ Novembru 2011 li tistabbilixxi regoli u proċeduri dettaljati għall-implimentazzjoni tal-kriterji ta’ eliġibbiltà biex id-depożitorji ċentrali tat-titoli jaċċessaw servizzi tat-TARGET2-Securities  (BĊE/2011/20), ĠU L 319, 2.12.2011, pġ. 117.
02/12/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/23 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li għandhom il-munita euro  (BĊE/2011/18), ĠU L 319, 2.12.2011, pġ. 116.
22/11/2011
Opinjoni dwar ir-rikapitalizzazzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mill-Istat (CON/2011/95), Il-Portugall, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/94), L-Italja, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Deċizjoni tal-BĊE tal-15 ta’ Novembru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar il-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE  (BĊE/2011/19), ĠU L 303, 22.11.2011, pġ. 44.
21/11/2011
Linja Gwida BĊE/2007/2. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea  21.11.2011.
16/11/2011
Deċizjoni tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru 2011 fuq l-implimentazzjoni tat-tieni programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti  (BĊE/2011/17), ĠU L 297, 16.11.2011, pġ. 70.
15/11/2011
Opinjoni dwar il-ġestjoni ta‘ kriżijiet finanzjarji u t-twaqqif ta‘ fond għall-istabbiltà finanzjarja indipendenti  (CON/2011/93), Ċipru, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-konservazzjoni tal-kwalità taċ-ċirkolazzjoni ta‘ flus kontanti  (CON/2011/92), Il-Ġermanja, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Opinjoni dwar l-emendi tar-regoli dwar it-tqassim tal-profitti ta‘ Lietuvos banka  (CON/2011/91), Il-Litwanja, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Opinjoni dwar il-garanzija għal-telf b'rabta ma' skema ta' kumpens li tkun ġiet estiża (CON/2011/90), Id-Danimarka, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Opinjoni dwar il-ħlas mill-Banco de Portugal ta' żieda fil-kwota tal-Portugall fil-Fond Monetarju Internazzjonali (CON/2011/89), Il-Portugall, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Ottubru 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/15 dwar l-amministrazzjoni tas-self tal-EFSF lill-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro, u li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/31 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (BĊE/2011/16), ĠU L 289, 8.11.2011, pġ. 35.
07/11/2011
Opinjoni dwar l-estensjoni tal-garanzija mill-Istat Irlandiż ta' passiv eliġibbli tal-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/88), L-Irlanda, 7.11.2011.
04/11/2011
Opinjoni dwar ipoteki f'munita barranija u ftehim ta' self fuq proprjetà residenzjali (CON/2011/87), L-Ungerija, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Opinjoni dwar miżuri ta' stabbilizzazzjoni u banek tranżitorji (CON/2011/86), Ir-Rumanija, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Deċiżjoni BĊE/2010/31. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 2.11.2011.
26/10/2011
Linja Gwida tal-BĊE tal-14 ta' Ottubru 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2011/15), ĠU L 279, 26.10.2011, pġ. 5.
24/10/2011
Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Franza, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu  (CON/2011/84), L-Irlanda, 21.10.2011.
19/10/2011
Opinjoni dwar miżuri għal intervent bikri u emendi għar-reġim tar-riżoluzzjoni u stralċ għal istituzzjonijiet finanzjarji u ta’ kreditu suġġetti għas-superviżjoni mill-Banco de Portugal (CON/2011/83), Il-Portugall, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Il-Lussemburgu, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Opinjoni dwar bidliet fir-regoli applikabbli għal bonds ipotekarji u muniċipali fis-Slovenja (CON/2011/81), Is-Slovenja, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Opinjoni dwar ir-reġistru tar-rendikonti finanzjarji (CON/2011/80), Is-Slovakja, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Opinjoni dwar garanzija tal-Istat li tkopri ċertu self mogħti lil Dexia SA u Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Il-Belġju, 13.10.2011.
07/10/2011
Opinjoni dwar sanzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-euro kontra l-falsifikazzjoni (CON/2011/78), Is-Slovenja, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/77), ĠU C 301, 12.10.2011, pġ. 2.Aktar tagħrif
21/09/2011
Opinjoni dwar statistika u swieq interbankarji monetarji u tat-titoli tal-gvern ġestiti minn Banca Naţională a României, u r-reġim tal-kambju barrani u tar-riżervi minimi. (CON/2011/73), Ir-Rumanija, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Opinjoni dwar ir-riforma tal-iskema ta' garanzija tad-depożiti (CON/2011/76), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Opinjoni dwar ir-riżervi minimi (CON/2011/75), Ir-Repubblika Ċeka, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Regolament BĊE/2008/32. Test ikkonsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 23.9.2011.
20/09/2011
Opinjoni dwar is-self lil persuni naturali (CON/2011/74), Ir-Rumanija, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Opinjoni dwar emendi għar-reġim Grieg dwar ix-xoljiment ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu (CON/2011/72), Il-Greċja, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Opinjoni dwar il-kategoriji ta’ intermedjarji awtorizzati biex iżommu kontijiet għal titoli dematerjalizzati ddenominati f’munita barranija jew unitajiet ta’ kont  (CON/2011/71), Il-Belġju, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Opinjoni dwar proposta għal Regolament dwar il-ħruġ tal-muniti tal-euro u għal Regolament dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni  (CON/2011/65), ĠU C 273, 16.9.2011, pġ. 2.
09/09/2011
Opinjoni dwar l-awtorizzazzjoni għall-parteċipazzjoni fil-bordijiet superviżorji tal-banek (CON/2011/70), Is-Slovenja, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Opinjoni dwar ir-ratifika mill-Italja ta' emenda għall-Istatut tal-Fond Monetarju Internazzjonali u żieda fil-kwota (CON/2011/68), L-Italja, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Opinjoni dwar miżuri ġodda li jsaħħu s-superviżjoni u l-infurzar fir-regolamentazzjoni finanzjarja (CON/2011/69), L-Irlanda, 9.9.2011.
03/09/2011
Linja Gwida tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2007/9 dwar l-istatistika monetarja, tal-istituzzjonijiet finanzjarji u dik tas-swieq (BĊE/2011/13), ĠU L 228, 3.9.2011, pġ. 37.
03/09/2011
Regolament tal-BĊE (UE) Nru 883/2011 tal-25 ta’ Awwissu 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 25/2009 dwar il-karta tal-bilanċ tas-settur tal-istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (BĊE/2008/32) (BĊE/2011/12), ĠU L 228, 3.9.2011, pġ. 13.
02/09/2011
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Awwissu 2011 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Banco de Portugal  (BĊE/2011/11), ĠU C 258, 2.9.2011, pġ. 1.
26/08/2011
Opinjoni dwar rekwiżiti ta' self responsabbli għall-istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/67), Il-Litwanja, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Linja Gwida tal-BĊE tat-30 ta’ Ġunju 2011 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/8 dwar ġbir ta’ dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2 (BĊE/2011/9), ĠU L 217, 23.8.2011, pġ. 1.
23/08/2011
Opinjoni dwar imposta speċjali fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji li joperaw fis-Slovakkja (CON/2011/66), Is-Slovakja, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Opinjoni dwar il-protezzjoni kontra l-falsifikazzjoni u dwar il-preservazzjoni tal-kwalita' taċ-ċirkolazzjoni tal-flus kontanti (CON/2011/64), Il-Belġju, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (CON/2011/58), ĠU C 240, 18.8.2011, pġ. 3.
17/08/2011
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' kontijiet omnibus fil-qafas legali għas-sistema tal-ikklerjar u s-saldu (CON/2011/63), Il-Polonja, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Opinjoni dwar emendi għall-qafas legali għas-sistemi ta' pagament u sistemi ta' kklerjar u saldu (CON/2011/62), Il-Polonja, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar il-prevenzjoni ta' ħlasijiet tardivi (CON/2011/61), Is-Slovenja, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinjoni dwar miżuri ta’ intervent fi kriżi għal istituzzjonijiet finanzjarji f’diffikoltà (CON/2011/60), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinjoni dwar ir-riċiklar tal-flus kontanti u l-protezzjoni ta' valuti legali nazzjonali u barranin kontra l-iffalsifikar  (CON/2011/59), L-Ungerija, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Opinjoni dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar u l-konklużjoni ta’ Ftehim Monetarju bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Franċiża dwar iż-żamma tal-euro f’Saint-Barthélemy wara l-modifikazzjoni tal-istatus tiegħu fir-rigward tal-Unjoni Ewropea  (CON/2011/56), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 21.Aktar tagħrif
20/07/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-arranġamenti għall-innegozjar ta’ Ftehim Monetarju mar-Repubblika Franċiża, għall-benefiċċju tat-territorju barrani Franċiż ta’ Saint-Barthélemy (CON/2011/22), ĠU C 213, 20.7.2011, pġ. 16.
12/07/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tas-7 ta’ Lulju 2011 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Portugiż  (BĊE/2011/10), ĠU L 182, 12.7.2011, pġ. 31.
09/07/2011
Opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea  (CON/2011/44), ĠU C 203, 9.7.2011, pġ. 3.Aktar tagħrif
05/07/2011
Opinjoni dwar il-konverżjoni ta' fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu barranin f'sussidjarji (CON/2011/57), Il-Polonja, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-21 ta’ Ġunju 2011 dwar il-proċeduri għall-akkreditazjoni ambjentali u tas-saħħa u sigurtà għall-produzzjoni ta’ karti tal-flus tal-euro  (BĊE/2011/8), ĠU L 176, 5.7.2011, pġ. 52.
30/06/2011
Opinjoni dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet relatati mat-TARGET2-Securities u s-setgħat ta' sanzjonar tal-Banka Slovenije relatati ma' servizzi ta' investiment (CON/2011/55), Is-Slovenja, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Opinjoni dwar tranżazzjonijiet internazzjonali (CON/2011/54), Spanja, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinjoni dwar l-Uffiċċju tal-Verifika tal-Istat Ungeriż rigward il-verifika tiegħu tal-Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), L-Ungerija, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinjoni dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-obbligi ta' kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali (CON/2011/52), Il-Bulgarija, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta' karti tal-flus u ta' muniti  (CON/2011/51), Ir-Repubblika Ċeka, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2011/48), ĠU C 182, 23.6.2011, pġ. 6.
20/06/2011
Opinjoi dwar il-kapital u l-istruttura tal-ġestjoni tad-Depożitu Ċentrali  (CON/2011/50), Il-Bulgarija, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Mejju 2011 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2004/3 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-BĊE  (BĊE/2011/6), ĠU L 158, 16.6.2011, pġ. 37.
15/06/2011
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tad-9 ta’ Ġunju 2011 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tal-Oesterreichische Nationalbank  (BĊE/2011/7), ĠU C 174, 15.6.2011, pġ. 6.
10/06/2011
Opinjoni dwar ir-rwol ta' Národná banka Slovenska fir-rigward tas-superviżjoni finanzjarja u l-kreditu għall-konsumatur (CON/2011/49), Is-Slovakja, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni ġdida fuq ir-reġistru tal-kreditu (CON/2011/47), Il-Latvja, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Opinjoni dwar ir-riforma tas-superviżjoni tas-suq finanzjarju fil-Litwanja (CON/2011/46), Il-Litwanja, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2003/71/KE u 2009/138/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol u l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq  (CON/2011/42), ĠU C 159, 28.5.2011, pġ. 10.Aktar tagħrif
24/05/2011
Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta' skema ta' kumpens għal istituzzjonijiet bankarji għaddejjin minn diffikultajiet (CON/2011/45), Id-Danimarka, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Opinjoni dwar proposta għal Regolament li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta’ kreditu u debiti diretti bl-euro  (CON/2011/32), ĠU C 155, 25.5.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
21/05/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tal-20 ta’ April 2011 dwar l-għażla ta’ fornituri ta’ servizz ta’ netwerk ta’ TARGET2-Securities  (BĊE/2011/5), ĠU L 134, 21.5.2011, pġ. 22.
20/05/2011
Opinjoni dwar ir-riforma tal-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea (CON/2011/13), ĠU C 150, 20.5.2011, pġ. 1.
18/05/2011
Opinjoni dwar emendi varji lill-Att dwar il-Bank Ċentrali ta‘ Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Opinjoni dwar abbozz ta’ Deċìżjoni tal-Kunsill Ewropew li temenda l-Artikolu 136 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta’ mekkaniżmu ta’ stabbiltà għal Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (CON/2011/24), ĠU C 140, 11.5.2011, pġ. 8.Aktar tagħrif
27/04/2011
Opinjoni dwar emendi lir-regoli dwar ir-reġistru ta' assi finanzjarji (CON/2011/40), Is-Slovenja, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Opinjoni dwar miżuri ta' rkupru u riżoluzzjoni għal istituzzjonijiet ta' kreditu (CON/2011/39), L-Irlanda, 26.4.2011.
29/04/2011
Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u arranġamenti dwar il-kollateral finanzjarju (CON/2011/41), Il-Belġju, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Opinjoni dwar emendi għall-istrfuttura tal-governanza tal-Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), L-Awstrija, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Opinjoni dwar it-tisħiħ tal-governanza tad-De Nederlandsche Bank u tal-Awtorità għas-Swieq Finanzjarji (CON/2011/37), Il-Pajjiżi l-Baxxi, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Opinjoni dwar emendi għall-Istatut tal-Bank of Greece (CON/2011/36), Il-Greċja, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Opinjoni dwar il-proċedura tal-ġestjoni tar-riskju tas-saldu għal sistemi ta' saldu nett  (CON/2011/35), Ir-Rumanija, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Opinjoni dwar il-qafas legali għall-Fond għas-Self u l-Kunsinna u dwar emendi għall-iskema għat-tisħiħ tal-likwidita' ekonomika Griega wara l-kriżi finanzjarja internazzjonali (CON/2011/34), Il-Greċja, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Opinjoni dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni fir-rigward tal-Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), L-Ungerija, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar denominazzjonijiet u speċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (kodifikazzjoni) (CON/2011/18), ĠU C 114, 12.4.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
08/04/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Marzu 2011 dwar miżuri temporanji marbutin mal-eliġibbiltà ta’ strumenti ta’ dejn negozjabbli maħruġin jew iggarantiti mill-Gvern Irlandiż  (BĊE/2011/4), ĠU L 94, 8.4.2011, pġ. 33.
06/04/2011
Opinjoni dwar il-finanzjament ta' reġistru ċentrali ta' numri ta' kontijiet bankarji (CON/2011/30), Il-Belġju, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Opinjoni dwar taxxa fuq il-valur totali ta' karta tal-bilanċ ta' bank (CON/2011/31), Is-Slovenja, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Opinjoni dwar taxxa speċjali fuq il-banek u dwar it-twaqqif ta' fond indipendenti għall-istabbilta' finanzjarja (CON/2011/29), Ċipru, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tat-18 ta' Marzu 2011 li temenda l-Linja ta' Gwida BĊE/2004/18 dwar l-akkwist ta' karti tal-flus tal-euro (BĊE/2011/3), ĠU L 86, 1.4.2011, pġ. 77.
01/04/2011
Linja ta’ Gwida tal-BĊE tas-17 ta’ Marzu 2011 li temenda l-Linja ta’ Gwida BĊE/2007/2 dwar is-sistema Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2)  (BĊE/2011/2), ĠU L 86, 1.4.2011, pġ. 75.
31/03/2011
Opinjoni dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta' garanzija tad-depożiti (riformulazzjoni) u dwar proposta għal direttiva li temenda d-Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens għall-investitur  (CON/2011/12), ĠU C 99, 31.3.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
23/03/2011
Opinjoni dwar emendi għal-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti ta' garanzija finanzjarja (CON/2011/26), Ir-Rumanija, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Opinjoni dwar l-abolizzjoni tal-kompitu tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique li jaġixxi bħala depożitarju ġenerali ta' atti ta' protesta (CON/2011/28), Il-Belġju, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Opinjoni dwar leġiżlazzjoni relatata ma' bonds koperti (CON/2011/27), Ċipru, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Opinjoni dwar il-prevenzjoni ta' pagamenti li jsiru tard (CON/2011/25), Is-Slovenja, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar bejgħ bin-nieqes u ċerti aspetti tas-swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu  (CON/2011/17), ĠU C 91, 23.3.2011, pġ. 1.
20/03/2011
Linja ta' Gwida BĊE/2004/18. Test konsolidat mhux uffiċjali magħmul mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 20.3.2011.
15/03/2011
Opinjoni dwar servizzi ta’ ħlas  (CON/2011/23), Il-Polonja, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Opinjoni dwar ir-Reġistru Ċentrali Korporattiv tal-Kreditu (CON/2011/20), Il-Belġju, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Opinjoni dwar ir-riċirkolazzjoni ta' karti tal-flus euro (CON/2011/19), Franza, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/16), ĠU C 74, 8.3.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
02/03/2011
Rakkomandazzjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Frar 2011 lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-awdituri esterni tan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (BĊE/2011/1), ĠU C 67, 2.3.2011, pġ. 1.
25/02/2011
Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-fond għall-garanzija tad-depożiti (CON/2011/15), Ir-Rumanija, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 98/78/KE, 2002/87/KE u 2006/48/KE fir-rigward tas-superviżjoni supplimentari ta’ entitajiet finanzjarji f’konglomerat finanzjarju  (CON/2011/6), ĠU C 62, 26.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
25/02/2011
Opinjoni dwar rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-arranġamenti għan-negozjar mill-ġdid tal-Ftehim Monetarju mal-Prinċipalità ta’ Monako (CON/2011/8), ĠU C 60, 25.2.2011, pġ. 1.
24/02/2011
Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar il-finalita' tas-saldu u dwar arranġamenti għal garanziji finanzjarji (CON/2011/14), Il-Litwanja, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet (CON/2011/1), ĠU C 57, 23.2.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
14/02/2011
Opinjoni dwar emendi għall-Kostituzzjoni Pollakka li jikkonċernaw l-adozzjoni tal-euro (CON/2011/9), Il-Polonja, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Opinjoni dwar l-inklużjoni ta’ kooperattivi tal-kreditu fl-appoġġ tat-Teżor tal-Istat lil istituzzjonijiet finanzjarji (CON/2011/11), Il-Polonja, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Opinjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-Italja fil-programmi tal-Fond Monetarju Internazzjonali b’risposta għall-kriżi finanzjarja (CON/2011/10), L-Italja, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta' Diċembru 2010 dwar il-ħruġ ta' karti tal-flus tal-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/29), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 26.Aktar tagħrif
09/02/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-25 ta' Novembru 2010 dwar l-allokazzjoni tad-dħul monetarju tal-banek ċentrali nazzjonali ta' Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/23), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 17.
09/02/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċiżjoni tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-kontijiet annwali tal-BĊE (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/21), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 1.
09/02/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Linja ta' Gwida tal-BĊE tal-11 ta' Novembru 2010 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rappurtar finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (tfassil mill-ġdid) (BĊE/2010/20), ĠU L 35, 9.2.2011, pġ. 31.
09/02/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Parti 0 tar-regoli għall-istaff tal-BĊE li fiha l-qafas dwar l-etika  ĠU C 40, 9.2.2011, pġ. 13.
01/02/2011
Opinjoni dwar emendi lill-qafas nazzjonali tal-operazzjonijiet tal-politika monetarja sabiex jiġi armonizzat ulterjorment mal-Eurosistema (CON/2011/7), Il-Litwanja, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipji għall-iżvilupp ta' strutturi superviżorji finanzjarji fil-Belġju (CON/2011/5), Il-Belġju, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Opinjoni dwar fondi ta' investiment b'kapital fiss li joħorġu ċertifikati ta' investiment li mhumiex pubbliċi (CON/2011/4), Il-Polonja, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Opinjoni dwar emendi għal-Liġi dwar l-ibbankjar (CON/2011/3), Is-Slovenja, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Opinjoni dwar il-poteri ta' awtorizzazzjoni tal-Borża ta' Ċipru (CON/2011/2), Ċipru, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Deċizjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta’ assi ta’ riżervi barranin u kontribuzzjonjiet minn Eesti Pank lir-riżervi u l-provvisti tal-BĊE  (BĊE/2010/34), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 58.
15/01/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħlas tal-kapital tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona euro  (BĊE/2010/28), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 56.Aktar tagħrif
15/01/2011
Deċiżjoni tal-BĊE tat-13 ta Diċembru 2010 dwar iż-żieda fil-kapital tal-BĊE  (BĊE/2010/26), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 53.
15/01/2011
Ftehim tal-31 ta’ Diċembru 2010 bejn Eesti Pank u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lil Eesti Pank mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 12, 15.1.2011, pġ. 6.
14/01/2011
Deċizjoni tal-BĊE tal-20 ta’ Diċembru 2010 li tikkonċerna l-ftuħ ta’ kontijiet għall-ipproċessar ta’ ħlasijiet b’rabta ma’ self mill-EFSF lil Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro  (BĊE/2010/31), ĠU L 10, 14.1.2011, pġ. 7.Aktar tagħrif
11/01/2011
Deċizjoni tal-BĊE tas-27 ta’ Diċembru 2010 dwar it-trażmissjoni ta’ dejta kunfidenzjali taħt il-qafas komuni għal reġistri kummerċjali għal finijiet ta’ statistika  (BĊE/2010/33), ĠU L 6, 11.1.2011, pġ. 37.
11/01/2011
Mhux aktar fis-seħħ: Deċizjoni tal-BĊE tal-25 ta’ Novembru 2010 dwar id-distribuzzjoni interim tad-dħul tal-BĊE mill-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni u li jirriżulta minn titoli mixtrija taħt il-programm tas-swieq tat-titoli  (BĊE/2010/24), ĠU L 6, 11.1.2011, pġ. 35.
08/01/2011
Ftehim tat-13 ta’ Diċembru 2010 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona euro li jemenda l-Ftehim tas-16 ta’ Marzu 2006 bejn il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri barra ż-żona euro li jistabbilixxi l-proċeduri operattivi għal mekkaniżmu tar-rata tal-kambju fit-tielet stadju tal-unjoni ekonomika u monetarja ĠU C 5, 8.1.2011, pġ. 3.