Menu

2011

31/12/2011
Lēmums ECB/2010/23. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 31.12.2011.
22/12/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 14. decembris) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2011/25), OV L 341, 22.12.2011, 65. lpp..
22/12/2011
Atzinums par grozījumiem Grieķijas kredītiestāžu atveseļošanas regulējumā (CON/2011/107), Grieķija, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank neatkarību (CON/2011/106), Ungārija, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
ECB Regula (ES) Nr. 1358/2011 (2011. gada 14. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), OV L 338, 21.12.2011, 51. lpp..
16/12/2011
ECB Ieteikums (2011. gada 9. decembris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu  (ECB/2011/22), OV C 367, 16.12.2011, 1. lpp..
09/12/2011
Atzinums par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām, kā arī par administratīvo pasākumu un sodu noteikšanu (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungārija, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2011. gada 20. septembris) par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (pārstrādāta versija) (ECB/2011/14), OV L 331, 14.12.2011, 1. lpp..
14/12/2011
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/100), OV C 364, 14.12.2011, 7. lpp..Papildus informācija
12/12/2011
Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas fonda izveidi un finansēšanu, kā arī par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda iemaksās (CON/2011/103), Beļģija, 12.12.2011.
09/12/2011
Atzinums par to, kā apmaksā palielināto Rumānijas kvotu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2011/102), Rumānija, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Atzinums par pārstrādātajiem grozījumiem Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumos (CON/2011/99), Lietuva, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Atzinums par tiesību aktiem, kas regulē banku kontu numuru centrālā reģistra finansēšanu (CON/2011/98), Beļģija, 7.12.2011.
07/12/2011
ECB Lēmums (2011. gada 1. decembris) par 2012. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2011/21), OV L 324, 7.12.2011, 37. lpp..
07/12/2011
Atzinums par vērtspapīru tirgu tiesību aktiem (CON/2011/101), Somija, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Atzinums par pārstāvniecību un kvotas daļu iemaksu Starptautiskajā Valūtas fondā  (CON/2011/97), Igaunija, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Atzinums par fiskālo atbildību  (CON/2011/96), Slovākija, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
ECB Lēmums (2011. gada 16. novembris), ar ko nosaka detalizētus noteikumus un procedūras atbilstības kritēriju ieviešanai attiecībā uz centrālo vērtspapīru depozitāriju piekļuvi TARGET2 vērtspapīriem pakalpojumiem  (ECB/2011/20), OV L 319, 2.12.2011, 117. lpp..
02/12/2011
ECB Lēmums (2011. gada 3. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/23 par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (ECB/2011/18), OV L 319, 2.12.2011, 116. lpp..
22/11/2011
Atzinums par valsts veikto kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2011/95), Portugāle, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un skaidrās naudas aprites kvalitātes saglabāšanu (CON/2011/94), Itālija, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
ECB Lēmums (2011. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem  (ECB/2011/19), OV L 303, 22.11.2011, 44. lpp..
21/11/2011
Pamatnostādne ECB/2007/2. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts  21.11.2011.
16/11/2011
ECB Lēmums (2011. gada 3. novembris) par nodrošināto obligāciju pirkšanas otrās programmas īstenošanu (ECB/2011/17), OV L 297, 16.11.2011, 70. lpp..
15/11/2011
Atzinums par finanšu krīžu pārvaldību un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi  (CON/2011/93), Kipra, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Atzinums par aizsardzību pret viltošanu un skaidrās naudas aprites kvalitātes saglabāšanu (CON/2011/92), Vācija, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Atzinums par grozījumiem Lietuvos bankas peļņas sadales noteikumos (CON/2011/91), Lietuva, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Atzinums par nodrošinājumu pret zaudējumiem saistībā ar paplašināto kompensāciju shēmu (CON/2011/90), Dānija, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Atzinums par to, kā Banco de Portugal apmaksā palielināto Portugāles kvotu Starptautiskajā Valūtas fondā (CON/2011/89), Portugāle, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
ECB Lēmums (2011. gada 31. oktobris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/15 par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu, kā arī Lēmumu ECB/2010/31 par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro  (ECB/2011/16), OV L 289, 8.11.2011, 35. lpp..
07/11/2011
Atzinums par Īrijas valsts garantiju atbilstošām kredītiestāžu saistībām pagarināšanu (CON/2011/88), Īrija, 7.11.2011.
04/11/2011
Atzinums par hipotekārajiem kredītiem un mājokļu kredīta līgumiem ārvalstu valūtā  (CON/2011/87), Ungārija, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un pagaidu bankām (CON/2011/86), Rumānija, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Lēmums ECB/2010/31. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 2.11.2011.
26/10/2011
ECB Pamatnostādne (2011. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2)  (ECB/2011/15), OV L 279, 26.10.2011, 5. lpp..
24/10/2011
Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem (CON/2011/85), Francija, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem  (CON/2011/84), Īrija, 21.10.2011.
19/10/2011
Atzinums par agrās iejaukšanās pasākumiem un grozījumiem kredītiestāžu un finanšu iestāžu atveseļošanas un likvidācijas regulējumā, uz ko attiecas Banco de Portugal uzraudzība (CON/2011/83), Portugāle, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem  (CON/2011/82), Luksemburga, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Atzinums par grozījumiem noteikumos, kas attiecas uz Slovēnijas ķīlu zīmēm un pašvaldību obligācijām (CON/2011/81), Slovēnija, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Atzinums par finanšu pārskatu reģistru  (CON/2011/80), Slovākija, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Atzinums par valsts garantiju attiecināšanu uz dažiem Dexia SA un Dexia Crédit Local SA piešķirtajiem kredītiem  (CON/2011/79), Beļģija, 13.10.2011.
07/10/2011
Atzinums par sankcijām saistībā ar euro aizsardzību pret viltošanu (CON/2011/78), Slovēnija, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/77), OV C 301, 12.10.2011, 2. lpp..Papildus informācija
21/09/2011
Atzinums par statistiku un starpbanku naudas un valdības vērtspapīru tirgiem, ko pārvalda Banca Naţională a României, kā arī par ārvalstu valūtas un obligāto rezervju regulējumu (CON/2011/73), Rumānija, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Atzinums par noguldījumu garantiju shēmas reformu (CON/2011/76), Nīderlande, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Atzinums par obligātajām rezervēm (CON/2011/75), Čehijas Republika, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Regula ECB/2008/32. Neoficiāls konsolidēts teksts, ko sagatavojis Eiropas Savienības publikāciju birojs. 23.9.2011.
20/09/2011
Atzinums par fizisko personu kreditēšanu (CON/2011/74), Rumānija, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Atzinums par grozījumiem Grieķijas regulējumā kredītiestāžu atveseļošanai (CON/2011/72), Grieķija, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Atzinums par starpnieku kategorijām, kuriem ļauts uzturēt ārvalstu valūtās vai norēķina vienībās denominētu dematerializētu vērtspapīru kontus (CON/2011/71), Beļģija, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Atzinums par priekšlikumu regulai par euro monētu emisiju un priekšlikumu regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajām specifikācijām  (CON/2011/65), OV C 273, 16.9.2011, 2. lpp..
09/09/2011
Atzinums par atļauju darboties banku uzraudzības padomēs (CON/2011/70), Slovēnija, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Atzinums par to, kā Itālija ratificē grozījumus Starptautiskā Valūtas fonda Vienošanās līgumā, un par kvotas palielināšanu (CON/2011/68), Itālija, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Atzinums par jauniem pasākumiem, kas pastiprina uzraudzību un finanšu noteikumu ievērošanu (CON/2011/69), Īrija, 9.9.2011.
03/09/2011
ECB Pamatnostādne (2011. gada 25. augusts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/9 par monetāro, finanšu iestāžu un tirgu statistiku  (ECB/2011/13), OV L 228, 3.9.2011, 37. lpp..
03/09/2011
ECB Regula (ES) Nr. 883/2011 (2011. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 25/2009 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), OV L 228, 3.9.2011, 13. lpp..
02/09/2011
ECB Ieteikums (2011. gada 25. augusts) Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējo revidentu  (ECB/2011/11), OV C 258, 2.9.2011, 1. lpp..
26/08/2011
Atzinums par atbildīgas aizdošanas prasībām kredītiestādēm (CON/2011/67), Lietuva, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
ECB Pamatnostādne (2011. gada 30. jūnijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/8 par datu vākšanu saistībā ar euro un Valūtas informācijas sistēmas 2 darbību  (ECB/2011/9), OV L 217, 23.8.2011, 1. lpp..
23/08/2011
Atzinums par īpašu nodevu finanšu iestādēm, kas veic darbību Slovākijā (CON/2011/66), Slovākija, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Atzinums par apgrozībā esošās skaidrās naudas aizsardzību pret viltošanu un tās kvalitātes nodrošināšanu (CON/2011/64), Beļģija, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu  (CON/2011/58), OV C 240, 18.8.2011, 3. lpp..
17/08/2011
Atzinums par apvienoto kontu ieviešanu klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/63), Polija, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Atzinums par grozījumiem maksājumu sistēmu un klīringa un norēķinu sistēmu tiesiskajā regulējumā (CON/2011/62), Polija, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Atzinums par grozījumiem likumā par maksājumu kavējumu novēršanu (CON/2011/61), Slovēnija, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Atzinums par krīzes novēršanas pasākumiem attiecībā uz grūtībās nonākušām finanšu istādēm (CON/2011/60), Nīderlande, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Atzinums par skaidrās naudas atkārtotu laišanu apgrozībā un nacionālo un ārvalstu likumīgo maksāšanas līdzekļu aizsardzību pret viltošanu (CON/2011/59), Ungārija, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Atzinums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību  (CON/2011/56), OV C 213, 20.7.2011, 21. lpp..Papildus informācija
20/07/2011
ECB atzinums par ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību sarunām par monetāru nolīgumu ar Francijas Republiku, kas rīkojas Francijas Senbartelmī aizjūras kopienas vārdā (CON/2011/22), OV C 213, 20.7.2011, 16. lpp..
12/07/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 7. jūlijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2011/10), OV L 182, 12.7.2011, 31. lpp..
09/07/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44), OV C 203, 9.7.2011, 3. lpp..Papildus informācija
05/07/2011
Atzinums par ārvalstu kredītiestāžu filiāļu pārveidošanu meitasuzņēmumos (CON/2011/57), Polija, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 21. jūnijs) par vides akreditācijas un veselības un drošības akreditācijas procedūrām euro banknošu ražošanai  (ECB/2011/8), OV L 176, 5.7.2011, 52. lpp..
30/06/2011
Atzinums par tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar TARGET2 vērtspapīriem un par Banka Slovenije pilnvarām noteikt sankcijas ieguldījumu pakalpojumu jomā (CON/2011/55), Slovēnija, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Atzinums par pārrobežu darījumiem (CON/2011/54), Spānija, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Atzinums par Ungārijas Valsts kontroli saistībā ar tās veikto Magyar Nemzeti Bank revīziju (CON/2011/53), Ungārija, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Atzinums par nacionālo uzraudzības iestāžu informācijas apmaiņas un sadarbības pienākumiem (CON/2011/52), Bulgārija, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Atzinums par banknošu un monētu apgrozību  (CON/2011/51), Čehijas Republika, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2011/48), OV C 182, 23.6.2011, 6. lpp..
20/06/2011
Atzinums par centrālā depositārija kapitāla un pārvaldes struktūru (CON/2011/50), Bulgārija, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
ECB Lēmums (2011. gada 9. maijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2004/3 par publisku piekļuvi ECB dokumentiem  (ECB/2011/6), OV L 158, 16.6.2011, 37. lpp..
15/06/2011
ECB Ieteikums (2011. gada 9. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem  (ECB/2011/7), OV C 174, 15.6.2011, 6. lpp..
10/06/2011
Atzinums par Národná banka Slovenska lomu finanšu uzraudzībā un patērētāju kreditēšanā (CON/2011/49), Slovākija, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Atzinums par jaunu tiesību aktu attiecībā uz kredītu reģistru  (CON/2011/47), Latvija, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
30/05/2011
Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības reformu Lietuvā (CON/2011/46), Lietuva, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2003/71/EK un Direktīvā 2009/138/EK attiecībā uz Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (CON/2011/42), OV C 159, 28.5.2011, 10. lpp..Papildus informācija
24/05/2011
Atzinums par kompensācijas shēmu grūtībās nonākušām bankām (CON/2011/45), Dānija, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka tehniskās prasības kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem euro  (CON/2011/32), OV C 155, 25.5.2011, 1. lpp..Papildus informācija
21/05/2011
ECB Lēmums (2011. gada 20. aprīlis) par TARGET2 vērtspapīriem tīkla pakalpojumu sniedzēju atlasi  (ECB/2011/5), OV L 134, 21.5.2011, 22. lpp..
20/05/2011
Atzinums par Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības reformu (CON/2011/13), OV C 150, 20.5.2011, 1. lpp..
18/05/2011
Atzinums par vairākiem grozījumiem Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta likumā (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Atzinums par projektu Eiropadomes lēmumam, ar ko Līguma par Eiropas Savienības darbību 136. pantu groza attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro  (CON/2011/24), OV C 140, 11.5.2011, 8. lpp..Papildus informācija
27/04/2011
Atzinums par grozījumiem noteikumos par finanšu aktīvu reģistru (CON/2011/40), Slovēnija, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Atzinums par kredītiestāžu atveseļošanas pasākumiem (CON/2011/39), Īrija, 26.4.2011.
29/04/2011
Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/41), Beļģija, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Atzinums par grozījumiem Oesterreichische Nationalbank pārvaldības struktūrā  (CON/2011/38), Austrija, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Atzinums par De Nederlandsche Bank un Finanšu tirgu iestādes pārvaldības stiprināšanu (CON/2011/37), Nīderlande, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Atzinums par grozījumiem Bank of Greece statūtos  (CON/2011/36), Grieķija, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Atzinums par norēķinu riska pārvaldības procedūru neto norēķinu sistēmās  (CON/2011/35), Rumānija, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Atzinums par Kredīta un konosamenta fonda tiesisko regulējumu un par grozījumiem Grieķijas ekonomikai pieejamās likviditātes palielināšanas mehānismā pēc starptautiskās finanšu krīzes (CON/2011/34), Grieķija, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Atzinums par konstitūcijas projektu saistībā ar Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Ungārija, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem (kodificēta redakcija)  (CON/2011/18), OV C 114, 12.4.2011, 1. lpp..Papildus informācija
08/04/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2011. gada 31. marts) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2011/4), OV L 94, 8.4.2011, 33. lpp..
06/04/2011
Atzinums par bankas konta numuru centrālā reģistra finansēšanu (CON/2011/30), Beļģija, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Atzinums par bankas bilances kopsummas nodokli (CON/2011/31), Slovēnija, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Atzinums par īpašu nodokli bankām un neatkarīga finanšu stabilitātes fonda izveidi (CON/2011/29), Kipra, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
ECB Pamatnostādne (2011. gada 18. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2004/18 par euro banknošu iepirkumu  (ECB/2011/3), OV L 86, 1.4.2011, 77. lpp..
01/04/2011
ECB Pamatnostādne (2011. gada 17. marts), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2007/2 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2011/2), OV L 86, 1.4.2011, 75. lpp..
31/03/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noguldījumu garantiju sistēmām (pārstrādāta versija) un priekšlikumu direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām  (CON/2011/12), OV C 99, 31.3.2011, 1. lpp..Papildus informācija
23/03/2011
Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/26), Rumānija, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uzdevuma būt brīdinājuma apliecinājumu centrālajam depozitārijam atcelšanu (CON/2011/28), Beļģija, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Atzinums par tiesību aktiem saistībā ar nodrošinātajām obligācijām (CON/2011/27), Kipra, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Atzinums par kavētu maksājumu novēršanu (CON/2011/25), Slovēnija, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par īsās pozīcijas pārdošanu un dažiem kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumu aspektiem  (CON/2011/17), OV C 91, 23.3.2011, 1. lpp..
20/03/2011
Pamatnostādne ECB/2004/18. Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts  20.3.2011.
15/03/2011
Atzinums par maksājumu pakalpojumiem  (CON/2011/23), Polija, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Atzinums par uzņēmumu kredītu centrālo reģistru (CON/2011/20), Beļģija, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Atzinums par euro banknošu atkārtotu laišanu apgrozībā (CON/2011/19), Francija, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā (CON/2011/16), OV C 74, 8.3.2011, 1. lpp..Papildus informācija
02/03/2011
ECB ieteikums (2011. gada 25. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējo revidentu  (ECB/2011/1), OV C 67, 2.3.2011, 1. lpp..
25/02/2011
Atzinums par grozījumiem noguldījumu garantiju fonda normatīvajos aktos (CON/2011/15), Rumānija, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 98/78/EK, 2002/87/EK un 2006/48/EK attiecībā uz finanšu konglomerātā esošo finanšu vienību papildu uzraudzību  (CON/2011/6), OV C 62, 26.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
25/02/2011
Atzinums par Ieteikumu Padomes lēmumam par kārtību atkārtotām sarunām par Monetāro nolīgumu ar Monako Firstisti  (CON/2011/8), OV C 60, 25.2.2011, 1. lpp..
24/02/2011
Atzinums par grozījumiem tiesību aktos par norēķinu galīgumu un finanšu nodrošinājuma līgumiem (CON/2011/14), Lietuva, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārpusbiržas atvasinājumiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem (CON/2011/1), OV C 57, 23.2.2011, 1. lpp..Papildus informācija
14/02/2011
Atzinums par grozījumiem Polijas konstitūcijā saistībā ar euro ieviešanu (CON/2011/9), Polija, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Atzinums par krājaizdevu sabiedrību iekļaušanu Valsts Kases atbalsta programmā finanšu iestādēm (CON/2011/11), Polija, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Atzinums par Itālijas dalību Starptautiskā Valūtas fonda programmās, reaģējot uz finanšu krīzi (CON/2011/10), Itālija, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par euro banknošu emisiju (pārstrādāta versija) (ECB/2010/29), OV L 35, 9.2.2011, 26. lpp..Papildus informācija
09/02/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālo centrālo banku monetāro ienākumu sadali (pārstrādāta versija) (ECB/2010/23), OV L 35, 9.2.2011, 17. lpp..
09/02/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 11. novembris) par ECB gada pārskatiem (pārstrādāta versija) (ECB/2010/21), OV L 35, 9.2.2011, 1. lpp..
09/02/2011
uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2010. gada 11. novembris) par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (pārstrādāta versija) (ECB/2010/20), OV L 35, 9.2.2011, 31. lpp..
09/02/2011
uz sākumu: ECB personāla noteikumu 0 daļa, kas nosaka ētikas principus  OV C 40, 9.2.2011, 13. lpp..
01/02/2011
Atzinums par grozījumiem nacionālajā monetārās politikas operāciju regulējumā, lai to saskaņotu ar Eurosistēmas regulējumu (CON/2011/7), Lietuva, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Atzinums par Beļģijas finanšu uzraudzības struktūru attīstības principu īstenošanu (CON/2011/5), Beļģija, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Atzinums par slēgtiem ieguldījumu fondiem, kas emitē ieguldījumu sertifikātus, ko nelaiž publiskā apgrozībā (CON/2011/4), Polija, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Atzinums par grozījumiem Likumā par banku darbību (CON/2011/3), Slovēnija, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Atzinums par Kipras Biržas pilnvarām noteikt sankcijas (CON/2011/2), Kipra, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
ECB Lēmums (2010. gada 31. decembris) par to, kā Eesti Pank apmaksā kapitālu, nodod ārējo rezervju aktīvus un veic iemaksas ECB rezervēs un uzkrājumos  (ECB/2010/34), OV L 11, 15.1.2011, 58. lpp..
15/01/2011
ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par to, kā ārpus euro zonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2010/28), OV L 11, 15.1.2011, 56. lpp..Papildus informācija
15/01/2011
ECB Lēmums (2010. gada 13. decembris) par ECB kapitāla palielināšanu  (ECB/2010/26), OV L 11, 15.1.2011, 53. lpp..
15/01/2011
Līgums (2010. gada 31. decembris) starp Eesti Pank un Eiropas Centrālo banku par Eesti Pank prasību pret Eiropas Centrālo banku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB Statūtu 30.3. pantu OV C 12, 15.1.2011, 6. lpp..
14/01/2011
ECB Lēmums (2010. gada 20. decembris) par kontu atvēršanu tādu maksājumu apstrādei, kas saistīti ar EFSF aizdevumiem dalībvalstīm, kuru valūta ir euro (ECB/2010/31), OV L 10, 14.1.2011, 7. lpp..Papildus informācija
11/01/2011
ECB Lēmums (2010. gada 27. decembris) par konfidenciālu datu nosūtīšanu kopējai uzņēmumu reģistru sistēmai statistikas vajadzībām  (ECB/2010/33), OV L 6, 11.1.2011, 37. lpp..
11/01/2011
uz sākumu: ECB Lēmums (2010. gada 25. novembris) par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (ECB/2010/24), OV L 6, 11.1.2011, 35. lpp..
08/01/2011
Līgums (2010. gada 13. decembris) starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 5, 8.1.2011, 3. lpp..