Menu

2011

31/12/2011
Sprendimas ECB/2010/23. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 12 31.
22/12/2011
Nebegalioja: 2011 m. gruodžio 14 d. ECB sprendimas dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu (ECB/2011/25), OL L 341, 2011 12 22, p. 65.
22/12/2011
Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/107), Graikija, 2011 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank nepriklausomumo (CON/2011/106), Vengrija, 2011 12 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
2011 m. gruodžio 14 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 1358/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1745/2003 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), OL L 338, 2011 12 21, p. 51.
16/12/2011
2011 m. gruodžio 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl De Nederlandsche Bank išorės auditoriaus (ECB/2011/22), OL C 367, 2011 12 16, p. 1.
09/12/2011
Nuomonė dėl eurų monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų eurų monetų tvarkymo bei administracinių priemonių ir baudų taikymo (CON/2011/105), Malta, 2011 12 9.
14/12/2011
Nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Vengrija, 2011 12 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Nebegalioja: 2011 m. rugsėjo 20 d. ECB gairės dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (nauja redakcija) (ECB/2011/14), OL L 331, 2011 12 14, p. 1.
14/12/2011
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.Papildoma informacija
12/12/2011
Nuomonė dėl problemų sprendimo fondo įsteigimo ir finansavimo bei dėl įmokų į indėlių draudimo sistemą apskaičiavimo (CON/2011/103), Belgija, 2011 12 12.
09/12/2011
Nuomonė dėl Rumunijos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde padidėjimo apmokėjimo (CON/2011/102), Rumunija, 2011 12 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių pakoreguotų dalinių pakeitimų (CON/2011/99), Lietuva, 2011 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
07/12/2011
Nuomonė dėl teisės aktų, reguliuojančių banko sąskaitos numerių centrinio registro finansavimą (CON/2011/98), Belgija, 2011 12 7.
07/12/2011
2011 m. gruodžio 1 d. ECB sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2012 metais patvirtinimo (ECB/2011/21), OL L 324, 2011 12 7, p. 37.
07/12/2011
Nuomonė dėl vertybinių popierių rinkų teisės aktų (CON/2011/101), Suomija, 2011 12 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Nuomonė dėl atstovavimo Tarptautiniame valiutos fonde ir kvotų apmokėjimo (CON/2011/97), Estija, 2011 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Nuomonė dėl fiskalinės atsakomybės (CON/2011/96), Slovakija, 2011 12 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
2011 m. lapkričio 16 d. ECB sprendimas, kuriuo nustatomos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų kriterijų įgyvendinimo išsamios taisyklės ir tvarka  (ECB/2011/20), OL L 319, 2011 12 2, p. 117.
02/12/2011
2011 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/23 dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (ECB/2011/18), OL L 319, 2011 12 2, p. 116.
22/11/2011
Nuomonė dėl valstybės atliekamos kredito įstaigų rekapitalizacijos (CON/2011/95), Portugalija, 2011 11 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo  (CON/2011/94), Italija, 2011 11 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
2011 m. lapkričio 15 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2007/7 dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2011/19), OL L 303, 2011 11 22, p. 44.
21/11/2011
Gairės ECB/2007/2. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 11 21.
16/11/2011
2011 m. lapkričio 3 d. ECB sprendimas dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo  (ECB/2011/17), OL L 297, 2011 11 16, p. 70.
15/11/2011
Nuomonė dėl finansinių krizių valdymo ir nepriklausomo finansinio stabilumo fondo įsteigimo  (CON/2011/93), Kipras, 2011 11 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir dėl apyvartoje esančių grynųjų pinigų kokybės palaikymo (CON/2011/92), Vokietija, 2011 11 11.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/91), Lietuva, 2011 11 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
09/11/2011
Dėl nuostolių garantavimo, susijusio su išplėsta kompensavimo schema (CON/2011/90), Danija, 2011 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Nuomonė dėl Banco de Portugal mokėjimo dėl Tarptautiniame valiutos fonde padidėjusios Portugalijos kvotos  (CON/2011/89), Portugalija, 2011 11 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
2011 m. spalio 31 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/15 dėl EFSF paskolų valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, administravimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2010/31 dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2011/16), OL L 289, 2011 11 8, p. 35.
07/11/2011
Nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams pratęsimo (CON/2011/88), Airija, 2011 11 7.
04/11/2011
Nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės (CON/2011/87), Vengrija, 2011 11 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir laikinų bankų (CON/2011/86), Rumunija, 2011 10 31.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Sprendimas ECB/2010/31. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 11 2.
26/10/2011
2011 m. spalio 14 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2011/15), OL L 279, 2011 10 26, p. 5.
24/10/2011
Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Prancūzija, 2011 10 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms  (CON/2011/84), Airija, 2011 10 21.
19/10/2011
Nuomonė dėl ankstyvo įsikišimo priemonių ir kredito bei finansinių institucijų, kurių priežiūrą vykdo Banco de Portugal, problemų sprendimo bei likvidavimo taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/83), Portugalija, 2011 10 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Liuksemburgas, 2011 10 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Nuomonė dėl Slovėnijoje įkeitimui ir savivaldybių obligacijoms taikomų taisyklių pakeitimų (CON/2011/81), Slovėnija, 2011 10 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Nuomonė dėl finansinių ataskaitų registro (CON/2011/80), Slovakija, 2011 10 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms Dexia SA ir Dexia Crédit Local SA (CON/2011/79), Belgija, 2011 10 13.
07/10/2011
Nuomonė dėl sankcijų, susijusių su euro apsauga nuo padirbinėjimo (CON/2011/78), Slovėnija, 2011 10 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.Papildoma informacija
21/09/2011
Nuomonė dėl statistikos ir Banca Naţională a României valdomų tarpbankinių pinigų ir vyriausybės vertybinių popierių rinkų bei užsienio valiutos kurso ir privalomųjų atsargų reikalavimų (CON/2011/73), Rumunija, 2011 9 21.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos reformos (CON/2011/76), Nyderlandai, 2011 10 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Nuomonė dėl privalomųjų atsargų (CON/2011/75), Čekija, 2011 9 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Reglamentas ECB/2008/32. Neoficiali konsoliduota redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 9 23.
20/09/2011
Nuomonė dėl skolinimo fiziniams asmenims (CON/2011/74), Rumunija, 2011 9 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų problemų sprendimo tvarkos dalinių pakeitimų (CON/2011/72), Graikija, 2011 9 19.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Nuomonė dėl tarpininkų, kuriems leidžiama valdyti užsienio valiuta arba apskaitos vienetais denominuotų nematerialių vertybinių popierių sąskaitas, kategorijų (CON/2011/71), Belgija, 2011 9 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų  (CON/2011/65), OL C 273, 2011 9 16, p. 2.
09/09/2011
Nuomonė dėl įgaliojimų dirbti bankų priežiūros valdybose  (CON/2011/70), Slovėnija, 2011 9 9.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Nuomonė dėl Italijos atlikto Tarptautinio valiutos fondo steigimo sutarties dalinio pakeitimo ratifikavimo ir kvotos padidinimo (CON/2011/68), Italija, 2011 9 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Nuomonė dėl naujų finansų reglamentavimo priemonių, stiprinančių priežiūrą ir vykdymą  (CON/2011/69), Airija, 2011 9 9.
03/09/2011
2011 m. rugpjūčio 25 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2007/9 dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos  (ECB/2011/13), OL L 228, 2011 9 3, p. 37.
03/09/2011
2011 m. rugpjūčio 25 d. ECB reglamentas (ES) Nr. 883/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 25/2009 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus balanso (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), OL L 228, 2011 9 3, p. 13.
02/09/2011
2011 m. rugpjūčio 25 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banco de Portugal išorės auditoriaus  (ECB/2011/11), OL C 258, 2011 9 2, p. 1.
26/08/2011
Nuomonė dėl kredito įstaigų atsakingo skolinimo nuostatų  (CON/2011/67), Lietuva, 2011 8 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
23/08/2011
2011 m. birželio 30 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo (ECB/2011/9), OL L 217, 2011 8 23, p. 1.
23/08/2011
Nuomonė dėl Slovakijoje veiklą vykdančioms finansinėms institucijoms taikomo specialaus mokesčio  (CON/2011/66), Slovakija, 2011 8 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Nuomonė dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl grynųjų pinigų apyvartos kokybės išlaikymo (CON/2011/64), Belgija, 2011 8 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės  (CON/2011/58), OL C 240, 2011 8 18, p. 3.
17/08/2011
Nuomonė dėl bendrųjų sąskaitų įtvirtinimo kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisės nuostatose  (CON/2011/63), Lenkija, 2011 8 17.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Nuomonė dėl mokėjimo sistemų bei kliringo ir atsiskaitymo sistemų teisinio pagrindo dalinių pakeitimų  (CON/2011/62), Lenkija, 2011 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Nuomonė dėl Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo dalinių pakeitimų (CON/2011/61), Slovėnija, 2011 8 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Nuomonė dėl krizės valdymo priemonių sunkumų patiriančioms finansinėms institucijoms (CON/2011/60), Nyderlandai, 2011 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Nuomonė dėl pakartotinio pinigų išleidimo į apyvartą ir nacionalinės bei užsienio teisėtų atsiskaitymo priemonių apsaugos nuo padirbinėjimo  (CON/2011/59), Vengrija, 2011 7 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų tarp Europos Sąjungos ir Prancūzijos Respublikos, susijusio su tolesniu euro naudojimu Sen Bartelemi, pastarojo statusui pasikeitus Europos Sąjungos atžvilgiu  (CON/2011/56), OL C 213, 2011 7 20, p. 21.Papildoma informacija
20/07/2011
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Prancūzijos Respublika, veikiančia Prancūzijos Sen Bartelemi užjūrio bendrijos naudai, derybų tvarkos (CON/2011/22), OL C 213, 2011 7 20, p. 16.
12/07/2011
Nebegalioja: 2011 m. liepos 7 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Portugalijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2011/10), OL L 182, 2011 7 12, p. 31.
09/07/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje  (CON/2011/44), OL C 203, 2011 7 9, p. 3.Papildoma informacija
05/07/2011
Nuomonė dėl užsienio kredito įstaigų filialų transformavimo į patronuojamąsias įmones (CON/2011/57), Lenkija, 2011 7 5.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Nebegalioja: 2011 m. birželio 21 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų  (ECB/2011/8), OL L 176, 2011 7 5, p. 52.
30/06/2011
Nuomonė dėl su TARGET2-Securities susijusių teisės aktų derinimo ir Banka Slovenije įgaliojimų skirti sankcijas investicinių paslaugų srityje (CON/2011/55), Slovėnija, 2011 6 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Nuomonė dėl tarptautinių sandorių (CON/2011/54), Ispanija, 2011 6 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Nuomonė dėl Vengrijos valstybės kontrolės, kiek tai susiję su jos atliekamu Magyar Nemzeti Bank auditu  (CON/2011/53), Vengrija, 2011 6 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Nuomonė dėl nacionalinių priežiūros institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo įsipareigojimų (CON/2011/52), Bulgarija, 2011 6 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Nuomonė dėl banknotų ir monetų apyvartos  (CON/2011/51), Čekija, 2011 6 22.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2011/48), OL C 182, 2011 6 23, p. 6.
20/06/2011
Nuomonė dėl Centrinio depozitoriumo kapitalo ir valdymo struktūros (CON/2011/50), Bulgarija, 2011 6 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
2011 m. gegužės 9 d. ECB sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su ECB dokumentais  (ECB/2011/6), OL L 158, 2011 6 16, p. 37.
15/06/2011
2011 m. birželio 9 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių  (ECB/2011/7), OL C 174, 2011 6 15, p. 6.
10/06/2011
Nuomonė dėl Národná banka Slovenska vaidmens atliekant finansų sistemos priežiūrą ir dėl vartojimo kredito  (CON/2011/49), Slovakija, 2011 6 10.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Nuomonė dėl naujo teisės akto dėl kreditų registro (CON/2011/47), Latvija, 2011 6 3.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Nuomonė dėl finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos Lietuvoje (CON/2011/46), Lietuva, 2011 5 30.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
28/05/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2003/71/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos įgaliojimų (CON/2011/42), OL C 159, 2011 5 28, p. 10.Papildoma informacija
24/05/2011
Nuomonė dėl kompensavimo schemos nustatymo krizę patiriančioms bankininkystės sektoriaus institucijoms (CON/2011/45), Danija, 2011 5 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento, kuriuo nustatomi kredito pervedimo ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai reikalavimai  (CON/2011/32), OL C 155, 2011 5 25, p. 1.Papildoma informacija
21/05/2011
2011 m. balandžio 20 d. ECB sprendimas dėl TARGET2-Securities tinklo paslaugų teikėjų atrankos  (ECB/2011/5), OL L 134, 2011 5 21, p. 22.
20/05/2011
Nuomonė dėl ekonomikos valdysenos reformos Europos Sąjungoje (CON/2011/13), OL C 150, 2011 5 20, p. 1.
18/05/2011
Nuomonė dėl įvairių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta įstatymo dalinių pakeitimų  (CON/2011/43), Malta, 2011 5 18.
11/05/2011
Nuomonė dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 136 straipsnis, kiek tai susiję su stabilumo mechanizmu, taikytinu valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, projekto  (CON/2011/24), OL C 140, 2011 5 11, p. 8.Papildoma informacija
27/04/2011
Nuomonė dėl finansinio turto registro taisyklių dalinių pakeitimų (CON/2011/40), Slovėnija, 2011 4 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms (CON/2011/39), Airija, 2011 4 26.
29/04/2011
Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų teisės aktų dalinių pakeitimų (CON/2011/41), Belgija, 2011 4 29.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Nuomonė dėl Oesterreichische Nationalbank valdymo struktūros dalinių pakeitimų  (CON/2011/38), Austrija, 2011 4 20.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Nuomonė dėl De Nederlandsche Bank ir Finansų rinkų valdžios institucijos valdymo stiprinimo (CON/2011/37), Nyderlandai, 2011 4 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Nuomonė dėl Bank of Greece statuto dalinių pakeitimų (CON/2011/36), Graikija, 2011 4 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Nuomonė dėl atsiskaitymų grynaisiais sistemų atsiskaitymų rizikos valdymo tvarkos  (CON/2011/35), Rumunija, 2011 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Nuomonė dėl paskolos ir konsignacijos fondo teisinės sistemos ir Graikijos ekonomikos likvidumo didinimo schemos dalinių pakeitimų susiklosčius tarptautinei finansų krizei (CON/2011/34), Graikija, 2011 4 13.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Nuomonė dėl Konstitucijos projekto nuostatų, susijusių su Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Vengrija, 2011 4 12.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)  (CON/2011/18), OL C 114, 2011 4 12, p. 1.Papildoma informacija
08/04/2011
Nebegalioja: 2011 m. kovo 31 d. ECB sprendimas dėl laikinų priemonių dėl Airijos Vyriausybės išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo  (ECB/2011/4), OL L 94, 2011 4 8, p. 33.
06/04/2011
Nuomonė dėl banko sąskaitų numerių centrinio registro finansavimo (CON/2011/30), Belgija, 2011 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Nuomonė dėl visai banko balanso vertei taikytino mokesčio  (CON/2011/31), Slovėnija, 2011 4 6.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Nuomonė dėl specialaus bankų mokesčio ir dėl savarankiško finansinio stabilumo fondo įsteigimo (CON/2011/29), Kipras, 2011 4 4.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
2011 m. kovo 18 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2004/18 dėl eurų banknotų pirkimo  (ECB/2011/3), OL L 86, 2011 4 1, p. 77.
01/04/2011
2011 m. kovo 17 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2011/2), OL L 86, 2011 4 1, p. 75.
31/03/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (CON/2011/12), OL C 99, 2011 3 31, p. 1.Papildoma informacija
23/03/2011
Nuomonė dėl teisės aktų dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo susitarimų pakeitimų (CON/2011/26), Rumunija, 2011 3 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Nuomonė dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique kaip protestų dėl atsisakymo akceptuoti (apmokėti) centrinio depozitoriumo funkcijos panaikinimo (CON/2011/28), Belgija, 2011 3 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Nuomonė dėl teisės aktų, susijusių su padengtomis obligacijomis (CON/2011/27), Kipras, 2011 3 23.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Nuomonė dėl mokėjimų vėlavimo prevencijos  (CON/2011/25), Slovėnija, 2011 3 18.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skolintų vertybinių popierių pardavimo ir tam tikrų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių aspektų  (CON/2011/17), OL C 91, 2011 3 23, p. 1.
20/03/2011
Gairės ECB/2004/18. Neoficiali suvestinė redakcija. Sudarė Europos Sąjungos leidinių biuras 2011 3 20.
15/03/2011
Nuomonė dėl mokėjimo paslaugų  (CON/2011/23), Lenkija, 2011 3 15.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Nuomonė dėl Centrinio įstaigų kreditų registro (CON/2011/20), Belgija, 2011 3 8.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Nuomonė dėl eurų banknotų pakartotinio išleidimo į apyvartą (CON/2011/19), Prancūzija, 2011 3 7.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/16), OL C 74, 2011 3 8, p. 1.Papildoma informacija
02/03/2011
2011 m. vasario 25 d. ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique išorės auditoriaus  (ECB/2011/1), OL C 67, 2011 3 2, p. 1.
25/02/2011
Nuomonė dėl indėlių garantijų fondo teisinio pagrindo dalinių pakeitimų (CON/2011/15), Rumunija, 2011 2 25.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros  (CON/2011/6), OL C 62, 2011 2 26, p. 1.Papildoma informacija
25/02/2011
Nuomonė dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl pinigų su Monako Kunigaikštyste persvarstymo tvarkos  (CON/2011/8), OL C 60, 2011 2 25, p. 1.
24/02/2011
Nuomonė dėl atsiskaitymų baigtinumo ir finansinio užtikrinimo įstatymų dalinių pakeitimų  (CON/2011/14), Lietuva, 2011 2 24.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
23/02/2011
Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (CON/2011/1), OL C 57, 2011 2 23, p. 1.Papildoma informacija
14/02/2011
Nuomonė dėl Lenkijos Konstitucijos pakeitimų dėl euro įvedimo (CON/2011/9), Lenkija, 2011 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Nuomonė dėl kredito unijų įtraukimo į valstybės iždo paramą finansinėms institucijoms (CON/2011/11), Lenkija, 2011 2 16.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Nuomonė dėl Italijos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo programose sprendžiant finansinę krizę (CON/2011/10), Italija, 2011 2 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų emisijos (nauja redakcija) (ECB/2010/29), OL L 35, 2011 2 9, p. 26.Papildoma informacija
09/02/2011
Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo (nauja redakcija) (ECB/2010/23), OL L 35, 2011 2 9, p. 17.
09/02/2011
Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 11 d. ECB sprendimas dėl ECB metinės atskaitomybės (nauja redakcija) (ECB/2010/21), OL L 35, 2011 2 9, p. 1.
09/02/2011
Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 11 d. ECB gairės dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (nauja redakcija) (ECB/2010/20), OL L 35, 2011 2 9, p. 31.
09/02/2011
Nebegalioja: ECB personalo taisyklių 0 dalis „Etikos kodeksas“ OL C 40, 2011 2 9, p. 13.
01/02/2011
Nuomonė dėl nacionalinių pinigų politikos operacijų taisyklių dalinių pakeitimų, siekiant jas labiau suderinti su Eurosistemos taisyklėmis (CON/2011/7), Lietuva, 2011 2 1.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildoma informacija
28/01/2011
Nuomonė dėl finansinių priežiūros struktūrų plėtros principų įgyvendinimo Belgijoje  (CON/2011/5), Belgija, 2011 1 28.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Nuomonė dėl uždarųjų investicinių fondų, kurie leidžia viešai neplatinamus investavimo sertifikatus  (CON/2011/4), Lenkija, 2011 1 27.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Nuomonė dėl Bankų įstatymo pakeitimų (CON/2011/3), Slovėnija, 2011 1 26.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Nuomonė dėl Kipro vertybinių popierių biržos įgaliojimų skirti sankcijas (CON/2011/2), Kipras, 2011 1 14.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
2010 m. gruodžio 31 d. ECB sprendimas dėl Eesti Pank atliekamų kapitalo apmokėjimų, užsienio atsargų pervedimų ir įnašų į ECB atsargas ir atidėjinius  (ECB/2010/34), OL L 11, 2011 1 15, p. 58.
15/01/2011
2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo apmokėjimo, kurį atlieka ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (ECB/2010/28), OL L 11, 2011 1 15, p. 56.Papildoma informacija
15/01/2011
2010 m. gruodžio 13 d. ECB sprendimas dėl ECB kapitalo padidinimo  (ECB/2010/26), OL L 11, 2011 1 15, p. 53.
15/01/2011
2010 m. gruodžio 31 d. Eesti Pank ir ECB susitarimas dėl ECB kredituojamo Eesti Pank reikalavimo pagal Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto 30 straipsnio 3 dalį OL C 12, 2011 1 15, p. 6.
14/01/2011
2010 m. gruodžio 20 d. ECB sprendimas dėl mokėjimams, susijusiems su EFSF paskolomis valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, atlikti skirtų sąskaitų atidarymo  (ECB/2010/31), OL L 10, 2011 1 14, p. 7.Papildoma informacija
11/01/2011
2010 m. gruodžio 27 d. ECB sprendimas dėl konfidencialių duomenų perdavimo pagal bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais  (ECB/2010/33), OL L 6, 2011 1 11, p. 37.
11/01/2011
Nebegalioja: 2010 m. lapkričio 25 d. ECB sprendimas dėl tarpinio ECB pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų ir pajamų, kylančių iš vertybinių popierių, nupirktų pagal vertybinių popierių rinkų programą, paskirstymo  (ECB/2010/24), OL L 6, 2011 1 11, p. 35.
08/01/2011
2010 m. gruodžio 13 d. sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape OL C 5, 2011 1 8, p. 3.