2011

21/12/2011
Uredba (EU) br. 1358/2011 ESB od 14. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2003/9) (ESB/2011/26), SL L 338, 21.12.2011., str. 51.
14/12/2011
: Smjernica ESB od 20. rujna 2011. o instrumentima i postupcima monetarne politike urosustava(preinačena)  (ESB/2011/14), SL L 331, 14.12.2011., str. 1.
07/12/2011
Odluka ESB od 1. prosinca 2011. o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2012. (ESB/2011/21), SL L 324, 7.12.2011., str. 37.
02/12/2011
Odluka ESB od 16. studenoga 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka za provođenje kriterija prihvatljivosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama sustava TARGET2-Securities (ESB/2011/20), SL L 319, 2.12.2011., str. 117.
02/12/2011
Odluka ESB od 3. studenoga 2011. o izmjeni Odluke ESB/2010/23 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (ESB/2011/18), SL L 319, 2.12.2011., str. 116.
22/11/2011
Odluka ESB od 15. studenoga 2011. o izmjeni Odluke ESB/2007/7 o uvjetima sustava TARGET2-ECB (ESB/2011/19), SL L 303, 22.11.2011., str. 44.
08/11/2011
Odluka ESB od 31. listopada 2011. o izmjeni Odluke ESB/2010/15 o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro i o izmjeni Odluke ESB/2010/31 o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2011/16), SL L 289, 8.11.2011., str. 35.
03/09/2011
Smjernica ESB od 25. kolovoza 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 o monetarnoj statistici i statistici financijskih institucija i statistici financijskih tržišta (ESB/2011/13), SL L 228, 3.9.2011., str. 37.
03/09/2011
Uredba ESB (EU) br. 883/2011 od 25. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 25/2009 o bilanci sektora monetarnih financijskih institucija (ESB/2008/32) (ESB/2011/12), SL L 228, 3.9.2011., str. 13.
23/08/2011
Smjernica ESB od 30. lipnja 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2 (ESB/2011/9), SL L 217, 23.8.2011., str. 1.
16/06/2011
Odluka ESB od 9. svibnja 2011. o izmjeni Odluke ESB/2004/3 o javnom pristupu dokumentima ESB (ESB/2011/6), SL L 158, 16.6.2011., str. 37.
21/05/2011
Odluka ESB od 20. travnja 2011. o odabiru pružatelja mrežnih usluga u sustavu TARGET2-Securities (ESB/2011/5), SL L 134, 21.5.2011., str. 22.
01/04/2011
Smjernica ESB od 18. ožujka 2011. o izmjeni Smjernice ESB/2004/18 o nabavi euronovčanica (ESB/2011/3), SL L 86, 1.4.2011., str. 77.
09/02/2011
Odluka ESB od 13. prosinca 2010. o izdavanju euronovčanica (preinačeno) (ESB/2010/29), SL L 35, 9.2.2011., str. 26.
09/02/2011
: Odluka ESB od 25. studenoga 2010. o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (preinačeno) (ESB/2010/23), SL L 35, 9.2.2011., str. 17.
09/02/2011
: Odluka ESB od 11. studenoga 2010. o godišnjim financijskim izvještajima ESB (preinačeno) (ESB/2010/21), SL L 35, 9.2.2011., str. 1.
09/02/2011
: Smjernica ESB od 11. studenoga 2010. o pravnom okviru za računovodstvo i financijsko izvještavanje u Europskom sustavu središnjih banaka (preinačeno) (ESB/2010/20), SL L 35, 9.2.2011., str. 31.
15/01/2011
Odluka ESB od 31. prosinca 2010. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima Eesti Pank u pričuve i rezervacije ESB (ESB/2010/34), SL L 11, 15.1.2011., str. 58.
15/01/2011
Odluka ESB od 13. prosinca 2010. o povećanju kapitala ESB (ESB/2010/26), SL L 11, 15.1.2011., str. 53.
15/01/2011
Sporazum od 31. prosinca 2010. između Eesti Pank i ESB o potraživanju koje ESB-a priznaje Eesti Pank na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB SL C 12, 15.1.2011., str. 6.
14/01/2011
Odluka ESB od 20. prosinca 2010. o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (ESB/2010/31), SL L 10, 14.1.2011., str. 7.
11/01/2011
Odluka ESB od 27. prosinca 2010. o prijenosu povjerljivih podataka na temelju zajedničkog okvira za poslovne registre za statističke potrebe (ESB/2010/33), SL L 6, 11.1.2011., str. 37.
08/01/2011
Sporazum od 13. prosinca 2010. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja o izmjeni Sporazuma od 16. ožujka 2006. između ESB i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije SL C 5, 8.1.2011., str. 3.