Menu

2011

31/12/2011
Päätös EKP/2010/23. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 31.12.2011.
22/12/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä  (EKP/2011/25), EUVL L 341, 22.12.2011, s. 65.
22/12/2011
Lausunto Kreikan luottolaitosten kriisinratkaisujärjestelmään tehdyistä muutoksista (CON/2011/107), Kreikka, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Lausunto Nemzeti Bankin riippumattomuudesta (CON/2011/106), Unkari, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
EKP:n asetus (EU) N:o 1358/2011, annettu 14 päivänä joulukuuta 2011, vähimmäisvarantojen soveltamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) muuttamisesta  (EKP/2011/26), EUVL L 338, 21.12.2011, s. 51.
16/12/2011
EKP:n suositus, annettu 9 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin neuvostolle De Nederlandsche Bankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2011/22), EUVL C 367, 16.12.2011, s. 1.
09/12/2011
Lausunto eurometallirahojen aitoudentarkastuksesta, kiertoon kelpaamattomien eurometallirahojen käsittelystä sekä hallinnollisten toimenpiteiden ja sanktioiden soveltamisesta (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Lausunto Magyar Nemzeti Bankista (CON/2011/104), Unkari, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä syyskuuta 2011, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä (uudelleenlaadittu) (EKP/2011/14), EUVL L 331, 14.12.2011, s. 1.
14/12/2011
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2011/100), EUVL C 364, 14.12.2011, s. 7.Lisätietoja
12/12/2011
Lausunto kriisinratkaisurahaston perustamisesta sekä talletussuojajärjestelmän vuosimaksujen määräytymisperusteiden muuttamisesta  (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
09/12/2011
Lausunto Romanian jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2011/102), Romania, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Lausunto Lietuvos bankasin voitonjakosääntöjen tarkistetuista muutoksista (CON/2011/99), Liettua, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Lausunto pankkitilinumeroiden keskusrekisterin rahoittamista koskevasta lainsäädännöstä (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
07/12/2011
EKP:n päätös, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, vuonna 2012 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2011/21), EUVL L 324, 7.12.2011, s. 37.
07/12/2011
Lausunto arvopaperimarkkinalainsäädännöstä (CON/2011/101), Suomi, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Lisätietoja
05/12/2011
Lausunto edustuksesta ja jäsenosuuden maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa  (CON/2011/97), Viro, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Lausunto finanssipoliittisesta vastuusta (CON/2011/96), Slovakia, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
EKP:n päätös, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään TARGET2-Securities-palvelujen käyttäjäksi  (EKP/2011/20), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 117.
02/12/2011
EKP:n päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/23 muuttamisesta  (EKP/2011/18), EUVL L 319, 2.12.2011, s. 116.
22/11/2011
Lausunto valtion toimista luottolaitosten pääomapohjan vahvistamiseksi (CON/2011/95), Portugali, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä  (CON/2011/94), Italia, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
EKP:n päätös, annettu 15 päivänä marraskuuta 2011, TARGET2-ECB-osajärjestelmän säännöistä tehdyn päätöksen EKP/2007/7 muuttamisesta (EKP/2011/19), EUVL L 303, 22.11.2011, s. 44.
21/11/2011
Suuntaviivat EKP/2007/2. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  21.11.2011.
16/11/2011
EKP:n päätös, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta  (EKP/2011/17), EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70.
15/11/2011
Lausunto rahoituskriiseistä selviytymisestä sekä riippumattomasta rahoitusalan vakausrahastosta  (CON/2011/93), Kypros, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä  (CON/2011/92), Saksa, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Lausunto voitonjakoa koskevista Lietuvos bankan säännöistä  (CON/2011/91), Liettua, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Lausunto laajennettuun korvausjärjestelmään liittyvästä tappiontakauksesta (CON/2011/90), Tanska, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Lausunto Banco de Portugalin suoritettavaksi tulevan Portugalin jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa (CON/2011/89), Portugali, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
EKP:n päätös, annettu 31 päivänä lokakuuta 2011, niille jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettävien ERVV-lainojen hallinnoimisesta tehdyn päätöksen EKP/2010/15 muuttamisesta ja tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin tehdyn päätöksen EKP/2010/31 muuttamisesta  (EKP/2011/16), EUVL L 289, 8.11.2011, s. 35.
07/11/2011
Lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta,  (CON/2011/88), Irlanti, 7.11.2011.
04/11/2011
Lausunto valuuttamääräisistä kiinteistöluotoista sekä asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista (CON/2011/87), Unkari, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Lausunto vakauttamistoimenpiteistä ja omaisuudenhoitoyhtiöistä (CON/2011/86), Romania, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Päätös EKP/2010/31. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 2.11.2011.
26/10/2011
EKP:n suuntaviivat, annettu 14 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta  (EKP/2011/15), EUVL L 279, 26.10.2011, s. 5.
24/10/2011
Lausunto valtiontakauksen antamisesta tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi (CON/2011/85), Ranska, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Lausunto luottolaitoksia koskevista elvytys- ja kriisinratkaisutoimista (CON/2011/84), Irlanti, 21.10.2011.
19/10/2011
Lausunto Banco de Portugalin valvonnan alaisia luotto- ja rahoituslaitoksia koskevista varhaisen vaiheen toimista sekä tervehdyttämis- ja likvidaatiojärjestelmän muutoksista  (CON/2011/83), Portugali, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Lausunto valtiontakauksen antamisesta tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi (CON/2011/82), Luxemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Lausunto asunto-obligaatioita ja kunnallisia obligaatioita koskevien sääntöjen muutoksista Sloveniassa (CON/2011/81), Slovenia, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Lausunto tilinpäätösrekisteristä  (CON/2011/80), Slovakia, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Lausunto valtiontakauksen antamisesta tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
07/10/2011
Lausunto sanktioista euron suojaamiseksi väärentamiseltä (CON/2011/78), Slovenia, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämiseksi annetusta neuvoston suosituksesta (CON/2011/77), EUVL C 301, 12.10.2011, s. 2.Lisätietoja
21/09/2011
Lausunto tilastoista, Banca Naţională a Româniein hoitamista pankkien välisistä rahamarkkinoista ja valtion velkakirjojen markkinoista, sekä valuutta- ja vähimmäisvarantojärjestelmästä (CON/2011/73), Romania, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Lausunto talletussuojajärjestelmän muuttamisesta (CON/2011/76), Alankomaat, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Lausunto vähimmäisvarannoista (CON/2011/75), Tšekki, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Asetus EKP/2008/32. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti. 23.9.2011.
20/09/2011
Lausunto luotonannosta luonnollisille henkilöille (CON/2011/74), Romania, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Lausunto Kreikan luottolaitosten kriisinratkaisujärjestelmään tehdyistä muutoksista (CON/2011/72), Kreikka, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Lausunto välittäjäryhmistä, joilla on lupa pitää valuuttamääräisiä tai laskentayksikön määräisiä arvo-osuustilejä (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurometallirahojen liikkeeseenlaskusta sekä ehdotuksesta asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä  (CON/2011/65), EUVL C 273, 16.9.2011, s. 2.
09/09/2011
Lausunto pankkien hallintoneuvostojen jäsenyyden luvanvaraisuudesta (CON/2011/70), Slovenia, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Lausunto siitä, miten Italia ratifioi Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen sekä jäsenosuuksien korotuksen  (CON/2011/68), Italia, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Lausunto uusista toimenpiteistä rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvän valvonnan ja täytäntöönpanon tehostamiseksi  (CON/2011/69), Irlanti, 9.9.2011.
03/09/2011
EKP:n suuntaviivat, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, raha-, rahoituslaitos- ja rahoitusmarkkinatilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta  (EKP/2011/13), EUVL L 228, 3.9.2011, s. 37.
03/09/2011
EKP:n asetus (EU) N:o 883/2011, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, rahalaitossektorin taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 25/2009 muuttamisesta (EKP/2008/32) (EKP/2011/12), EUVL L 228, 3.9.2011, s. 13.
02/09/2011
EKP:n suositus, annettu 25 päivänä elokuuta 2011, Euroopan unionin neuvostolle Banco de Portugalin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2011/11), EUVL C 258, 2.9.2011, s. 1.
26/08/2011
Lausunto vastuuntuntoista lainanantoa koskevista vaatimuksista luottolaitoksille (CON/2011/67), Liettua, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
EKP:n suuntaviivat, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2011, euroa koskevien tietojen keräämisestä ja rahahuollon tietojärjestelmä 2:n toiminnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2008/8 muuttamisesta  (EKP/2011/9), EUVL L 217, 23.8.2011, s. 1.
23/08/2011
Lausunto Slovakiassa toimivilta rahoituslaitoksilta kannettavasta erityisestä maksusta (CON/2011/66), Slovakia, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä  (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista  (CON/2011/58), EUVL C 240, 18.8.2011, s. 3.
17/08/2011
Lausunto kirjaustilien käyttöönotosta selvitysjärjestelmiä sääntelevissä oikeussäännöissä (CON/2011/63), Puola, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2011/62), Puola, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Lausunto maksuviivästysten estämisestä annettavasta laista (CON/2011/61), Slovenia, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Lausunto vaikeuksissa olevia rahoituslaitoksia koskevista kriisinhallintatoimista  (CON/2011/60), Alankomaat, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Lausunto käteisen kierrättämisestä sekä kansallisen ja ulkomaisen laillisen maksuvälineen suojaamisesta väärennöksiltä  (CON/2011/59), Unkari, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Lausunto ehdotuksesta neuvoston päätökseksi euron käytön jatkamista Saint-Barthélemyn saarella sen jälkeen, kun sen asema Euroopan unioniin nähden muuttuu, koskevan Euroopan unionin ja Ranskan tasavallan välisen valuuttasopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä  (CON/2011/56), EUVL C 213, 20.7.2011, s. 21.Lisätietoja
20/07/2011
Lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi järjestelyistä Ranskan merentakaisen yhteisön Saint- Barthelémyn puolesta toimivan Ranskan tasavallan kanssa tehtävän valuuttasopimuksen neuvotteluja varten (CON/2011/22), EUVL C 213, 20.7.2011, s. 16.
12/07/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2011, Portugalin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä (EKP/2011/10), EUVL L 182, 12.7.2011, s. 31.
09/07/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (CON/2011/44), EUVL C 203, 9.7.2011, s. 3.Lisätietoja
05/07/2011
Lausunto ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreiden muuttamisesta tytäryhtiöiksi (CON/2011/57), Puola, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien valmistuksen ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuusakkreditointimenettelyistä  (EKP/2011/8), EUVL L 176, 5.7.2011, s. 52.
30/06/2011
Lausunto TARGET2-Securities -palveluun liittyvän lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja sijoituspalveluihin liittyvistä Banka Slovenijen sanktiointivaltuuksista  (CON/2011/55), Slovenia, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Lausunto rajatylittävistä transaktioista (CON/2011/54), Espanja, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Lausunto Unkarin valtiontarkastusviraston Magyar Nemzeti Bankissa tekemän tilintarkastuksen osalta  (CON/2011/53), Unkari, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Lausunto kansallisten valvontaviranomaisten välisistä tiedonvaihto- ja yhteistyövelvoitteista (CON/2011/52), Bulgaria, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Lausunto setelien ja kolikoiden kierrosta  (CON/2011/51), Tšekki, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Lausunto EKP:n puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2011/48), EUVL C 182, 23.6.2011, s. 6.
20/06/2011
Lausunto arvopaperikeskuksen hallinto- ja pääomarakenteesta  (CON/2011/50), Bulgaria, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
EKP:n päätös, annettu 9 päivänä toukokuuta 2011, EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun päätöksen EKP/2004/3 muuttamisesta  (EKP/2011/6), EUVL L 158, 16.6.2011, s. 37.
15/06/2011
EKP:n suositus, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan unionin neuvostolle Oesterreichische Nationalbankin ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2011/7), EUVL C 174, 15.6.2011, s. 6.
10/06/2011
Lausunto rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja kulutusluottoihin liittyvistä Národná banka Slovenskan tehtävistä  (CON/2011/49), Slovakia, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Lausunto luottotietorekistereitä koskevasta uudesta lainsäädännöstä (CON/2011/47), Latvia, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudistuksesta Liettuassa (CON/2011/46), Liettua, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen valtuuksien osalta (CON/2011/42), EUVL C 159, 28.5.2011, s. 10.Lisätietoja
24/05/2011
Lausunto vaikeuksissa olevia pankkeja koskevan korvausjärjestelmän käyttöönotosta (CON/2011/45), Tanska, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Lausunto ehdotuksesta asetukseksi euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevien teknisten vaatimusten vahvistamisesta (CON/2011/32), EUVL C 155, 25.5.2011, s. 1.Lisätietoja
21/05/2011
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2011, TARGET2-Securities-verkkopalvelujen tarjoajien valinnasta  (EKP/2011/5), EUVL L 134, 21.5.2011, s. 22.
20/05/2011
Lausunto Euroopan unionin talouspolitiikan ohjausjärjestelmän uudistuksesta (CON/2011/13), EUVL C 150, 20.5.2011, s. 1.
18/05/2011
Lausunto useista muutoksista Bank Ċentrali ta’ Maltasta/Central Bank of Maltasta annettuun lakiin  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Lausunto Eurooppa-neuvoston päätösluonnoksesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro  (CON/2011/24), EUVL C 140, 11.5.2011, s. 8.Lisätietoja
27/04/2011
Lausunto rahoitusvarojen rekisteriä koskevien sääntöjen muutoksista (CON/2011/40), Slovenia, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Lausunto luottolaitoksia koskevista elvytys- ja kriisinratkaisutoimista  (CON/2011/39), Irlanti, 26.4.2011.
29/04/2011
Lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Lausunto Oesterreichische Nationalbankin hallintorakenteen muutoksista  (CON/2011/38), Itävalta, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Lausunto De Nederlandsche Bankin ja rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen hallintorakenteen vahvistamisesta (CON/2011/37), Alankomaat, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Lausunto Bank of Greecen perussäännön muutoksista (CON/2011/36), Kreikka, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Lausunto selvitysriskien hallintamenetelmistä nettomaksujärjestelmissä  (CON/2011/35), Romania, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Lausunto laina- ja talletusrahastoa koskevista säännöksistä sekä muutoksista Kreikan talouden likviditeetin lisäämisjärjestelyihin, jotka otettiin käyttöön maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena  (CON/2011/34), Kreikka, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Lausunto Magyar Nemzeti Bankia koskevista perustuslakiluonnoksen määräyksistä (CON/2011/33), Unkari, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liikkeeseen tarkoitettujen eurometallirahojen yksikköarvoista ja teknisistä eritelmistä (kodifikaatio) (CON/2011/18), EUVL C 114, 12.4.2011, s. 1.Lisätietoja
08/04/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Irlannin valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien vakuuskelpoisuutta koskevista väliaikaisista toimenpiteistä  (EKP/2011/4), EUVL L 94, 8.4.2011, s. 33.
06/04/2011
Lausunto pankkitilinumeroiden keskusrekisterin rahoittamisesta  (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Lausunto pankin taseen loppusumman perusteella kannettavasta verosta (CON/2011/31), Slovenia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Lausunto pankeille langetettavasta erityisverosta sekä rahoitusjärjestelmän vakauden tukemiseksi perustettavasta itsenäisestä rahastosta  (CON/2011/29), Kypros, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
EKP:n suuntaviivat, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2011, euroseteleiden hankinnasta annettujen suuntaviivojen EKP/2004/18 muuttamisesta (EKP/2011/3), EUVL L 86, 1.4.2011, s. 77.
01/04/2011
EKP:n suuntaviivat, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 muuttamisesta (EKP/2011/2), EUVL L 86, 1.4.2011, s. 75.
31/03/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi talletusten vakuusjärjestelmistä (uudelleenlaadittu toisinto) ja ehdotuksesta direktiiviksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta  (CON/2011/12), EUVL C 99, 31.3.2011, s. 1.Lisätietoja
23/03/2011
Lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyjä koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2011/26), Romania, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Lausunto lakiehdotuksesta, jonka mukaan Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ei enää toimisi protestiasiakirjojen tallettajana (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Lausunto katettuihin joukkolainoihin littyvästä lainsäädännöstä (CON/2011/27), Kypros, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Lausunto maksuviivästysten ehkäisemisestä (CON/2011/25), Slovenia, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyeksi myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimusten osa-alueista  (CON/2011/17), EUVL C 91, 23.3.2011, s. 1.
20/03/2011
Suuntaviivat EKP/2004/18. Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti 20.3.2011.
15/03/2011
Lausunto maksupalveluista  (CON/2011/23), Puola, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Lausunto keskitetystä yritysluottorekisteristä (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Lausunto eurosetelien kiertoon palauttamisesta  (CON/2011/19), Ranska, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Lausunto koskien neuvoston suositusta EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä (CON/2011/16), EUVL C 74, 8.3.2011, s. 1.Lisätietoja
02/03/2011
EKP:n suositus, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, Euroopan unionin neuvostolle Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen ulkopuolisista tilintarkastajista  (EKP/2011/1), EUVL C 67, 2.3.2011, s. 1.
25/02/2011
Lausunto talletussuojarahastoa koskevien säännösten muutoksista (CON/2011/15), Romania, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta  (CON/2011/6), EUVL C 62, 26.2.2011, s. 1.Lisätietoja
25/02/2011
Lausunto suosituksesta neuvoston päätökseksi järjestelyistä Monacon ruhtinaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen uudelleenneuvotteluja varten  (CON/2011/8), EUVL C 60, 25.2.2011, s. 1.
24/02/2011
Lausunto selvityksen lopullisuutta ja rahoitusvakuusjärjestelyitä koskevan lainsäädännön muutoksista (CON/2011/14), Liettua, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (CON/2011/1), EUVL C 57, 23.2.2011, s. 1.Lisätietoja
14/02/2011
Lausunto euron käyttöönottoa koskevista puolan perustuslain muutoksista (CON/2011/9), Puola, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Lausunto luottoyhdistysten sisällyttämisestä rahalaitoksille suunnattujen valtion tukitoimien piiriin  (CON/2011/11), Puola, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Lausunto Italian osallistumisesta finanssikriisistä johtuviin Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelmiin (CON/2011/10), Italia, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/29), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26.Lisätietoja
09/02/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, rahoitustulon jakamisesta (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/23), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 17.
09/02/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, EKP:n tilinpäätöksestä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/21), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 1.
09/02/2011
Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä marraskuuta 2010, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (uudelleenlaadittu) (EKP/2010/20), EUVL L 35, 9.2.2011, s. 31.
09/02/2011
Ei enää voimassa: EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt  EUVL C 40, 9.2.2011, s. 13.
01/02/2011
Lausunto rahapolitiikan operaatioita koskevien kansallisten säännösten muutoksista, joilla niitä harmonisoidaan edelleen eurojärjestelmän kanssa (CON/2011/7), Liettua, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Lausunto valvontarakenteiden kehittämistä Belgiassa koskevien periaatteiden soveltamisesta  (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Lausunto suljetuista sijoitusrahastoista, jotka eivät laske sijoitustodistuksia liikkeeseen julkisesti  (CON/2011/4), Puola, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2011
Suuntaviivat EKP/2000/7. Euroopan unionin julkaisutoimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti  1.2.2011.
26/01/2011
Lausunto pankkitoimintalain muutoksista (CON/2011/3), Slovenia, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Lausunto Kyproksen arvopaperipörssin seuraamusvaltuuksista (CON/2011/2), Kypros, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
EKP:n päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2010, Eesti Pankin suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2010/34), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 58.
15/01/2011
EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista EKP:n pääomasta  (EKP/2010/28), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 56.Lisätietoja
15/01/2011
EKP:n päätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2010, EKP:n pääoman korottamisesta  (EKP/2010/26), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 53.
15/01/2011
Eesti Pankin ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2010, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Eesti Pankkia EUVL C 12, 15.1.2011, s. 6.
14/01/2011
EKP:n päätös, annettu 20 päivänä joulukuuta 2010, tilien avaamisesta niiden maksujen käsittelyä varten, jotka liittyvät jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö on euro, myönnettäviin ERVV-lainoihin  (EKP/2010/31), EUVL L 10, 14.1.2011, s. 7.
11/01/2011
EKP:n päätös, annettu 27 päivänä joulukuuta 2010, luottamuksellisten tietojen toimittamisesta yritysrekistereitä koskevassa yhteisessä kehyksessä (EKP/2010/33), EUVL L 6, 11.1.2011, s. 37.
11/01/2011
Ei enää voimassa: EKP:n päätös, annettu 25 päivänä marraskuuta 2010, EKP:n liikkeeseen lasketuista euroseteleistä sekä arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman mukaisesti ostetuista arvopapereista saaman tulon väliaikaisesta jakamisesta  (EKP/2010/24), EUVL L 6, 11.1.2011, s. 35.
08/01/2011
Sopimus, tehty 13 päivänä joulukuuta 2010, EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välillä, jolla muutetaan EKP:n ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta EUVL C 5, 8.1.2011, s. 3.