Menu

2011

31/12/2011
Otsus EKP/2010/23. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  31.12.2011.
22/12/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 14. detsember 2011  (EKP/2011/25), ELT L 341, 22.12.2011, lk 65.
22/12/2011
Arvamus krediidiasutuste kriiside lahendamise korra muutmise kohta Kreekas (CON/2011/107), Kreeka, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Arvamus Ungari keskpanga sõltumatuse kohta (CON/2011/106), Ungari, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
EKP määrus (EL) nr 1358/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9), 14. detsember 2011 (EKP/2011/26), ELT L 338, 21.12.2011, lk 51.
16/12/2011
EKP soovitus, 9. detsember 2011, Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2011/22), ELT C 367, 16.12.2011, lk 1.
09/12/2011
Arvamus euro müntide autentimise ja ringluskõlbmatute euro müntide käitlemise kohta ning haldusmeetmete ja trahvide kohaldamise kohta (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Arvamus Ungari keskpanga kohta (CON/2011/104), Ungari, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Kehtivus lõppenud: EKP suunis, 20. september 2011, eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2011/14), ELT L 331, 14.12.2011, lk 1.
14/12/2011
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/100), ELT C 364, 14.12.2011, lk 7.Täiendav teave
12/12/2011
Arvamus kriisilahendusfondi asutamise ja rahastamise ning hoiuste tagamise skeemi sissemaksete arvutamise kohta (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
09/12/2011
Arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi kvoodimakse suurendamise kohta Rumeenias  (CON/2011/102), Rumeenia, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Arvamus Leedu keskpanga kasumijaotusreeglite muutmise kohta (CON/2011/99), Leedu, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Arvamus õigusaktide kohta, mis käsitlevad pangakonto numbrite keskregistri rahastamist (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
07/12/2011
EKP otsus, 1. detsember 2011, müntide emissiooni 2012. aasta mahu heakskiitmise kohta  (EKP/2011/21), ELT L 324, 7.12.2011, lk 37.
07/12/2011
Arvamus väärtpaberituru õigusaktide kohta (CON/2011/101), Soome, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Arvamus esinduse ja kvoodimaksete kohta Rahvusvahelises Valuutafondis (CON/2011/97), Eesti, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
05/12/2011
Arvamus eelarvedistsipliini kohta (CON/2011/96), Slovakkia, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
EKP otsus, millega kehtestatakse väärtpaberite keskdepositooriumidele TARGET2-Securities teenustele juurdepääsu kõlblikkuskriteeriumide rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ja kord, 16. november 2011  (EKP/2011/20), ELT L 319, 2.12.2011, lk 117.
02/12/2011
EKP otsus, 3. november 2011, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta  (EKP/2011/18), ELT L 319, 2.12.2011, lk 116.
22/11/2011
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta riigi poolt (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi hoidmise kohta  (CON/2011/94), Itaalia, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta, 15. november 2011  (EKP/2011/19), ELT L 303, 22.11.2011, lk 44.
21/11/2011
Suunis EKP/2007/2. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  21.11.2011.
16/11/2011
EKP otsus, 3. november 2011, teise tagatud võlakirjade ostu kava rakendamise kohta  (EKP/2011/17), ELT L 297, 16.11.2011, lk 70.
15/11/2011
Arvamus finantskriiside juhtimise ja sõltumatu finantsstabiilsusfondi asutamise kohta (CON/2011/93), Küpros, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaharingluse kvaliteedi hoidmise kohta (CON/2011/92), Saksamaa, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Arvamus Leedu keskpanga kasumi jaotamise reeglite muutmise kohta (CON/2011/91), Leedu, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Arvamus kahjumit katva garantii kohta seoses laiendatud hüvitisskeemiga (CON/2011/90), Taani, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi suurendatud Portugali kvoodi sissemaksmise kohta Banco de Portugal [Portugali keskpanga] poolt (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/15 liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antavate EFSF laenude haldamise kohta ja otsust EKP/2010/31 kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks, 31. oktoober 2011  (EKP/2011/16), ELT L 289, 8.11.2011, lk 35.
07/11/2011
Arvamus Iiri riigigarantii laiendamise kohta teatavatele krediidiasutuste kohustustele (CON/2011/88), Iirimaa, 7.11.2011.
04/11/2011
Arvamus välivaluutas hüpoteekide ja eluasemelaenu lepingute kohta (CON/2011/87), Ungari, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Arvamus stabilisatsioonimeetmete ja üleminekupanga kohta (CON/2011/86), Rumeenia, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Otsus EKP/2010/31. Mitteametlik konsolideeritud tekst koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt  2.11.2011.
26/10/2011
EKP suunis, 14. oktoober 2011, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2011/15), ELT L 279, 26.10.2011, lk 5.
24/10/2011
Arvamus teatavate Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA'le antud laenude riigigarantii kohta (CON/2011/85), Prantsusmaa, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Arvamus krediidiasutuste taastamise ja kriisijuhtimise meetmete kohta  (CON/2011/84), Iirimaa, 21.10.2011.
19/10/2011
Arvamus varajaste sekkumismeetmete ja Portugali keskpanga järelevalve alla kuuluvate krediidi- ja finantseerimisasutuste kriisilahenduse ja lõpetamise kohta (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Arvamus teatavate Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA'le antud laenude riigigarantii kohta (CON/2011/82), Luksemburg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Arvamus hüpoteekide ja munitsipaalvõlakirjade suhtes kohaldatavate reeglite muutmise kohta Sloveenias (CON/2011/81), Sloveenia, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Arvamus finantsaruannete registri kohta (CON/2011/80), Slovakkia, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Arvamus teatavate Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA'le antud laenude riigigarantii kohta  (CON/2011/79), Belgia, 13.10.2011.
07/10/2011
Arvamus sanktsioonide kohta, mis on seotud euro võltsimise takistamisega (CON/2011/78), Sloveenia, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/77), ELT C 301, 12.10.2011, lk 2.Täiendav teave
21/09/2011
Arvamus statistika ja Rumeenia keskpanga poolt hallatava pankadevahelise rahaturu ja valitsuse väärtpaberite turu ning valuutavahetuse ja kohustusliku reservi korra kohta (CON/2011/73), Rumeenia, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Arvamus hoiuste tagamise skeemi reformi kohta (CON/2011/76), Madalmaad, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Arvamus kohustusliku reservi kohta (CON/2011/75), Tšehhi Vabariik, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Määrus EKP/2008/32. Mitteametlik konsolideeritud versioon. Koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 23.9.2011.
20/09/2011
Arvamus füüsilistele isikutele laenuandmise kohta (CON/2011/74), Rumeenia, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Arvamus krediidiasutuste kriiside lahendamise korra muutmise kohta Kreekas  (CON/2011/72), Kreeka, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Arvamus välisvääringus nomineeritud elektrooniliselt hoitavate väärtpaberite või arvestusühikute kontode haldamiseks volitatud vahendajate liikide kohta  (CON/2011/71), Belgia, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb euromüntide emiteerimist, ja määruse kohta, mis käsitleb ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtusi ja tehnilisi näitajaid  (CON/2011/65), ELT C 273, 16.9.2011, lk 2.
09/09/2011
Arvamus pankade nõukogudes töötamiseks loa andmise kohta (CON/2011/70), Sloveenia, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muutmise ja kvoodi suurendamise ratifitseerimise kohta Itaalia poolt (CON/2011/68), Itaalia, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Arvamus järelelvalvet tugevdavate uute meetmete ja finantsreeglite jõustumise kohta (CON/2011/69), Iirimaa, 9.9.2011.
03/09/2011
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/9 rahandusstatistika ning finantsasutuste ja -turgude statistika kohta, 25. august 2011 (EKP/2011/13), ELT L 228, 3.9.2011, lk 37.
03/09/2011
EKP määrus (EL) nr 883/2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 25/2009 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2008/32), 25. august 2011 (EKP/2011/12), ELT L 228, 3.9.2011, lk 13.
02/09/2011
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta, 25. august 2011  (EKP/2011/11), ELT C 258, 2.9.2011, lk 1.
26/08/2011
Arvamus krediidiasutuste vastutustundliku laenamise nõuete kohta (CON/2011/67), Leedu, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/8 andmete kogumise kohta, mis käsitlevad eurot ja Sularaha teabesüsteem 2 toimimist, 30. juuni 2011  (EKP/2011/9), ELT L 217, 23.8.2011, lk 1.
23/08/2011
Arvamus Slovakkias tegutsevate finantseerimisasutuste suhtes kohaldatava erimaksu kohta (CON/2011/66), Slovakkia, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Arvamus võltsimise vastase kaitse ja sularaha ringluse kvaliteedi säilitamise kohta (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb elamukinnisvaraga seotud krediidilepinguid  (CON/2011/58), ELT C 240, 18.8.2011, lk 3.
17/08/2011
Arvamus omnibuskontode kasutuselevõtu kohta makse- ja arveldussüsteemide õigusraamistikus  (CON/2011/63), Poola, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Arvamus makse- ja arveldussüsteemide õigusraamistiku muutmise kohta (CON/2011/62), Poola, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Arvamus makseviivituste vältimise seaduse kohta (CON/2011/61), Sloveenia, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Arvamus raskustes finantsasutustele mõeldud sekkumismeetmete kohta (CON/2011/60), Madalmaad, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Arvamus sularaha taasringluse ning riigi ja välismaa seaduslike makesevahendite võltsmise eest kaitsmise kohta  (CON/2011/59), Ungari, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (säilitada pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro) allkirjastamist ja sõlmimist, 4. juuli 2011  (CON/2011/56), ELT C 213, 20.7.2011, lk 21.Täiendav teave
20/07/2011
Arvamus seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahaküsimusi käsitleva lepingu üle peetavate läbirääkimiste korda, 11. märts 2011 (CON/2011/22), ELT C 213, 20.7.2011, lk 16.
12/07/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 7. juuli 2011  (EKP/2011/10), ELT L 182, 12.7.2011, lk 31.
09/07/2011
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (CON/2011/44), ELT C 203, 9.7.2011, lk 3.Täiendav teave
05/07/2011
Arvamus välismaiste krediidiasutuste filiaalide tütarettevõteteks muutmise kohta (CON/2011/57), Poola, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus euro pangatähtede tootmise keskkonna- ning tervisekaitse ja ohutuse atesteerimise menetluse kohta, 21. juuni 2011  (EKP/2011/8), ELT L 176, 5.7.2011, lk 52.
30/06/2011
Arvamus TARGET2-Securities projektiga seotud õigusaktide harmoneerimisega ja Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] sanktsioneerimispädevusega investeerimisteenustega seoses  (CON/2011/55), Sloveenia, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Arvamus piiriüleste tehingute kohta (CON/2011/54), Hispaania, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Arvamus Ungari riigikontrolli kohta seoses Magyar Nemzeti Bank [Ungari keskpanga] auditiga (CON/2011/53), Ungari, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Arvamus riikide järelevalveasutuste vaheliste teabevahetuse ja koostöö kohustuste kohta (CON/2011/52), Bulgaaria, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Arvamus pangatähtede ja müntide ringluse kohta  (CON/2011/51), Tšehhi Vabariik, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2011/48), ELT C 182, 23.6.2011, lk 6.
20/06/2011
EKP arvamus väärtpaberite keskregistri kapitali ja juhtimisstruktuuri kohta (CON/2011/50), Bulgaaria, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2004/3 üldsuse juurdepääsu kohta EKP dokumentidele, 9. mai 2011  (EKP/2011/6), ELT L 158, 16.6.2011, lk 37.
15/06/2011
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta, 9. juuni 2011  (EKP/2011/7), ELT C 174, 15.6.2011, lk 6.
10/06/2011
Arvamus Národná banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] rolli kohta seoses finantsjärelevalve ja tarbijakrediidiga (CON/2011/49), Slovakkia, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Arvamus krediidiregistrit käsitlevate uute õigusaktide kohta (CON/2011/47), Läti, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Arvamus Leedu finantsturu järelevalve reformi kohta (CON/2011/46), Leedu, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitustega (CON/2011/42), ELT C 159, 28.5.2011, lk 10.Täiendav teave
24/05/2011
Arvamus raskustes pangaasutuste jaoks hüvitisskeemi sisseviimise kohta (CON/2011/45), Taani, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
EKP arvamus seoses ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreeditkorraldustele ja otsearveldustele tehnilised nõuded, 7. aprill 2011 (CON/2011/32), ELT C 155, 25.5.2011, lk 1.Täiendav teave
21/05/2011
EKP otsus TARGET2-Securities võrguteenuse osutajate valimise kohta, 20. aprill 2011  (EKP/2011/5), ELT L 134, 21.5.2011, lk 22.
20/05/2011
Arvamus Euroopa Liidu majanduse juhtimise reformi kohta (CON/2011/13), ELT C 150, 20.5.2011, lk 1.
18/05/2011
Arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] seaduse muutmise kohta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Arvamus Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 136 seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro  (CON/2011/24), ELT C 140, 11.5.2011, lk 8.Täiendav teave
27/04/2011
Arvamus finantsvarade registri reeglite muudatuste kohta (CON/2011/40), Sloveenia, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Arvamus krediidiasutuste taastamise ja kriisijuhtimise meetmete kohta (CON/2011/39), Iirimaa, 26.4.2011.
29/04/2011
Arvamus arvelduste lõplikkust ja finantstagatisi käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (CON/2011/41), Belgia, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Arvamus Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] juhtimise struktuuri muutmise kohta  (CON/2011/38), Austria, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Arvamus De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] ja Hollandi finantsjärelevalve asutuse juhtimise tugevdamise kohta  (CON/2011/37), Madalmaad, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Arvamus Bank of Greece [Kreeka keskpanga] seaduse muutmise kohta (CON/2011/36), Kreeka, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Arvamus arveldusriski juhtimise korra kohta netoarveldussüsteemides (CON/2011/35), Rumeenia, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Arvamus hoiuste ja eraldiste fondi õigusraamistiku ning Kreeka majanduse likviidsuse suurendamise kava kohta pärast rahvusvahelist finantskriisi (CON/2011/34), Kreeka, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Arvamus põhiseaduse eelnõu kohta seoses Magyar Nemzeti Bankiga  (CON/2011/33), Ungari, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud tekst) (CON/2011/18), ELT C 114, 12.4.2011, lk 1.Täiendav teave
09/04/2011
EKP 11. novembri 2010. aasta suunise EKP/2010/20 (raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis (uuesti sõnastatud)) parandus ELT L 96, 9.4.2011, lk 23.
08/04/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 31. märts 2011  (EKP/2011/4), ELT L 94, 8.4.2011, lk 33.
06/04/2011
Arvamus pangakontonumbrite keskregistri rahastamise kohta (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Arvamus panga bilansi kogumahu maksustamise kohta (CON/2011/31), Sloveenia, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Arvamus pankade suhtes kohaldatava maksu ja sõltumatu finantsstabiilsusfondi asutamise kohta (CON/2011/29), Küpros, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2004/18 euro pangatähtede hanke kohta, 18. märts 2011  (EKP/2011/3), ELT L 86, 1.4.2011, lk 77.
01/04/2011
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2007/2 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 17. märts 2011  (EKP/2011/2), ELT L 86, 1.4.2011, lk 75.
31/03/2011
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta  (CON/2011/12), ELT C 99, 31.3.2011, lk 1.Täiendav teave
23/03/2011
Arvamus arvelduste lõplikkust ja finantstagatiste korda käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (CON/2011/26), Rumeenia, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] kaebuste keskregistrina tegutsemise ülesannete lõpetamise kohta (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Arvamus tagatud võlakirju käsitleva seadusandluse kohta (CON/2011/27), Küpros, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Arvamus maksete hilinemise vältimise kohta (CON/2011/25), Sloveenia, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta (CON/2011/17), ELT C 91, 23.3.2011, lk 1.
20/03/2011
Suunis EKP/2004/18. Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 20.3.2011.
15/03/2011
Arvamus makseteenuste kohta  (CON/2011/23), Poola, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Arvamus ettevõtluslaenude keskregistri (Centrale voor kredieten aan ondernemingen/Centrale des crédits aux enterprises) kohta (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Arvamus euro pangatähtede taasringluse kohta (CON/2011/19), Prantsusmaa, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/16), ELT C 74, 8.3.2011, lk 1.Täiendav teave
02/03/2011
EKP soovitus, 25. veebruar 2011, Euroopa Liidu Nõukogule Belgia keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2011/1), ELT C 67, 2.3.2011, lk 1.
25/02/2011
Arvamus hoiuste tagamise fondi õigusaktide muutmise kohta (CON/2011/15), Rumeenia, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Arvamus, mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega  (CON/2011/6), ELT C 62, 26.2.2011, lk 1.Täiendav teave
25/02/2011
Arvamus seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Monaco Vürstiriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimise korda (CON/2011/8), ELT C 60, 25.2.2011, lk 1.
24/02/2011
Arvamus arvelduse lõplikkust ja finantstagatiste korda käsitlevate õigusaktide muutmise kohta (CON/2011/14), Leedu, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (CON/2011/1), ELT C 57, 23.2.2011, lk 1.Täiendav teave
14/02/2011
Arvamus Poola põhiseaduse muutmise kohta seoses euro kasutuselevõtuga (CON/2011/9), Poola, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Arvamus krediidiühistute kaasamise kohta rahandusministeeriumi poolt finatseerimisasutustele antavas abis (CON/2011/11), Poola, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Arvamus Itaalia osalemise kohta IMFi finantskriisi programmis (CON/2011/10), Itaalia, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
EKP otsus euro pangatähtede emiteerimise kohta, 13. detsember 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/29), ELT L 35, 9.2.2011, lk 26.Täiendav teave
09/02/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (uuestisõnastamine), 25. november 2010  (EKP/2010/23), ELT L 35, 9.2.2011, lk 17.
09/02/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP raamatupidamise aastaaruannete kohta, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/21), ELT L 35, 9.2.2011, lk 1.
09/02/2011
Kehtivus lõppenud: EKP suunisraamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, 11. november 2010 (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/20), ELT L 35, 9.2.2011, lk 31.
09/02/2011
Kehtivus lõppenud: EKP ametieeskirjade osa 0 eetikaraamistiku kohta  ELT C 40, 9.2.2011, lk 13.
01/02/2011
Arvamus riigi rahapoliitika toimingute raamistiku muudatuste kohta, võttes arvesse selle harmoneerimist eurosüsteemiga (CON/2011/7), Leedu, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Arvamus Belgia finantsjärelevalve struktuuride arengupõhimõtete rakendamise kohta (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Arvamus avalikkusele mittesuunatud investeerimissertifikaatide emiteerimise kohta kinniste investeerimisfondide poolt (CON/2011/4), Poola, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Arvamus pangandusseaduse muudatuste kohta (CON/2011/3), Sloveenia, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Arvamus Küprose väärtpaberibörsi sanktsioonide määramise pädevuse kohta (CON/2011/2), Küpros, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
EKP otsus kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta EKP reservidesse ja eraldistesse Eesti Panga poolt, 31. detsember 2010 (EKP/2010/34), ELT L 11, 15.1.2011, lk 58.
15/01/2011
EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 13. detsember 2010  (EKP/2010/28), ELT L 11, 15.1.2011, lk 56.Täiendav teave
15/01/2011
EKP otsus EKP kapitali suurendamise kohta, 13. detsember 2010  (EKP/2010/26), ELT L 11, 15.1.2011, lk 53.
15/01/2011
Leping Eesti Panga ja EKP vahel, mis käsitleb EKP poolt Eesti Panga krediteerimist nõudega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 30.3 alusel, 31. detsember 2010 ELT C 12, 15.1.2011, lk 6.
14/01/2011
EKP otsus, 20. detsember 2010, kontode kohta, mis avatakse liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, antud EFSF laenudega seotud maksete töötlemiseks  (EKP/2010/31), ELT L 10, 14.1.2011, lk 7.Täiendav teave
11/01/2011
EKP otsus, 27. detsember 2010, konfidentsiaalsete andmete edastamise kohta statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühises raamistikus  (EKP/2010/33), ELT L 6, 11.1.2011, lk 37.
11/01/2011
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 25. november 2010, ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt EKPle koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta  (EKP/2010/24), ELT L 6, 11.1.2011, lk 35.
08/01/2011
Leping, 13. detsember 2010, EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis ELT C 5, 8.1.2011, lk 3.