Menu

2011

31/12/2011
Afgørelse ECB/2010/23. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  31.12.2011.
22/12/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 14. december 2011 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed  (ECB/2011/25), EUT L 341 af 22.12.2011, s. 65.
22/12/2011
Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/107), Grækenland, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Udtalelse om Magyar Nemzeti Banks uafhængighed (CON/2011/106), Ungarn, 22.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
ECB's forordning (EU) nr. 1358/2011 af 14. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1745/2003 om anvendelse af mindstereserver (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), EUT L 338 af 21.12.2011, s. 51.
16/12/2011
ECB's henstilling af 9. december 2011 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), EUT C 367 af 16.12.2011, s. 1.
09/12/2011
Udtalelse om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter, der er uegnede til at være i omløb, og pålæggelse af administrative foranstaltninger og sanktioner (CON/2011/105), Malta, 9.12.2011.
14/12/2011
Udtalelse om Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Ungarn, 14.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (omarbejdning) (ECB/2011/14), EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.
14/12/2011
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/100), EUT C 364 af 14.12.2011, s. 7.Læs mere
12/12/2011
Udtalelse om etablering og finansiering af en afviklingsfond og om ændret beregning af bidrag til indskudsgarantiordningen (CON/2011/103), Belgien, 12.12.2011.
09/12/2011
Udtalelse om betalingen af en forhøjelse af Rumæniens kvote i Den Internationale Valutafond (CON/2011/102), Rumænien, 9.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Udtalelse om reviderede ændringer af Lietuvos bankas regler om fordeling af overskud (CON/2011/99), Litauen, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Udtalelse om lovgivning, der regulerer finansieringen af centralregisteret for bankkontonumre (CON/2011/98), Belgien, 7.12.2011.
07/12/2011
ECB's afgørelse af 1. december 2011 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2012 (ECB/2011/21), EUT L 324 af 7.12.2011, s. 37.
07/12/2011
Udtalelse om lovgivningen om værdipapirmarkeder (CON/2011/101), Finland, 7.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Udtalelse om repræsentation og betaling af kvoteandele i Den Internationale Valutafond (CON/2011/97), Estland, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Udtalelse om finanspolitisk ansvarlighed  (CON/2011/96), Slovakiet, 5.12.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
ECB's afgørelse af 16. november 2011 om fastsættelse af de nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralers adgang til TARGET2-Securities tjenesteydelserne  (ECB/2011/20), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 117.
02/12/2011
ECB's afgørelse af 3. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/23 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta  (ECB/2011/18), EUT L 319 af 2.12.2011, s. 116.
22/11/2011
Udtalelse om statens rekapitalisering af kreditinstitutter  (CON/2011/95), Portugal, 22.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/94), Italien, 18.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
ECB's afgørelse af 15. november 2011 om ændring af afgørelse ECB/2007/7 om de nærmere vilkår for TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), EUT L 303 af 22.11.2011, s. 44.
21/11/2011
Retningslinje ECB/2007/2. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  21.11.2011.
16/11/2011
ECB's afgørelse af 3. november 2011 om indførelse af det andet program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer  (ECB/2011/17), EUT L 297 af 16.11.2011, s. 70.
15/11/2011
Udtalelse om forvaltning af finansielle kriser og om oprettelse af en fuldt ud uafhængig fond for finansiel stabilitet  (CON/2011/93), Cypern, 15.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb  (CON/2011/92), Tyskland, 11.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Udtalelse om ændringer af Lietuvos Bankas' regler om fordeling af overskud (CON/2011/91), Litauen, 10.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Udtalelse om tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning (CON/2011/90), Danmark, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
09/11/2011
Udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF kvote  (CON/2011/89), Portugal, 9.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
ECB's afgørelse af 31. oktober 2011 om ændring af afgørelse ECB/2010/15 om administration af EFSF lån til medlemsstater, der har indført euroen og om ændring af afgørelse ECB/2010/31 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta (ECB/2011/16), EUT L 289 af 8.11.2011, s. 35.
07/11/2011
Udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser (CON/2011/88), Irland, 7.11.2011.
04/11/2011
Udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og låneaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse (CON/2011/87), Ungarn, 4.11.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Udtalelse om stabiliserende foranstaltninger og brobanker (CON/2011/86), Rumænien, 31.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Afgørelse ECB/2010/31. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  2.11.2011.
26/10/2011
ECB's retningslinje af 14. oktober 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/15), EUT L 279 af 26.10.2011, s. 5.
24/10/2011
Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/85), Frankrig, 24.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter  (CON/2011/84), Irland, 21.10.2011.
19/10/2011
Udtalelse om tidlige interventionsforanstaltninger og ændringer vedrørende likvidations- og afviklingsordningen for kreditinstitutter og finansielle institutioner underlagt tilsyn af Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugal, 19.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA (CON/2011/82), Luxembourg, 18.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Udtalelse om ændring af regler anvendelige for realkreditobligationer og kommuneobligationer i Slovenien (CON/2011/81), Slovenien, 17.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Udtalelse om regnskabsregisteret (CON/2011/80), Slovakiet, 14.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgien, 13.10.2011.
07/10/2011
Udtalelse om sanktioner der vedrører beskyttelsen af euroen mod falskmønteri  (CON/2011/78), Slovenien, 7.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/77), EUT C 301 af 12.10.2011, s. 2.Læs mere
21/09/2011
Udtalelse om statistikker og interbankpenge- og statspapirmarkeder forvaltet af Banca Naţională a României og om valuta- og reservekravssystemet (CON/2011/73), Rumænien, 21.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Udtalelse om reform af indskydergarantiordningen (CON/2011/76), Nederlandene, 4.10.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Udtalelse om mindstereserver (CON/2011/75), Den Tjekkiske Republik, 30.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/09/2011
Forordning ECB/2008/32. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  23.9.2011.
20/09/2011
Udtalelse om udlån til fysiske personer (CON/2011/74), Rumænien, 20.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Udtalelse om ændringer af den græske afviklingsordning for kreditinstitutter (CON/2011/72) (CON/2011/72), Grækenland, 19.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Udtalelse om kategorierne af formidlere, som er bemyndiget til at holde depoter for dematerialiserede værdipapirer denomineret i udenlandsk valuta eller regningsenheder (CON/2011/71) (CON/2011/71), Belgien, 15.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Udtalelse om et forslag til forordning om udstedelse af euromønter og om et forslag til forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, CON/2011/65 (CON/2011/65), EUT C 273 af 16.9.2011, s. 2.
09/09/2011
Udtalelse om tilladelse til at deltage i bankers tilsynsorganer (CON/2011/70), Slovenien, 9.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Udtalelse om Italiens ratifikation af en ændring af Den Internationale Valutafonds vedtægter og om kvoteforhøjelse (CON/2011/68), Italien, 7.9.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Udtalelse om nye foranstaltninger til styrkelse af tilsyn og håndhævelse af finansiel lovgivning (CON/2011/69), Irland, 9.9.2011.
03/09/2011
ECB's retningslinje af 25. august 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/9 om monetær statistik og statistik over finansielle institutioner og markeder  (ECB/2011/13), EUT L 228 af 3.9.2011, s. 37.
03/09/2011
ECB's forordning (EU) nr. 883/2011 af 25. august 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 25/2009 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/2008/32) (ECB/2011/12), EUT L 228 af 3.9.2011, s. 13.
02/09/2011
ECB's henstilling af 25. august 2011 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de Portugal  (ECB/2011/11), EUT C 258 af 2.9.2011, s. 1.
26/08/2011
Udtalelse om krav med hensyn til ansvarlige udlån for kreditinstitutter (CON/2011/67), Litauen, 26.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
ECB's retningslinje af 30. juni 2011 om ændring af retningslinje ECB/2008/8 om indsamling af data om euro og driften af Currency Information System 2 (ECB/2011/9), EUT L 217 af 23.8.2011, s. 1.
23/08/2011
Udtalelse om en særlig afgift på finansielle institutter, der driver virksomhed i Slovakiet (CON/2011/66), Slovakiet, 23.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Udtalelse om beskyttelse mod falskmøntneri og om sikringen af kvaliteten af kontantomløbet (CON/2011/64), Belgien, 18.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse  (CON/2011/58), EUT C 240 af 18.8.2011, s. 3.
17/08/2011
Udtalelse om indførelsen af samlekonti i de retlige rammer for clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/63), Polen, 17.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Udtalelse om ændringer af lovrammen for betalingssystemer samt clearing- og afviklingssystemer (CON/2011/62), Polen, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Udtalelse om ændringer af lov om forhindring af for sene betalinger (CON/2011/61), Slovenien, 5.8.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Udtalelse om indgrebsforanstaltninger vedrørende finansielle institutioner i krise (CON/2011/60), Nederlandene, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Udtalelse om recirkulering af kontanter og beskyttelse af nationale og fremmede betalingsmidler mod falskmøntneri  (CON/2011/59), Ungarn, 20.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Udtalelse om et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse af en monetær aftale mellem Den Europæiske Union og den franske republik om bibeholdelse af euroen på Saint-Barthélemy efter ændringen af øens status i forhold til Den Europæiske Union  (CON/2011/56), EUT C 213 af 20.7.2011, s. 21.Læs mere
20/07/2011
ECB's udtalelse af 11. marts 2011 om en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om arrangementer for forhandling af en monetær aftale med Den Franske Republik, som handler på vegne af det franske oversøiske område Saint-Barthélemy (CON/2011/22), EUT C 213 af 20.7.2011, s. 16.
12/07/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 7. juli 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret af den portugisiske stat  (ECB/2011/10), EUT L 182 af 12.7.2011, s. 31.
09/07/2011
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union  (CON/2011/44), EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.Læs mere
05/07/2011
Udtalelse om ændring af udenlandske kreditinstitutters filialer til datterselskaber (CON/2011/57), Polen, 5.7.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2011 om procedurerne for miljø-, sundheds- og sikkerhedsgodkendelse af produktionen af eurosedler  (ECB/2011/8), EUT L 176 af 5.7.2011, s. 52.
30/06/2011
Udtalelse om harmonisering af lovgivningen i forbindelse med TARGET2-Securities and Banka Slovenije’s beføjelser til at pålægge sanktioner med hensyn til investeringstjenester (CON/2011/55), Slovenien, 30.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Udtalelse om grænseoverskridende transaktioner (CON/2011/54), Spanien, 28.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Udtalelse om Ungarns statsrevision i forhold til dens revision af Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Ungarn, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Udtalelse om forpligtelse til informationsudveksling og samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder (CON/2011/52), Bulgarien, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Udtalelse om seddel- og møntomløbet  (CON/2011/51), Den Tjekkiske Republik, 22.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2011
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af formanden for ECB (CON/2011/48), EUT C 182 af 23.6.2011, s. 6.
20/06/2011
Udtalelse om kapital- og ledelsesstrukturen i værdipapircentralen (CON/2011/50), Bulgarien, 20.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
ECB's afgørelse af 9. maj 2011 om ændring af afgørelse ECB/2004/3 om aktindsigt i ECB's dokumenter  (ECB/2011/6), EUT L 158 af 16.6.2011, s. 37.
15/06/2011
ECB's henstilling af 9. juni 2011 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), EUT C 174 af 15.6.2011, s. 6.
10/06/2011
Udtalelse om Národná banka Slovenska’s opgaver vedrørende finansielt tilsyn og forbrugerkredit (CON/2011/49), Slovakiet, 10.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Udtalelse om ny lovgivning vedrørende kreditregistret (CON/2011/47), Letland, 3.6.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Udtalelse om reform af tilsyn med det finansielle marked (CON/2011/46), Litauen, 30.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Udtalelse om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF og direktiv 2009/138/EF for så vidt angår de beføjelser, der er tillagt Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (CON/2011/42), EUT C 159 af 28.5.2011, s. 10.Læs mere
24/05/2011
Udtalelse om indførelse af en medgiftsordning for nødlidende pengeinstitutter (CON/2011/45), Danmark, 24.5.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Læs mere
25/05/2011
Udtalelse om et forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro  (CON/2011/32), EUT C 155 af 25.5.2011, s. 1.Læs mere
21/05/2011
ECB's afgørelse af 20. april 2011 om valg af tjenesteydere af TARGET2-Securities netværksservice (ECB/2011/5), EUT L 134 af 21.5.2011, s. 22.
20/05/2011
Udtalelse om den økonomiske styringsreform i den Europæiske Union (CON/2011/13), EUT C 150 af 20.5.2011, s. 1.
18/05/2011
Udtalelse om forskellige ændringer af lov om Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
11/05/2011
Udtalelse om et udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta  (CON/2011/24), EUT C 140 af 11.5.2011, s. 8.Læs mere
27/04/2011
Udtalelse om ændringer af reglerne om registret over finansielle aktiver (CON/2011/40), Slovenien, 27.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter (CON/2011/39), Irland, 26.4.2011.
29/04/2011
Udtalelse om ændringer af lovgivningen om endelig afregning og ordninger om finansiel sikkerhed (CON/2011/41), Belgien, 29.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Udtalelse om ændringer i ledelsesstrukturen for Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Østrig, 20.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Udtalelse om en styrkelse af ledelsesstrukturen for De Nederlandsche Bank og Authority for the Financial Markets  (CON/2011/37), Nederlandene, 18.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Udtalelse om ændring af statutten for Bank of Greece (CON/2011/36), Grækenland, 14.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Udtalelse om proceduren til håndtering af afviklingsricisi i nettoafviklingssystemer (CON/2011/35), Rumænien, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Udtalelse om det retlige grundlag for Loan and Consignment Fund og om ændringer til forøgelsesordningen for likviditeten i den græske økonomi som følge af den internationale finansielle krise (CON/2011/34), Grækenland, 13.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Udtalelse om forfatningsudkastet med hensyn til Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/33), Ungarn, 12.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Udtalelse om et forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (kodifikation) (CON/2011/18), EUT C 114 af 12.4.2011, s. 1.Læs mere
09/04/2011
Berigtigelse til ECB's retningslinje ECB/2010/20 af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker  EUT L 96 af 9.4.2011, s. 23.
08/04/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 31. marts 2011 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller garanteret den irske stat  (ECB/2011/4), EUT L 94 af 8.4.2011, s. 33.
06/04/2011
Udtalelse om financieringen af et centralregister for bankkonto numre (CON/2011/30), Belgien, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Udtalelse om skat på den samlede værdi af en banks balance (CON/2011/31), Slovenien, 6.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Udtalelse om særskat på banker og om oprettelse af en uafhængig finansiel stabilitetsfond (CON/2011/29), Cypern, 4.4.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
ECB's retningslinje af 18. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2004/18 om offentligt udbud vedrørende eurosedler  (ECB/2011/3), EUT L 86 af 1.4.2011, s. 77.
01/04/2011
ECB's retningslinje af 17. marts 2011 om ændring af retningslinje ECB/2007/2 om TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) (ECB/2011/2), EUT L 86 af 1.4.2011, s. 75.
31/03/2011
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) og om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger  (CON/2011/12), EUT C 99 af 31.3.2011, s. 1.Læs mere
23/03/2011
Udtalelse om ændring af lovgivningen om endelig afvikling og finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/26), Rumænien, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Udtalelse om ophævelse af Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgiques opgave som centralt opbevaringssted for protestdokumenter (CON/2011/28), Belgien, 25.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Udtalelse om lovgivning vedrørende dækkede obligationer (CON/2011/27), Cypern, 23.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Udtalelse om forhindring af forsinkede betalinger (CON/2011/25), Slovenien, 18.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om short selling og visse aspekter af credit default swaps  (CON/2011/17), EUT C 91 af 23.3.2011, s. 1.
20/03/2011
Retningslinje ECB/2004/18. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  20.3.2011.
15/03/2011
Udtalelse om betalingstjenester  (CON/2011/23), Polen, 15.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Udtalelse om det centrale register om virksomhedskredit (CON/2011/20), Belgien, 8.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Udtalelse om recirkulering af eurosedler (CON/2011/19), Frankrig, 7.3.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2011/16), EUT C 74 af 8.3.2011, s. 1.Læs mere
02/03/2011
ECB's henstilling af 25. februar 2011 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), EUT C 67 af 2.3.2011, s. 1.
25/02/2011
Udtalelse om ændringer til lovgivningen om indskydergarantifonden (CON/2011/15), Rumænien, 25.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF for så vidt angår det supplerende tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat  (CON/2011/6), EUT C 62 af 26.2.2011, s. 1.Læs mere
25/02/2011
Udtalelse om en henstilling med henblik på Rådets afgørelse om arrangementer for genforhandling af den monetære aftale med Fyrstendømmet Monaco (CON/2011/8), EUT C 60 af 25.2.2011, s. 1.
24/02/2011
Udtalelse om ændringer til lovgivningen om endelig afregning og aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (CON/2011/14), Litauen, 24.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (CON/2011/1), EUT C 57 af 23.2.2011, s. 1.Læs mere
14/02/2011
Udtalelse om ændring af Polens forfatning med henblik på indførelse af euro (CON/2011/9), Polen, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Udtalelse om kreditunioners omfattelse under Finansministeriets støtte til finansielle institutioner  (CON/2011/11), Polen, 16.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Udtalelse om Italiens deltagelse i IMF's programmer som svar på den finansielle krise (CON/2011/10), Italien, 14.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udstedelse af eurosedler (omarbejdning) (ECB/2010/29), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 26.Læs mere
09/02/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om fordelingen af de monetære indtægter til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta (omarbejdet)  (ECB/2010/23), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 17.
09/02/2011
Ikke længere gældende: Den Europæiske Banks afgørelse af 11. november 2010 om ECB's årsregnskab (omarbejdet)  (ECB/2010/21), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 1.
09/02/2011
Ikke længere gældende: ECB's retningslinje af 11. november 2010 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (omarbejdet) (ECB/2010/20), EUT L 35 af 9.2.2011, s. 31.
09/02/2011
Ikke længere gældende: Del 0 af ECB's personaleregler om Det etiske Grundlag  EUT C 40 af 9.2.2011, s. 13.
01/02/2011
Udtalelse om ændring af det nationale pengepolitiske grundlag med henblik på yderligere harmonisering med Eurosystemets  (CON/2011/7), Litauen, 1.2.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Udtalelse om gennemførelsen af principperne om udvikling af finansielle tilsynsstrukturer (CON/2011/5), Belgien, 28.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Udtalelse om lukkede investeringsinstitutters udstedelse af investeringsbeviser, der ikke er beregnet for offentligheden (CON/2011/4), Polen, 27.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2011
Retningslinje ECB/2000/7. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  1.2.2011.
26/01/2011
Udtalelse om ændring af bankloven (CON/2011/3), Slovenien, 26.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Udtalelse om den cypriotiske børs beføjelser til at pålægge sanktioner (CON/2011/2), Cypern, 14.1.2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
ECB's afgørelse af 31. december 2010 om Eesti Panks indbetaling af kapital, overførsel af valutareserveaktiver og bidrag til ECB's reserver og hensættelser (ECB/2010/34), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 58.
15/01/2011
ECB's afgørelse af 13. december 2010 om indbetaling af ECB's kapital af de nationale centralbanker uden for euroområdet  (ECB/2010/28), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 56.Læs mere
15/01/2011
ECB's afgørelse af 13. december 2010 om udvidelse af ECB's kapital (ECB/2010/26), EUT L 11 af 15.1.2011, s. 53.
15/01/2011
Aftale af 31. december 2010 mellem Eesti Pank og ECB vedrørende den fordring, hvormed ECB krediterer Eesti Pank i henhold til artikel 30.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB EUT C 12 af 15.1.2011, s. 6.
14/01/2011
ECB's afgørelse af 20. december 2010 om åbning af konti til behandling af betalinger i forbindelse med lån fra EFSF til medlemsstater med euroen som valuta  (ECB/2010/31), EUT L 10 af 14.1.2011, s. 7.Læs mere
11/01/2011
ECB's afgørelse af 27. december 2010 om overførsel af fortrolige data i henhold til den fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål  (ECB/2010/33), EUT L 6 af 11.1.2011, s. 37.
11/01/2011
Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 25. november 2010 om foreløbig fordeling af ECB's indtægter fra eurosedler i omløb og fra værdipapirer købt i henhold til programmet vedrørende værdipapirmarkederne  (ECB/2010/24), EUT L 6 af 11.1.2011, s. 35.
08/01/2011
Aftale af 13. december 2010 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem ECB og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union EUT C 5 af 8.1.2011, s. 3.