2011

31/12/2011
Rozhodnutí ECB/2010/23. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 31. 12. 2011.
22/12/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 14. prosince 2011 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění  (ECB/2011/25), Úř. věst. L 341, 22. 12. 2011, s. 65.
22/12/2011
Stanovisko k změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/107), Řecko, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2011
Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2011
Nařízení ECB (EU) č. 1358/2011 ze dne 14. prosince 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1745/2003 o uplatňování minimálních rezerv (ECB/2003/9) (ECB/2011/26), Úř. věst. L 338, 21. 12. 2011, s. 51.
16/12/2011
Doporučení ECB ze dne 9. prosince 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), Úř. věst. C 367, 16. 12. 2011, s. 1.
09/12/2011
Stanovisko k ověřování pravosti euromincí a zacházení s mincemi nevhodnými pro další oběh a k ukládání správních opatření a pokut  (CON/2011/105), Malta, 9. 12. 2011.
14/12/2011
Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2011
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 20. září 2011 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému (přepracované znění) (ECB/2011/14), Úř. věst. L 331, 14. 12. 2011, s. 1.
14/12/2011
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/100), Úř. věst. C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatečné informace
12/12/2011
Stanovisko ke zřízení a financování fondu pro řešení problémů úvěrových institucí a k úpravě výpočtu příspěvků do systému pojištění vkladů (CON/2011/103), Belgie, 12. 12. 2011.
09/12/2011
Stanovisko k financování zvýšení kvóty Rumunska v Mezinárodním měnovém fondu (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Stanovisko k přepracovanému znění změn pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/12/2011
Stanovisko k právnímu předpisu, kterým se řídí financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/98), Belgie, 7. 12. 2011.
07/12/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 1. prosince 2011 o schválení objemu emise mincí v roce 2012 (ECB/2011/21), Úř. věst. L 324, 7. 12. 2011, s. 37.
07/12/2011
Stanovisko k právním předpisům o trzích s cennými papíry (CON/2011/101), Finsko, 7. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Stanovisko k zastoupení Estonska v Mezinárodním měnovém fondu a ke splacení jeho členské kvóty  (CON/2011/97), Estonsko, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2011
Stanovisko k fiskální odpovědnosti (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 16. listopadu 2011, kterým se stanoví podrobná pravidla a postupy pro uplatňování kritérií pro přístup centrálních depozitářů cenných papírů ke službám TARGET2-Securities  (ECB/2011/20), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 117.
02/12/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 3. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/23 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2011/18), Úř. věst. L 319, 2. 12. 2011, s. 116.
22/11/2011
Stanovisko k rekapitalizaci úvěrových institucí státem (CON/2011/95), Portugalsko, 22. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/11/2011
Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/94), Itálie, 18. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 15. listopadu 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/7 o podmínkách TARGET2-ECB  (ECB/2011/19), Úř. věst. L 303, 22. 11. 2011, s. 44.
21/11/2011
Obecné zásady ECB/2007/2. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  21. 11. 2011.
16/11/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 3. listopadu 2011 o provádění druhého programu nákupu krytých dluhopisů  (ECB/2011/17), Úř. věst. L 297, 16. 11. 2011, s. 70.
15/11/2011
Stanovisko k řízení finančních krizí a ke zřízení nezávislého fondu pro finanční stabilitu (CON/2011/93), Kypr, 15. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2011
Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu  (CON/2011/92), Německo, 11. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/11/2011
Stanovisko ke změnám pravidel pro rozdělování zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Stanovisko k záruce za ztráty v souvislosti s rozšířeným kompenzačním systémem (CON/2011/90), Dánsko, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/11/2011
Stanovisko k úhradě navýšení kvóty Portugalska v Mezinárodním měnovém fondu ze strany Banco de Portugal  (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/11/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 31. října 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/15 o správě úvěrů poskytovaných EFSF členským státům, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2010/31 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2011/16), Úř. věst. L 289, 8. 11. 2011, s. 35.
07/11/2011
Stanovisko k prodloužení irské státní záruky za způsobilé závazky úvěrových institucí (CON/2011/88), Irsko, 7. 11. 2011.
04/11/2011
Stanovisko k hypotečním úvěrům v cizích měnách a smlouvám o úvěru na bydlení  (CON/2011/87), Maďarsko, 4. 11. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2011
Stanovisko týkající se stabilizačních opatření a bank zřízených k překlenutí nepříznivé situace (CON/2011/86), Rumunsko, 31. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/11/2011
Rozhodnutí ECB/2010/31. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 2. 11. 2011.
26/10/2011
Obecné zásady ECB ze dne 14. října 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)  (ECB/2011/15), Úř. věst. L 279, 26. 10. 2011, s. 5.
24/10/2011
Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/85), Francie, 24. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/10/2011
Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/84), Irsko, 21. 10. 2011.
19/10/2011
Stanovisko k opatřením včasné intervence a změnám režimu řešení problémů a likvidace úvěrových a finančních institucí, které podléhají dohledu Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/10/2011
Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/82), Lucembursko, 18. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/10/2011
Stanovisko ke změnám pravidel pro hypoteční zástavní listy a komunální dluhopisy ve Slovinsku (CON/2011/81), Slovinsko, 17. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/10/2011
Stanovisko k registru účetních závěrek (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2011
Stanovisko ke státní záruce vztahující se na některé úvěry poskytované ve prospěch společností Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2011/79), Belgie, 13. 10. 2011.
07/10/2011
Stanovisko k sankcím souvisejícím s ochranou eura proti padělání (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/10/2011
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/77), Úř. věst. C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatečné informace
21/09/2011
Stanovisko ke statistice, k mezibankovnímu peněžnímu trhu a trhu státních cenných papírů spravovanému Banca Naţională a României a k devizovému režimu a režimu minimálních rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/10/2011
Stanovisko k reformě systému pojištění vkladů (CON/2011/76), Nizozemsko, 4. 10. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/09/2011
Stanovisko k minimálním rezervám (CON/2011/75), Česká republika, 30. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
23/09/2011
Nařízení ECB/2008/32. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie 23. 9. 2011.
20/09/2011
Stanovisko k poskytování úvěrů fyzickým osobám (CON/2011/74), Rumunsko, 20. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/09/2011
Stanovisko ke změnám režimu řešení problémů úvěrových institucí v Řecku (CON/2011/72), Řecko, 19. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/09/2011
Stanovisko ke kategoriím zprostředkovatelů, kteří jsou oprávněni vést účty zaknihovaných cenných papírů znějících na cizí měnu či zúčtovací jednotky (CON/2011/71), Belgie, 15. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/09/2011
Stanovisko k návrhu nařízení o vydávání euromincí a k návrhu nařízení o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh  (CON/2011/65), Úř. věst. C 273, 16. 9. 2011, s. 2.
09/09/2011
Stanovisko k povolení k výkonu funkce člena dozorčí rady banky  (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/09/2011
Stanovisko k ratifikaci dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu Itálií a ke zvýšení její členské kvóty (CON/2011/68), Itálie, 7. 9. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/09/2011
Stanovisko k novým opatřením k posílení finančního dohledu a zlepšení vynutitelnosti finanční legislativy  (CON/2011/69), Irsko, 9. 9. 2011.
03/09/2011
Obecné zásady ECB ze dne 25. srpna 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/9 o měnové statistice a statistice finančních institucí a trhů  (ECB/2011/13), Úř. věst. L 228, 3. 9. 2011, s. 37.
03/09/2011
Nařízení ECB (EU) č. 883/2011 ze dne 25. srpna 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 25/2009 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), Úř. věst. L 228, 3. 9. 2011, s. 13.
02/09/2011
Doporučení ECB ze dne 25. srpna 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de Portugal  (ECB/2011/11), Úř. věst. C 258, 2. 9. 2011, s. 1.
26/08/2011
Stanovisko k požadavkům na úvěrové instituce týkajícím se odpovědného poskytování úvěrů  (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/08/2011
Obecné zásady ECB ze dne 30. června 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/8 o shromažďování údajů týkajících se eura a provozování Systému měnových informací 2  (ECB/2011/9), Úř. věst. L 217, 23. 8. 2011, s. 1.
23/08/2011
Stanovisko ke zvláštní dávce odváděné finančními institucemi působícími na Slovensku  (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/08/2011
Stanovisko k ochraně proti padělání a k zachování kvality hotovostního oběhu (CON/2011/64), Belgie, 18. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
18/08/2011
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení (CON/2011/58), Úř. věst. C 240, 18. 8. 2011, s. 3.
17/08/2011
Stanovisko k začlenění souhrnných účtů do právního rámce pro systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/63), Polsko, 17. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Stanovisko ke změnám právního rámce pro platební systémy a systémy zúčtování a vypořádání (CON/2011/62), Polsko, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2011
Stanovisko ke změnám zákona o předcházení prodlení s platbami (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko ke krizovým intervenčním opatřením pro finanční instituce v potížích (CON/2011/60), Nizozemsko, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko k navracení peněz zpět do oběhu a k ochraně tuzemských a cizozemských zákonných platidel před paděláním  (CON/2011/59), Maďarsko, 20. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/07/2011
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se zachování eura na Svatém Bartoloměji v důsledku změny jeho statusu vůči Evropské unii (CON/2011/56), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 21.Dodatečné informace
20/07/2011
Stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o podmínkách pro sjednání měnové dohody s Francouzskou republikou jednající ve prospěch francouzského zámořského společenství Svatého Bartoloměje  (CON/2011/22), Úř. věst. C 213, 20. 7. 2011, s. 16.
12/07/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 7. července 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených portugalskou vládou  (ECB/2011/10), Úř. věst. L 182, 12. 7. 2011, s. 31.
09/07/2011
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii  (CON/2011/44), Úř. věst. C 203, 9. 7. 2011, s. 3.Dodatečné informace
05/07/2011
Stanovisko k přeměně poboček zahraničních úvěrových institucí na dceřiné společnosti  (CON/2011/57), Polsko, 5. 7. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 21. června 2011 o postupech udělování akreditace v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví pro výrobu eurobankovek  (ECB/2011/8), Úř. věst. L 176, 5. 7. 2011, s. 52.
30/06/2011
Stanovisko k harmonizaci právních předpisů, které se týkají TARGET2-Securities, a k sankčním pravomocem Banka Slovenije v oblasti investičních služeb  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/06/2011
Stanovisko k přeshraničním transakcím (CON/2011/54), Španělsko, 28. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k maďarskému státnímu kontrolnímu úřadu, pokud jde o jím prováděnou kontrolu Magyar Nemzeti Bank  (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k výměně informací mezi vnitrostátními orgány dohledu a k jejich povinnosti navzájem spolupracovat (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/06/2011
Stanovisko k oběhu bankovek a mincí (CON/2011/51), Česká republika, 22. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatečné informace
23/06/2011
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidenta ECB (CON/2011/48), Úř. věst. C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
20/06/2011
Stanovisko ke kapitálové a řídící struktuře centrálního depozitáře (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/06/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 9. května 2011, kterým se mění rozhodnutí ECB/2004/3 o přístupu veřejnosti k dokumentům ECB  (ECB/2011/6), Úř. věst. L 158, 16. 6. 2011, s. 37.
15/06/2011
Doporučení ECB ze dne 9. června 2011 Radě Evropské unie o externích auditorech Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), Úř. věst. C 174, 15. 6. 2011, s. 6.
10/06/2011
Stanovisko k úloze Národní banky Slovenska, pokud jde o finanční dohled a spotřebitelské úvěry (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2011
Stanovisko k nové právní úpravě úvěrového registru  (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/05/2011
Stanovisko k reformě dohledu nad finančním trhem v Litvě (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2011
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy  (CON/2011/42), Úř. věst. C 159, 28. 5. 2011, s. 10.Dodatečné informace
24/05/2011
Stanovisko k zavedení kompenzačního systému pro bankovní instituce ve finančních potížích  (CON/2011/45), Dánsko, 24. 5. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/05/2011
Stanovisko k návrhu nařízení, kterým se stanoví technické požadavky pro úhrady a inkasa v eurech  (CON/2011/32), Úř. věst. C 155, 25. 5. 2011, s. 1.Dodatečné informace
21/05/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 20. dubna 2011 o výběru poskytovatelů síťových služeb pro TARGET2-Securities  (ECB/2011/5), Úř. věst. L 134, 21. 5. 2011, s. 22.
20/05/2011
Stanovisko k reformě správy ekonomických záležitostí v Evropské unii (CON/2011/13), Úř. věst. C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
18/05/2011
Stanovisko k některým změnám zákona o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
11/05/2011
Stanovisko k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro  (CON/2011/24), Úř. věst. C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatečné informace
27/04/2011
Stanovisko ke změnám pravidel týkajících se registru finančních aktiv (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/04/2011
Stanovisko k opatřením pro ozdravení a restrukturalizaci úvěrových institucí (CON/2011/39), Irsko, 26. 4. 2011.
29/04/2011
Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a dohod o finančním zajištění  (CON/2011/41), Belgie, 29. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/04/2011
Stanovisko ke změnám řídící struktury Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakousko, 20. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/04/2011
Stanovisko k posílení správy záležitostí v De Nederlandsche Bank a v Úřadu pro finanční trhy (CON/2011/37), Nizozemsko, 18. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/04/2011
Stanovisko ke změnám statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Řecko, 14. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Stanovisko týkající se postupů řízení rizik při zúčtování v systémech čistého vypořádání (CON/2011/35), Rumunsko, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/04/2011
Stanovisko týkající se právního rámce Úvěrového a konsignačního fondu a změn systému posilování likvidity v řecké ekonomice v návaznosti na mezinárodní finanční krizi (CON/2011/34), Řecko, 13. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Stanovisko k návrhu ústavy, pokud se týká Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/04/2011
Stanovisko k návrhu nařízení Rady o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění)  (CON/2011/18), Úř. věst. C 114, 12. 4. 2011, s. 1.Dodatečné informace
08/04/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 31. března 2011 o dočasných opatřeních týkajících se způsobilosti obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných nebo zaručených irskou vládou  (ECB/2011/4), Úř. věst. L 94, 8. 4. 2011, s. 33.
06/04/2011
Stanovisko k financování centrálního registru čísel bankovních účtů (CON/2011/30), Belgie, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
06/04/2011
Stanovisko k dani z celkové hodnoty rozvahy banky (CON/2011/31), Slovinsko, 6. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/04/2011
Stanovisko ke zvláštní bankovní dani a zřízení nezávislého fondu finanční stability (CON/2011/29), Kypr, 4. 4. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/04/2011
Obecné zásady ECB ze dne 18. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2004/18 o zadávání zakázek na eurobankovky  (ECB/2011/3), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2011, s. 77.
01/04/2011
Obecné zásady ECB ze dne 17. března 2011, kterými se mění obecné zásady ECB/2007/2 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2011/2), Úř. věst. L 86, 1. 4. 2011, s. 75.
31/03/2011
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systémech pojištění vkladů (přepracované znění) a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů  (CON/2011/12), Úř. věst. C 99, 31. 3. 2011, s. 1.Dodatečné informace
23/03/2011
Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/26), Rumunsko, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2011
Stanovisko k zrušení úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jednat jako centrální uschovatel směnečných protestů  (CON/2011/28), Belgie, 25. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
23/03/2011
Stanovisko k právní úpravě týkající se krytých dluhopisů (CON/2011/27), Kypr, 23. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2011
Stanovisko k předcházení opožděným platbám  (CON/2011/25), Slovinsko, 18. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/03/2011
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o krátkém prodeji a některých aspektech swapů úvěrového selhání  (CON/2011/17), Úř. věst. C 91, 23. 3. 2011, s. 1.
20/03/2011
Obecné zásady ECB/2004/18. Neoficiální úplné znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  20. 3. 2011.
15/03/2011
Stanovisko k platebním službám  (CON/2011/23), Polsko, 15. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Stanovisko k centrálnímu registru úvěrů poskytovaných společnostem (CON/2011/20), Belgie, 8. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/03/2011
Stanovisko k navracení eurobankovek zpět do oběhu (CON/2011/19), Francie, 7. 3. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2011
Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/16), Úř. věst. C 74, 8. 3. 2011, s. 1.Dodatečné informace
02/03/2011
Doporučení ECB ze dne 25. února 2011 Radě Evropské unie o externím auditorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2011/1), Úř. věst. C 67, 2. 3. 2011, s. 1.
25/02/2011
Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se fondu pojištění vkladů (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/02/2011
Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (CON/2011/6), Úř. věst. C 62, 26. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
25/02/2011
Stanovisko k doporučení pro rozhodnutí Rady o režimu opětovného sjednání měnové dohody s Monackým knížectvím  (CON/2011/8), Úř. věst. C 60, 25. 2. 2011, s. 1.
24/02/2011
Stanovisko ke změnám právní úpravy týkající se neodvolatelnosti zúčtování a finančního zajištění (CON/2011/14), Litva, 24. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/02/2011
Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  (CON/2011/1), Úř. věst. C 57, 23. 2. 2011, s. 1.Dodatečné informace
14/02/2011
Stanovisko ke změnám polské ústavy týkajícím se přijetí eura (CON/2011/9), Polsko, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/02/2011
Stanovisko k zahrnutí úvěrních družstev do pomoci státní pokladny pro finanční instituce (CON/2011/11), Polsko, 16. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2011
Stanovisko k účasti Itálie na programech Mezinárodního měnového fondu v reakci na finanční krizi (CON/2011/10), Itálie, 14. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/02/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o vydávání eurobankovek (přepracování) (ECB/2010/29), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 26.Dodatečné informace
09/02/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (přepracované znění) (ECB/2010/23), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 17.
09/02/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 11. listopadu 2010 o ročních účetních závěrkách ECB (přepracované znění)  (ECB/2010/21), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 1.
09/02/2011
Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 11. listopadu 2010 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank (přepracování) (ECB/2010/20), Úř. věst. L 35, 9. 2. 2011, s. 31.
09/02/2011
Již neplatí: Část 0 pravidel pro zaměstnance ECB obsahující etický rámec Úř. věst. C 40, 9. 2. 2011, s. 13.
01/02/2011
Stanovisko ke změnám vnitrostátního rámce pro operace měnové politiky v zájmu jeho další harmonizace s rámcem Eurosystému  (CON/2011/7), Litva, 1. 2. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2011
Stanovisko k realizaci zásad rozvoje struktur finančního dohledu v Belgii  (CON/2011/5), Belgie, 28. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/01/2011
Stanovisko k uzavřeným investičním fondům, které vydávají investiční certifikáty, jež nejsou určeny veřejnosti  (CON/2011/4), Polsko, 27. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/01/2011
Stanovisko ke změnám zákona o bankovnictví (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/01/2011
Stanovisko k sankčním pravomocem Kyperské burzy (CON/2011/2), Kypr, 14. 1. 2011.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/01/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2010 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Eesti Pank  (ECB/2010/34), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 58.
15/01/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami zemí mimo eurozónu  (ECB/2010/28), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 56.Dodatečné informace
15/01/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 13. prosince 2010 o zvýšení základního kapitálu ECB  (ECB/2010/26), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 53.
15/01/2011
Dohoda ze dne 31. prosince 2010 mezi Eesti Pank a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Eesti Pank podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 12, 15. 1. 2011, s. 6.
14/01/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 20. prosince 2010 o otevírání účtů k uskutečňování plateb v souvislosti s úvěry poskytovanými EFSF členským státům, jejichž měnou je euro  (ECB/2010/31), Úř. věst. L 10, 14. 1. 2011, s. 7.Dodatečné informace
11/01/2011
Rozhodnutí ECB ze dne 27. prosince 2010 o předávání důvěrných údajů na základě společného rámce pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely  (ECB/2010/33), Úř. věst. L 6, 11. 1. 2011, s. 37.
11/01/2011
Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 25. listopadu 2010 o prozatímním přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu a z cenných papírů nakoupených na základě programu pro trhy s cennými papíry  (ECB/2010/24), Úř. věst. L 6, 11. 1. 2011, s. 35.
08/01/2011
Dohoda ze dne 13. prosince 2010 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu, kterou se mění dohoda ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie Úř. věst. C 5, 8. 1. 2011, s. 3.