CON/2011/101

 1. Lausunto arvopaperimarkkinalainsäädännöstä (CON/2011/101), Suomi, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Lisätietoja

    
   Yleisperustelut sekä laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, sijoituspalvelulaki, laki rahoitusvälineiden kaupankäynnistä, laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta ja laki finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta