CON/2011/80

 1. Stanovisko k registru účtovných závierok  (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Návrh zákona z ... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov