Menu

CON/2011/77

  1. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2011/77), EUT C 301, 12.10.2011, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Rådets rekommendation av den 4 oktober 2011 om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion