CON/2011/77

  1. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB (CON/2011/77), Ú. v. EÚ C 301, 12. 10. 2011, s. 2.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady zo 4. októbra 2011 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky