CON/2011/77

  1. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC (CON/2011/77), Dz.U. C 301 z 12.10.2011, str. 2.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie Rady z dnia 4 października 2011 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego