CON/2011/77

  1. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/77), OV C 301, 12.10.2011, 2. lpp..

      Papildus informācija

       
      Padomes Ieteikums (2011. gada 4. oktobris) par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā