Menu

CON/2011/77

  1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.

      Papildoma informacija

       
      2011 m. spalio 4 d. Tarybos rekomendacija dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo