Menu

CON/2011/77

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämiseksi annetusta neuvoston suosituksesta (CON/2011/77), EUVL C 301, 12.10.2011, s. 2.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 4 päivänä lokakuuta 2011, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämiseksi