CON/2011/77

  1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/77), EUT C 301 af 12.10.2011, s. 2.

      Læs mere

       
      Rådets henstilling af 4. oktober 2011 om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion