CON/2011/66

 1. Stanovisko k osobitnému odvodu finančných inštitúcií vykonávajúcich činnosť v Slovenskej republike (CON/2011/66), Slovensko, 23. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language

   Dodatočné informácie

    
   Zákon z ... 2011 o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov