CON/2011/44

  1. Advies inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie  (CON/2011/44), PB C 203 van 9.7.2011, blz. 3.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een verordening van het europees parlement en de raad betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (COM(2010) 774)