CON/2011/44

  1. Opinjoni dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea ta’ kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea  (CON/2011/44), ĠU C 203, 9.7.2011, pġ. 3.

      Aktar tagħrif

       
      Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea [COM(2010) 774]