Menu

CON/2011/44

  1. Véleménye az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról  (CON/2011/44), HL C 203., 2011.7.9., 3. o.

      Kiegészítő információ

       
      Az Európai Unióban a nemzeti és regionális számlák 2010. évi európai rendszeréről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet iránti javaslat (COM(2010) 774)