CON/2011/44

  1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union  (CON/2011/44), EUT C 203 af 9.7.2011, s. 3.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (KOM(2010) 774)