Menu

CON/2011/44

  1. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii  (CON/2011/44), Úř. věst. C 203, 9. 7. 2011, s. 3.

      Dodatečné informace

       
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (KOM(2010) 774)